Esittävä taide: Teatteri-ilmaisun ohjaaja - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Esittävä taide: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

 • Tutkintonimike teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 • Kesto 4 vuotta, laajuus 240 opintopistettä
 • Aloituspaikkoja 12
 • Opetuspaikka Hämeentie 161, Helsinki
 • Ei enää hakuja Metropoliaan.

Teatteri-ilmaisun ohjaajan osaamisen painopisteitä ovat ohjaaminen sekä osallistavan teatterin ja taiteen eri työtavat, kuten ryhmän vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja yhteisöllinen interaktio. Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii ryhmien ja prosessien vetäjänä niin taiteen kuin muunkin yhteiskunnan toimintaympäristöissä.

Mitä opinnot sisältävät?

Koulutuksessa hakeudutaan erilaisiin toimintaympäristöihin ja opiskellaan monialaisten toimijoiden kanssa hankkeissa, produktioissa ja työpajoissa. Opiskelija tutustuu teatterin ja draaman mahdollisuuksiin toimia tutkivan ja kehittävän työotteen välineenä, yhteiskunnallisten ilmiöiden jäsentäjänä, faktan ja fiktion välisenä sillanrakentajana sekä esteettisten innovaatioiden synnyttäjänä.

Opinnoissa perehdytään

 • esittävän taiteen erilaisiin ilmiöihin
 • taiteen tekemiseen valitulle kohdeyleisölle
 • taiteen tekemiseen yhdessä yleisön kanssa
 • taiteeseen yhteisöllisenä ilmiönä
 • taiteeseen yhteisön palveluksessa
 • esittämisen ja ilmaisun alueisiin
 • ohjaamiseen / erilaisten aktioiden ja tapahtumien rakentamiseen / dramaturgiaan
 • improvisaatioon / tarinateatteriin / forum-teatteriin / draamatyöpajoihin
 • esityksellisiin tutkielmiin / esittävän taiteen historiaan ja nykysuuntauksiin
 • perustaitoihin teatterityössä tarvittavasta tuotannollisesta ja teknisestä osaamisesta.

Toisena opiskeluvuonna opiskelija painottaa opiskelupolkuaan joko prosessi- tai esityspainotteisesti.

Mitä teatteri-ilmaisun ohjaaja tekee työkseen?

Teatteri-ilmaisun ohjaajalla on käytössään erilaisia teatterin ja draaman työkaluja ja taitoja, joiden avulla hän toimii erilaisten ihmisryhmien kanssa ohjaajana, opetustehtävissä ja taiteellisessa työssä. Teatteri-ilmaisun ohjaaja kehittää edelleen soveltavan teatterin työtapoja ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistää taiteen tulemista osaksi yhteiskuntaa.

Teatteri-ilmaisun ohjaajat työskentelevät mm.

 • ammatti- ja harrastajateattereissa
 • kulttuuriorganisaatioissa
 • erilaisissa yhteisöissä ja yhdistyksissä
 • projekteissa
 • julkisen sektorin laitoksissa (kuten museoissa, päiväkodeissa, kouluissa, sosiaali- ja nuorisotoimessa)
 • ilmaisukasvatusta antavissa tahoissa
 • perustamissaan yrityksissä

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →