Esitys- ja teatteritekniikka

AMK-tutkinto, monimuoto-opiskelu AMK-tutkinto, päiväopiskelu  Ylempi AMK-tutkinto Avoin AMK Täydennyskoulutus

Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Opetuspaikka: Hämeentie 161, HelsinkiKatso sijainti kartalla

Seuraava haku:Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Tavoitteet

Esitys- ja teatteritekniikan medianomi on osaaja, joka tuntee teatteri- ja esitysteknologiat monipuolisesti. Hän toimii innovatiivisesti esitystekniikan nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja on valmis omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia. Medianomi ottaa vastaan uusien esitysmuotojen ja tuotantomallien asettamat haasteet.

Opintojen sisältö

Opintojen keskiössä ovat

 • valo-, ääni- ja kuvatekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät ja niiden erilaiset sovellukset,
 • erilaisten esitysrakenteiden tuntemus sekä
 • toimintaympäristön turvallisuus.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit osaavat toimia teknologisina asiantuntijoina erilaisissa taiteellisissa työryhmissä ja esimiehinä teatteritekniikan organisaatioissa. Alan edelläkävijöinä he osaavat kehittää esittävien taiteiden toimintaympäristöjä.

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutuu lähi- ja etäopiskeluna sekä ohjattuina projekteina työelämässä. Lähiopetus painottuu noin kerran kuukaudessa järjestettäville opetusjaksoille, joten opinnot on mahdollista sovittaa yhteen työelämän kanssa.

Aikuiskoulutuksessa opiskelijan olemassa oleva ammattitaito yhdistyy uuteen oppimispolkuun: hän täydentää osaamistaan korkeakoulututkinnolla sekä kehittää osaamistaan työelämän tarpeiden mukaan nyt ja tulevaisuudessa. Aikuiskoulutuksena toteutettavissa opinnoissa on etua työkokemuksesta ja alan osaamisesta; opintojen tavoitteena on jo olemassa olevan osaamisen täydentäminen.

Ammattinimikkeet ja työkenttä

Valmistuvat medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan eri kentillä teknisissä tehtävissä:

 • teatteri- ja oopperataloissa
 • kulttuuri- ja monitoimitaloissa
 • konsertti- ja festivaalitoiminnassa
 • kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä
 • suunnittelutoimistoissa ja
 • myyntiorganisaatioissa.

Ammattinimikkeitä voivat olla mm.

 • valomestari
 • valoteknikko
 • valo-operaattori
 • äänimestari
 • ääniteknikko
 • näyttämömestari
 • näyttämöteknikko
 • näyttämöoperaattori
 • videomestari
 • av-teknikko
 • kuvaoperaattori
 • esitysteknikko
 • teatteriteknikko
 • tekninen tuottaja
 • käyttöpäällikkö 
 • tekninen suunnittelija

Opiskelijoiden kokemuksia

Monimuotokoulutuksen opiskelija Heli

Kuva: Lasse Niskala

Mitä opiskelet?

Opiskelen Metropoliassa esitys- ja teatteritekniikan medianomiksi aikuisopintoina.

Miksi kiinnostuit alasta ja miten päädyit sille?

Päädyin alalle monen sattuman kautta. Olin aikaisemmin opiskellut valokuvausta ja en oikeastaan ikinä ollut kiinnostunut tai edes tietoinen, että tällaista työtä voisi tehdä. Lopullinen teatterikärpänen ja halu alalle iski työharjoittelussa UIT:ssa vuonna 2007. Harjoittelun jälkeen jatkoin töitä UIT:ssa freelancerina ja aloin hankkia kokemusta tapahtumatekniikan puolella.

Millaisia opinnot ovat olleet?

Opiskelin ensin itselleni Metropoliassa teatteri- ja esitystekniikan ammattitutkinnon oppisopimuksella ja muutama vuosi valmistumisen jälkeen päätin aloittaa AMK-opinnot. Olen valo-orientoitunut ja halusin kehittää itseäni myös muilla tapahtumatekniikan aloilla. Halusin opiskelemaan, jotta omasta osaamisesta tulisi laaja-alaisempaa.

Onko opinnoistasi ollut hyötyä työelämässä?

Tässä kohtaa opinnoista on hyötyä, koska koulussa pääsee kokeilemaan ja opiskelemaan asioita oman osaamisalueen ulkopuolelta, tähän ei töissä aina ole aikaa tai mahdollisuutta.

Mitä töitä teet tällä hetkellä?

Työskentelen edelleen freelancerina. Teen tapahtumatekniikkaa, televisio-ohjelmien valaisuja ja kuljen ympäri suomea Juha Tapion valohenkilönä. Teen keikkoja laidasta laitaan, oikeastaan kaikkea mihin valoa vaan tarvitaan.

Mikä on työssäsi parasta?

Pidän työni monipuolisuudesta - saan toteuttaa itseäni sekä teknisellä että taiteellisella puolella. Tällä alalla ei voi jäädä paikalleen. Koko ajan tulee uusia haasteita mm. tekniikan kehittymisen myötä, joten itsensä kehittämisellä on tärkeä rooli. Vaikka työ on välillä rankkaa fyysisesti ja henkisesti, en silti voisi kuvitella tekeväni mitään muuta.

Lopuksi - onko sinulla vinkkejä niille jotka haluavat hakeutua samalle alalle?

Motivoituneisuus ja ennen kaikkea oikea asenne ratkaisee paljon. Jos alalle haluaa kannattaa aloittaa etsimällä kesätöitä tai harjoittelupaikkaa jostain tapahtumatekniikan firmasta tai teattereista. Työelämässä vastaan tulee paljon asioita, joita ei koulussa pysty opettelemaan.

Opiskelun lisäksi on suosittelen kokeilemaan tapahtumatekniikan eri lajeja mahdollisimman monipuolisesti käytännössä esimerkiksi harrastajateattereissa tai tapahtumatekniikan yrityksissä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Jyrki Sinisalo
lehtori
Puh. 050 401 3475
Lähetä sähköpostia

Kaisa Nissinen
koulutussuunnittelija
Puh. 040 714 5155
Lähetä sähköpostia

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Esitys- ja teatteritekniikka Facebookissa

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää