Kulttuurituotannon kevätseminaarissa opinnäytetyöt vastasivat muutoksen haasteisiin

18.04.2018

Susanna Kyllönen. Opinnäytetyö: Onko täällä mitään nähtävää? - Suomelle lisää vetovoimaa AV-alan ja matkailun yhteistyöllä.

Yleisö osallistui innokkaasti opinnäytetöiden aiheisiin liittyvään keskusteluun kevätseminaarissa.

Opinnäytetöitään esitelmöivät seminaarissa muun muassa (vasemmalta alkaen): Milla Hautala, Susanna Kyllönen ja Riikka Öörni.

Metropolian kulttuurituotannon ylemmän amk-tutkinnon yliopettaja Katri Halonen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) järjestivät 5.-6.4. yhdessä toista kertaa kevätseminaarin nimeltään Kulttuuri – Aukene!

Humakin auditoriossa pidetyssä seminaarissa syvennyttiin kulttuurialan nykyhetken haasteisiin ja tulevaisuutta ennakoiviin ratkaisuihin. Kaksipäiväisen, kaikille avoimen seminaarin puhujina olivat kulttuurituotannon ylemmän amk:n opiskelijoita, joiden opinnäytetöissä avautuivat alan tutut ja tuntemattomat, tutkitut ja tulkitut näkymät. 

Monipuolisten ja tiiviiden seminaariesitelmien aiheet käsittelivät muun muassa asiantuntijaorganisaatioiden ja kunnallisen yhteistyömallien kehittämistä, vapaaehtoistyötä, uusien yleisöjen löytämistä, ja yleisötyön vahvistamista sekä kulttuuriturismia hyödyntävien palveluiden rakentamista.

Myös taidelähtöiset kokeilut ja innovatiivisten alustojen testaaminen sekä keinot kasvattaa kiinnostusta monitoimitalojen, teattereiden, kirjastojen ja museoiden tarjontaan olivat tämän mielenkiintoisen ja tuoreita tuulia alalle puhaltavan seminaarin aiheita.

Suomelle matkailuvetovoimaa elokuvien ja tv-sarjojen avulla?

Susanna Kyllönen oli yksi seminaarissa kulttuurituotannon YAMK–opinnäytetöitään esitelleistä. Kyllösen aihe käsitteli raikkaasti AV-alan ja matkailun yhteistyötä ja ennen kaikkea; kuinka se toisi Suomelle lisää matkailuvetovoimaa.

”Kipinä lähti siitä, että työskentelen Visit Finlandilla Luova Matka -hankkeen projektipäällikkönä, joka vastaa Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Aihe liittyy siihen miten Suomessa mahdolliset kuvattavat kansainväliset elokuvatuotannot voisivat toimia yhtenä matkailumarkkinoinnin kanavana. Idea syntyi työnantajani kautta. Siellä on käynyt ilmi, että tosi monissa maissa elokuvat ja tv-sarjat tuovat matkailijoita ja on tutkittua tietoa, että se liikuttaa vuosittain kymmeniä miljoonia ihmisiä maasta toiseen. Sillä on siis tosi suuri merkitys”, Kyllönen painottaa ja tiivistää vielä opinnäytetyönsä pääviestin.

”Elokuvat ja tv-sarjat ovat tosi tehokas tapa markkinoida matkakohdetta ja tässä tapauksessa tietenkin Suomea. Mutta se ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii panostusta matkailu- ja AV-alalta. Eli täytyy tehdä yhteistyötä senkin eteen, että Suomeen ylipäätään saadaan kansainvälisiä tuotantoja. Yhteistyön tiivistäminen on oikeastaan minulla se pääviesti”, Kyllönen sanoo.

Kaksipäiväisessä seminaarissa opiskelijoiden opinnäytetöiden esitelmät herättivät innostunutta keskustelua esitelmöijien ja yleisön välillä, joka olisi helposti jatkunut paljon pidempäänkin.

Myös kulttuurituotannon ala on muutosten aalloilla

Kulttuurituotannon ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa uutta osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla.

Kuten muutkin alat, myös kulttuurituotannon ala ja kulttuurituottajan tehtävien luonne elävät voimakasta muutoksen aikaa ja se tuo mukanaan tiettyjä haasteita, joita myös Kyllönenkin on pohtinut.

”Maailma muuttuu aika kovaa tahtia ja se (on haaste) miten siinä muutoksessa pysyy perässä. Tuottajan työ on laaja-alaista ja siinä on yleensä ihan hirveästi eri palloja mitä pitäisi pystyä pitämään ilmassa. Miten sen lisäksi pystyy sitten seuraamaan mitä kaikkea ympärillä tapahtuu, se on iso haaste”, Kyllönen toteaa.

Yliopettaja Katri Halonen Metropoliasta on ollut alusta asti mukana luomassa kulttuurituottajan YAMK-tutkinto-ohjelmaa ja hänellä jos kellään on kaikesta siihen liittyvästä laaja-alainen näkemys ja kokonaiskuva. Kuinka kulttuurituottajan tehtävä on muuttunut tällä vuosituhannella?

”Minun mielestä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana niin kutsuttujen milleniaalien tultua mukaan se on muuntunut yhteisöjen rakentajaksi ja manageriksi. Se mitä lavalla tapahtuu on tavallaan ehkä jäänyt yhdeksi toiminta-alueeksi, mutta yhä enemmän tämä on asiakasyhteisöjen rakentamista. (…) Se voi olla puhdasta bisnestä, tai se voi olla taideorganisointia, tai minkä tahansa tyyppistä asiakasyhteisön rakentamista. Se on myös hyvin paljon sosiokulttuurista työtä, joka on lisääntynyt paljon. Miten kaupungissa tulee yhteisiä kohtaamisia, yhteisiä hetkiä ja kaupunkiin yhteisöllisyyden tunnetta. Siitä on tullut enemmän ehkä sellainen, että kulttuurituottaja ei ole (enää) sellainen taiteilijan pikku apuri joka puuhaa tapahtuman kasaan, vaan on tämmöinen aktiivi yhteiskunnallinen toimija”, Halonen kertoo.

Katso Halosen videohaastattelu jossa hän muun muassa kertoo mitä ovat Prosumer ja Producer 2.0, sekä kuinka kulttuurituottaminen on muuttunut suuremmassa kuvassa. Kulttuurituottajan ylempi AMK-tutkinto toteutetaan Helsingissä Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Videolla Halonen kertoo myös millaisena hän kokee yhteistyön, ei vain pelkästään opiskelijoiden kannalta.

Lisätietoa:

Kulttuurituotannon ylempi AMK-tutkinto

Pia Strandman
Lehtori, TaT, FM
Kulttuuri ja luova ala
Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma
gsm 040 3345 999
pia.strandman@metropolia.fi


Metropolia on saanut lahjoituksen Pilke päiväkodeilta

17.05.2018

Pilke päiväkodit on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on yhteensä 80 päiväkotia ympäri Suomen. Lisäksi se järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Por...

Lue lisää

Julkaisu henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) pilottien kokemuksista ja hankkeen havainnoista

16.05.2018

Henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) malli
- Tarjoaa asiakkaalle valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa- Tukee oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista.- Vahvistaa asiakaslähtöistä ja osallistavaa työskentelykulttuuria.- Ot...

Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen käyttöönotto kevään 2020 yhteishaussa

14.05.2018

Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Pisteytysmallit on kehitetty laaja-alaisena yhteistyönä Metropolian koordinoimassa han...

Lue lisää

Robottibussilinja 94R käynnistyi Kivikossa

14.05.2018

Helsingissä tehtiin historiaa Metropolian operoimana, kun Kivikossa käynnistyi kokeilu itsestään ajavan pikkubussin (robottibussi) vakituisella reitillä 94R. Bussi ajaa muun liikenteen seassa ja täydentää HSL:n järjestämää joukkoliikennett&...

Lue lisää

09.05.2018

Yt-neuvottelut päättyivät: Metropolia irtisanoo enintään 30 työntekijää

Metropolia Ammattikorkeakoulun 5.3.2018 aloittamat yt-neuvottelut ovat päättyneet. Sen seurauksena korkeakoulu suunnittelee irtisanovansa enintään 30 henkilöä. Ensisijaisesti henkilöstöä pyritään uudelleen sijoittamaan muihin tehtäviin ennen irt...

Lue lisää

09.05.2018

Edunation ja Metropolia yhteistyöhön kansainvälisten tilauskoulutusten vauhdittamiseksi

Suomalainen koulutusvientiyritys Edunation ja Metropolia ovat solmineet yhteistyösopimuksen koskien kansainvälistä tilauskoulutusta.
Metropolia hakee kasvua panostamalla kansainväliseen tilauskoulutukseen, jossa Edunationin rooli on olla tukemassa ja vahvistamassa tätä toim...

Lue lisää

08.05.2018

Pelastuskoulun opiskelijat juhlivat ensihoidon osuuden valmistujaisia Metropoliassa

Helsingin Pelastuskoulun opiskelijat aloittivat viime syksynä Metropoliassa 36 opintopisteen ensihoidon osuuden opiskelun. Palomiesosuuden he suorittavat Pelastuskoululla.
Nyt 3.5.2018 Metropoliassa 15 pelastajaa juhli ensihoito-osuuden valmistujaisia.
Kuvassa näkyy vain osa kouluttajista, si...

Lue lisää


1 - 7 / 1527

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015