TtM Jukka Kesäsen väitös: Leikkausta edeltävä potilasohjaus vahvistaa selkäleikkauspotilaan voimavaroja

20.04.2018

Tehostettu potilasohjaus ennen selkäleikkausta lisää potilaan tietoa leikkauksesta ja saattaa vähentää siihen liittyvää ahdistusta. Hyvällä potilaan ohjauksella voidaan edesauttaa leikkaukseen valmistautumista ja siitä toipumista. Tulokset käyvät ilmi TtM Jukka Kesäsen Turun yliopistossa tarkastettavasta hoitotieteen väitöskirjasta.

Jukka Kesänen on Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori.

TtM Jukka Kesänen toteutti väitöskirjatutkimuksensa satunnaistettuna kontrolloituna kokeena. Selkäydinkanavan ahtauman vuoksi leikkaukseen tulevat potilaat arvottiin satunnaisesti koe- ja verrokkiryhmään, 50 potilasta kumpaankin ryhmään. Koeryhmän potilaat kävivät läpi tavanomaisen leikkausta edeltävän potilasohjauksen lisäksi tehostetun potilasohjauksen.

– Tehostettu potilasohjaus sisälsi tietotestin ja puhelinpalautteen, joissa tarjottiin voimavaraistumista tukevaa tietoa. Tietotestin avulla kartoitettiin potilaan aikaisempi tieto selkäydinkanavan ahtauman leikkaukseen valmistautumisesta ja leikkauksesta toipumisesta. Tietotestin perusteella puhelimitse toteutetussa ohjauskeskustelussa pystyttiin keskittymään potilaan yksilöllisiin odotuksiin ja tarpeisiin, Kesänen kertoo.

Potilasohjaus vahvistaa potilaan yksilöllistä kohtaamista

Selkäydinkanavan ahtauman vuoksi leikkaukseen tulevien potilaiden tiedon taso nousi 30 prosenttiyksikköä enemmän koeryhmässä kuin verrokkiryhmässä. Lisäksi koeryhmän leikkausta edeltävä ahdistus lieveni enemmän verrattuna verrokkiryhmään, mutta ero ei tässä tutkimuksessa saanut tilastollista vahvistusta. Lisäksi kummankin ryhmän leikkauksen jälkeinen elämänlaatu ja toimintakyky paranivat selvästi 6 kuukauden seuranta-aikana.

– Yksi terveydenhuollon pääperiaate on potilaan yksilöllinen kohtaaminen, johon tässä tutkimuksessa kehitetty potilasohjausmenetelmä pyrkii osaltaan vastaamaan. Potilas voidaan ohjaustilanteessa kohdata yksilöllisesti. Ohjauskeskustelussa potilas voi itse aktiivisesti vaikuttaa siihen, miten syvällisesti eri aiheita käsitellään. Tietotestin rakenne kuitenkin standardoi ohjausta siten, että kaikki leikkaukseen liittyvän tiedon osa-alueet tulee huomioitua, Kesänen tiivistää.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7192-3

Lisätietoja

Jukka Kesänen
Lehtori
p. 040 630 3637
etunimi.sukunimi@metropolia.fi


Metropolia on saanut lahjoituksen Pilke päiväkodeilta

17.05.2018

Pilke päiväkodit on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on yhteensä 80 päiväkotia ympäri Suomen. Lisäksi se järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Por...

Lue lisää

Julkaisu henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) pilottien kokemuksista ja hankkeen havainnoista

16.05.2018

Henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) malli
- Tarjoaa asiakkaalle valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa- Tukee oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista.- Vahvistaa asiakaslähtöistä ja osallistavaa työskentelykulttuuria.- Ot...

Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen käyttöönotto kevään 2020 yhteishaussa

14.05.2018

Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Pisteytysmallit on kehitetty laaja-alaisena yhteistyönä Metropolian koordinoimassa han...

Lue lisää

Robottibussilinja 94R käynnistyi Kivikossa

14.05.2018

Helsingissä tehtiin historiaa Metropolian operoimana, kun Kivikossa käynnistyi kokeilu itsestään ajavan pikkubussin (robottibussi) vakituisella reitillä 94R. Bussi ajaa muun liikenteen seassa ja täydentää HSL:n järjestämää joukkoliikennett&...

Lue lisää

09.05.2018

Yt-neuvottelut päättyivät: Metropolia irtisanoo enintään 30 työntekijää

Metropolia Ammattikorkeakoulun 5.3.2018 aloittamat yt-neuvottelut ovat päättyneet. Sen seurauksena korkeakoulu suunnittelee irtisanovansa enintään 30 henkilöä. Ensisijaisesti henkilöstöä pyritään uudelleen sijoittamaan muihin tehtäviin ennen irt...

Lue lisää

09.05.2018

Edunation ja Metropolia yhteistyöhön kansainvälisten tilauskoulutusten vauhdittamiseksi

Suomalainen koulutusvientiyritys Edunation ja Metropolia ovat solmineet yhteistyösopimuksen koskien kansainvälistä tilauskoulutusta.
Metropolia hakee kasvua panostamalla kansainväliseen tilauskoulutukseen, jossa Edunationin rooli on olla tukemassa ja vahvistamassa tätä toim...

Lue lisää

08.05.2018

Pelastuskoulun opiskelijat juhlivat ensihoidon osuuden valmistujaisia Metropoliassa

Helsingin Pelastuskoulun opiskelijat aloittivat viime syksynä Metropoliassa 36 opintopisteen ensihoidon osuuden opiskelun. Palomiesosuuden he suorittavat Pelastuskoululla.
Nyt 3.5.2018 Metropoliassa 15 pelastajaa juhli ensihoito-osuuden valmistujaisia.
Kuvassa näkyy vain osa kouluttajista, si...

Lue lisää


1 - 7 / 1527

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015