Viestintä: Graafinen suunnittelu - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Viestintä: Graafinen suunnittelu, päivätoteutus

Päivä / Monimuoto

Tutkintonimike: medianomi (AMK)
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä
Aloituspaikat: 34
Opetuspaikka: Lummetie 2, Vantaa

Hakuaika:
Kevään 2016 yhteishaku: 16.3.—6.4.2016.

Kevään 2016 hakuohje

Graafisen suunnittelun osaajana sinulla on vahva visuaalinen perusosaaminen, jonka avulla voit työllistyä monipuolisiin suunnittelutehtäviin. Hallitset kuvallisen ilmaisun ja ajattelun teorioita ja pystyt soveltamaan niitä omassa työssäsi. Graafisen suunnittelun opinnoissa valitset joko painetun media suunnittelun tai digitaalisen median suunnittelun linjan

Painettua ja digitaalista graafista suunnittelua

Graafisen suunnittelun opinnot sisältävät teoriaa kuvallisesta ilmaisusta ja ajattelusta, tietoa graafisen teollisuuden ja multimediatuotannon tuotantoprosesseista, niiden valmisteluun käytettävistä tietokoneohjelmista, käytännön työskentelyä taideaineissa ja soveltavissa ammattiaineissa sekä perustietoa kaupallisesta toiminnasta.

Painetun median suunnittelu

 • julkaisujen taitto ja kuvitus
 • yritysilme ja brändinhallinta
 • verkkopalveluiden visuaalisen ilmeen suunnittelu
 • markkinointiviestintä ja mainonta
 • informaation visualisointi
 • pakkaussuunnittelu

Digitaalisen median suunnittelu

 • www-julkaiseminen
 • käyttöliittymät ja käytettävyys
 • animaatio ja liikegrafiikka
 • vuorovaikutteinen multimedia
 • peligrafiikan suunnittelu
 • liikkuvan kuvan kompositointi ja erikoisefektit

Opintoihin sisältyvissä työelämäprojekteissa opiskelijat soveltavat osaamistaan käytäntöön ja syventävät taitojaan.

Opintojen rakenne

Medianomin (AMK) tutkinto koostuu viestinnän yhteisistä perusopinnoista, ammattiopinnoista, työharjoittelusta, opinnäytetyöstä, vapaavalintaisista opinnoista sekä sivuaineopinnoista.

Viestinnän koulutuksen yhteiset perusopinnot tukevat ammattiopintoja. Perusopintoihin kuuluu esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja, opiskeluun orientoitumista, yritystoimintaa ja markkinointia sekä median ja yhteiskunnan suhteiden tarkastelua.

Ammattiopinnoissa kaikki graafisen suunnittelun opiskelijat omaksuvat laaja-alaiset perustaidot ja  tiedot graafisen suunnittelun eri osa-alueista ja työvälineistä. Tämän jälkeen opiskelijat erikoistuvat joko painetun tai digitaalisen ympäristön suunnitteluun. Taideaineiden opiskelu osana ammattiopintoja tukee visuaalisen ilmaisun taitojen kehittymistä.

Tutkintoon sisältyy puolen vuoden opintojen laajuinen työharjoittelu. Harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa aidossa työympäristössä.

Opintojen lopuksi tehtävä opinnäytetyö on opiskelijan osoitus omasta osaamisestaan. Opinnäytetyö koostuu jotakin graafisen suunnittelun osa-aluetta käsittelevästä projektista ja kirjallisesta tutkielmasta.

Vapaavalintaisilla opinnoilla opiskelijat voivat täydentää ja syventää osaamistaan.

Työelämään

Painetun viestinnän erityisosaajana voit työskennellä asiantuntijana graafisen muotoilun laajalla kentällä: graafisena suunnittelijana, kuvittajana tai taittajana sanoma- ja aikakauslehdissä tai kirjankustantamoissa sekä yritysilmeen, pakkausten ja markkinointiviestinnän suunnittelijana ja toteuttajana mainos- ja suunnittelutoimistoissa. Ymmärrät graafisen teollisuuden tuotantoprosesseja ja hallitset tuotannossa tarvittavat ohjelmistot.

Digitaaliseen mediaan erikoistuneena suunnittelijana erityisalaasi ovat esimerkiksi animaatio ja vuorovaikutteinen multimedia eri esitysympäristöissä, visuaaliset käyttöliittymät ja presentaatiotekniikat. Työskentelet esimerkiksi mainos- ja suunnittelutoimistoissa, tv- ja elokuvatuotannossa sekä viestintätoimistoissa.

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →