Tilaa hakijan uutiskirje ja osallistu arvontaan!

1. Järjestäjä

Arvonnan ja siihen liittyvät palkinnot järjestää Metropolia Ammattikorkeakoulu (myöhemmin Järjestäjä).

2. Osallistuminen arvontaan

Arvontaan osallistutaan tilaamalla osoitteessa metropolia.fi/haku Metropolian sähköinen hakijan uutiskirje omaan, toimivaan sähköpostiosoitteeseen. Arvontaan osallistuvat kaikki viimeistään 5.4.2017 uutiskirjeen tilanneet (myös aiemmat tilaukset).

Arvontaan lasketaan mukaan Suomessa asuvat yksityishenkilöt, pois lukien arvonnan järjestäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt.

Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka ilmeisesti pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai todennäköisyyksien muuttamiseksi.

3. Palkinnot, niiden arvonta ja toimittaminen

Arvonnan pääpalkintona on iPhone 7, joka arvotaan Metropolian hakijan uutiskirjeen 5.4.2017 mennessä tilanneiden kesken. Pääpalkinnon arvonta suoritetaan 6.4.2017. 

Lisäksi joka kuukausi (30.12.2016, 31.1.2017, 28.2.2017, 6.4.2017) arvotaan pienempiä palkintoja (kuukausipalkinnot: 10 kpl leffalippuja, 20 kpl kangaskasseja, 20 kpl moptoppers-kyniä).

Arvonnan suorittaa Metropolia Ammattikorkeakoulun edustaja tai sen yhteistyökumppani.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostiosoitteeseen, jonka hän on uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä ilmoittanut. Järjestäjä sopii voittajan kanssa palkinnon toimittamisesta. Järjestäjällä on oikeus ilmoittaa voittajan nimi internet-sivustollaan ja Facebook-sivullaan. Ellei voittajaa tavoiteta viiden arkipäivän sisällä ilmoittamisesta, on Järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. 

Palkinnot eivät ole neuvoteltavissa tai vaihdettavissa rahaksi. Järjestäjä vastaa mahdollisen lakisääteisen arpajaisveron maksamisesta.

4. Henkilötiedot

Osallistuneiden henkilötietoja käytetään vain Metropolia Ammattikorkeakouluun liittyvään yhteydenpitoon. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. Arvonnan järjestäjä ei takaa jatkuvaa, keskeytyksetöntä tai suojattua pääsyä verkkosivustolle. Verkkosivuston toimintaa voivat häiritä monet tekijät, joihin järjestäjä ei voi vaikuttaa.

Ottamalla osaa kampanjaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä virallisia sääntöjä ja ehtoja sekä järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä ei ole vastuussa palkintojen aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta.

Palkintojen vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit sekä edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa, vahinkoa tai muuta haittaa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun.

 

Julkaistu 28.11.2016