Metropolian LVI-opiskelijoille pronssia valtakunnallisessa opiskelijakilpailussa

26.04.2018

Metropolian pronssijoukkue (vasemmalta oikealle): Tero Pikkarainen, Aleksi Markku, Janne Koivuholma ja Valtteri Happonen.

Palkintojen jakotilaisuus Kojan henkilöstöravintolassa (vasemmalta oikealle): Juhani Hyvärinen (Teknologiapäällikkö, Talotekniikkateollisuus ry.), Markku Leino (Lehtori, Metropolia AMK), Janne Koivuholma (Metropolian joukkue), Valtteri Happonen (Metropolian joukkue), Tero Pikkarainen (Metropolian joukkue), Aleksi Markku (Metropolian joukkue), Tiina Strand (Toiminnanjohtaja, Suomen LVI-liitto SuLVI ry.) ja Rauno Holopainen (tuomariston puheenjohtaja, yliopettaja, Oulun AMK).

Kaikki kilpailutapahtumaan osallistuneet (opettajat, Kojalaiset, opiskelijat ja järjestäjät) koolla Kojan R&D centerissä Tampereella.

Virheiden tai suunnitelmien korjaamiseen ei ollut kilpailussa aikaa.

Metropolian opiskelijat menestyivät LVI-alan ammattikorkeakoulujen välisessä kansallisessa opiskelijakilpailussa, joka järjestettiin jo kymmenettä kertaa. Tänä vuonna kilpailua isännöi Koja Oy. Kilpailu pidettiin huhtikuun 18. päivänä Kojan tiloissa Tampereella.

Opiskelijat saivat näyttää osaamistaan isäntäyrityksen ja kilpailun tuomareina toimivien opettajien laatimien käytännön tehtävien ja teoriatehtävien parissa sekä SuLVI:n laatimassa rakentamismääräysten hallintaan liittyvässä tehtävässä.

Tämän vuoden LVI-kilpailun voitti Oulun ammattikorkeakoulu ja toiselle sijalle kiri Tampereen ammattikorkeakoulun joukkue.

Metropolia Ammattikorkeakoulun joukkue sijoittui upeasti kolmanneksi. Metropolian joukkueeseen kuuluivat Talotekniikan amk-tutkinto-ohjelmassa (kiinteistö- ja talotekniikka) opiskelevat Valtteri Happonen, Janne koivuholma, Aleksi Markku ja Tero Pikkarainen, joille pronssinen kokemus maistui maukkaasti.

”Kilpailukokemus oli mielenkiintoinen ja innostava. Kilpailussa pääsi hyvin testaamaan omaa alan tietotaitoa ja ryhmätyötaitoja”, neljännen vuosikurssin opiskelija Aleksi Markku kertoo tunnelmistaan.

”Kolmas sija tuntuu hyvälle, ei jääty viimeisimpien joukkoon, vaan olimme mukana kärkikahinoissa”, jatkaa kolmannen vuosikurssin Janne Koivuholma.

Tehtävien suurin haaste

Isäntäyrityksen puolesta oli kaksi kilpailutehtävää, joista ensimmäinen oli käytännön rakennusautomaatiotehtävä, joka sisälsi vikojen etsimistä ja ongelman ratkaisua. Toinen oli tasapistetilanteet ratkaiseva bonustehtävä. Kyseessä oli teorian ja käytännön yhteensovittamista testaava tehtävä, joka laadittiin yhdessä opettajien kanssa.

Opettajien laatimat teoriatehtävät käsittelivät ilmanvaihtoa, vesi- ja viemäriverkoston suunnittelua sekä mitoitusta, kylmätekniikkaa ja rakennusautomaatiota. Määräysten hallintaa testattiin esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvillä kysymyksillä.

Metropolian joukkueen mielestä tehtävät eivät olleet mahdottomia, mutta annettu aikaraja asetti kovimmat haasteet.

”Kilpailu sisälsi tehtäviä, jotka mielestäni jokainen joukkueemme jäsenistä olisi osannut ratkaista ajan kanssa. Jotta joukkueiden välille saatiin piste-eroja, tehtäviin annettu aika (40 minuuttia) oli suhteellisen lyhyt. Ongelmia tuli mikäli tehtävässä ajautui sivuraiteille tai ei osannut jakaa eri osa-alueita joukkueen uusien jäsenten kesken. Kolmas sija tuntui kuitenkin hyvältä ottaen huomioon, että kilpailuun valmistautuminen oli täysin kursseilla opittujen asioiden varassa, joka mielestäni on kilpailun tarkoitus," pohtii kolmannen vuosikurssin opiskelija Tero Pikkarainen.

”Tehtävien ratkaisu oli käytännössä saatava heti alusta alkaen lähtemään oikein ja oikeaan suuntaan. Aikaa virheiden etsimiseen saatikka korjaamiseen ja tehtävän uudelleen tekemiseen ei ollut”, Koivuholma lisää. 

Kilpailujen järjestelytoimikunta ja tuomaristo koostui kaikkien mukana olevien oppilaitosten opettajaedustajista ja sponsoreina toimivien Talotekniikkateollisuus ry:n ja Säätiö LVY:n edustajista. Tuomariston sihteerinä toimi edustaja SuLVI:n teknisestä toimikunnasta ja tuomariston puheenjohtajaksi valittiin Rauno Holopainen Oulun ammattikorkeakoulusta.

Win-win-tapahtumayhteistyö kaikille

”Me Kojalla uskomme vahvasti kotimaiseen osaamiseen ja olemme viime vuosina panostaneet mittavasti teknologiaan sekä tuotantoon Suomessa. Tärkeimpänä kilpailutekijänä nyt ja tulevaisuudessa pidämme osaavaa henkilöstöä ja olemmekin ilolla mukana tukemassa alan koulutusta sekä tapaamassa tulevia huipputekijöitä. Osana investointihankettamme olemme avanneet Tampereella uuden tuotekehitys- ja testauskeskuksen, joka mielestämme tarjoaa ainutlaatuiset puitteet opiskelijakilpailun järjestämiseen.” kehuu Kojan toimitusjohtaja Matti Sippola.

Juhani Hyvärinen Talotekniikkateollisuus ry:stä on myös erittäin tyytyväinen kilpailutapahtumaan. 

"On taas ollut hienoa seurata nuorten ammattimaista ja innostunutta asennetta vaikeiden kilpailutehtävien parissa. Kilpailussa pärjääminen vaatii oman osaamisen lisäksi myös ryhmätyötaitoja, kestävyyttä ja intoa. Se on näyttöpaikka tuleville alan asiantuntijoille ja antaa oppilaitoksillekin vertailukohdan oman toiminnan arviointiin. Tänä vuonna kilpailu käytiin Kojan upouuden R&D-keskuksen vaikuttavissa tiloissa ja se loi kilpailuun oman tunnelmansa", Hyvärinen hehkuttaa.

SuLVI:n toiminnanjohtaja Tiina Strandin mielestä kilpailu on win-win-tapahtuma kaikille tahoille.

”Kilpailu on osa järjestöjen oppilaitosyhteistyötä ja tarjoaa isäntäyritykselle keinon kohdata opiskelijoita ja toisin päin opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alan vaikutusvaltaisin yrityksiin oman osaamisen haastamisen lisäksi. Kilpailu tarjoaa myös oppilaitosten opettajille  mahdollisuuden tavata keskenään ja keskustella ajankohtaisista opetukseen liittyvistä asioista”, Strand iloitsee.

Pronssisankari Pikkarainen löytää opiskelijoiden näkökulmasta vielä lopuksi muutakin opettavaista.

"Kojan järjestämä opiskelijakilpailu oli kokonaisuutena hyvin järjestetty ja opettavainen kokemus. Erityisen hienoa oli päästä näkemään Kojan valmistus- ja testaustiloja, joista paistoi hyvin organisoitu ja oman alansa huipulla oleva yritys”, Pikkarainen toteaa.

Kilpailun sponsorit

  • Talotekniikkateollisuus ry
  • Säätiö L.V.Y.
  • Koja Oy

Kilpailuun osallistuneet oppilaitokset:

  • Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
  • Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)
  • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Lisätietoa:

Metropolian talotekniikan koulutus

Talotekniikkateollisuus ry, juhani.hyvarinen@teknologiateollisuus.fi
SuLVI ry, tiina.strand@sulvi.fi

Markku Leino
Lehtori
Kiinteistö- ja talotekniikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 6, Espoo
PL 4070, 00079 Metropolia
Gsm. +358 40 687 2624
markku.t.leino@metropolia.fi


Metropolia on saanut lahjoituksen Pilke päiväkodeilta

17.05.2018

Pilke päiväkodit on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on yhteensä 80 päiväkotia ympäri Suomen. Lisäksi se järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Por...

Lue lisää

Julkaisu henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) pilottien kokemuksista ja hankkeen havainnoista

16.05.2018

Henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) malli
- Tarjoaa asiakkaalle valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa- Tukee oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista.- Vahvistaa asiakaslähtöistä ja osallistavaa työskentelykulttuuria.- Ot...

Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen käyttöönotto kevään 2020 yhteishaussa

14.05.2018

Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Pisteytysmallit on kehitetty laaja-alaisena yhteistyönä Metropolian koordinoimassa han...

Lue lisää

Robottibussilinja 94R käynnistyi Kivikossa

14.05.2018

Helsingissä tehtiin historiaa Metropolian operoimana, kun Kivikossa käynnistyi kokeilu itsestään ajavan pikkubussin (robottibussi) vakituisella reitillä 94R. Bussi ajaa muun liikenteen seassa ja täydentää HSL:n järjestämää joukkoliikennett&...

Lue lisää

09.05.2018

Yt-neuvottelut päättyivät: Metropolia irtisanoo enintään 30 työntekijää

Metropolia Ammattikorkeakoulun 5.3.2018 aloittamat yt-neuvottelut ovat päättyneet. Sen seurauksena korkeakoulu suunnittelee irtisanovansa enintään 30 henkilöä. Ensisijaisesti henkilöstöä pyritään uudelleen sijoittamaan muihin tehtäviin ennen irt...

Lue lisää

09.05.2018

Edunation ja Metropolia yhteistyöhön kansainvälisten tilauskoulutusten vauhdittamiseksi

Suomalainen koulutusvientiyritys Edunation ja Metropolia ovat solmineet yhteistyösopimuksen koskien kansainvälistä tilauskoulutusta.
Metropolia hakee kasvua panostamalla kansainväliseen tilauskoulutukseen, jossa Edunationin rooli on olla tukemassa ja vahvistamassa tätä toim...

Lue lisää

08.05.2018

Pelastuskoulun opiskelijat juhlivat ensihoidon osuuden valmistujaisia Metropoliassa

Helsingin Pelastuskoulun opiskelijat aloittivat viime syksynä Metropoliassa 36 opintopisteen ensihoidon osuuden opiskelun. Palomiesosuuden he suorittavat Pelastuskoululla.
Nyt 3.5.2018 Metropoliassa 15 pelastajaa juhli ensihoito-osuuden valmistujaisia.
Kuvassa näkyy vain osa kouluttajista, si...

Lue lisää


1 - 7 / 1527

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015