Kulttuurituotanto

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike: Kulttuurituottaja (ylempi AMK) / Master of Culture and Arts

Kesto: 1,5 vuotta

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 13

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 6. - 20.9.2017

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Kulttuurituotannon alalla on mahdollisuus hakeutua syventäviin lisäopintoihin  kulttuurituottaja YAMK -tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tutkinnosta ovat vastanneet Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Metropolia Ammattikorkeakoulu vuodesta 2009. Vuosien aikana tutkinnon suorittaneista yli sadasta opiskelijasta on muodostunut ainutlaatuinen kulttuurialan asiantuntija- ja kehittämisverkosto.

Sisältö

Tammikuussa 2017 käynnistyvässä koulutuksessa on käytössä vuosi  sitten uudistettu opetussuunnitelma, jossa on entistä enemmän painotettu luovien prosessien strategista johtamista ja esimiestyötä. Uutta on myös kulttuurialan alati muuttuvien toimintaympäristöjen laajempi huomiointi. Oleellista on kyky ennakoida ja hyödyntää kulttuurialaan kohdistuvia yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia.

Kulttuurituotannon kentän yhä nopeammin muuttuvissa toimintaympäristöissä tarvitaan vahvempaa erikoistumista sekä ammattiosaamisen syventämistä. Tällöin kysymys tuottajan asiantuntijaidentiteetin olemuksesta ja sen rakentamisesta nousee keskiöön. Koulutuksen ytimessä onkin opiskelijan oman asiantuntijuuden kehittäminen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mikä mahdollistaa työskentelyn monenlaisissa kulttuurialan työtehtävissä ja työpaikoissa. Tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Monimuotokoulutus

Kulttuurisektorin tuotannollisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville suunnattu koulutus järjestetään Helsingissä monimuoto-opetuksena. Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen suoritusaika on 1,5 vuotta.

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Tutkintoon sisältyy laaja kehityksellinen lopputyö, jonka opiskelija tekee valitsemastaan aiheesta, valitsemalleen organisaatiolle tai valitsemassaan toimintaympäristössä.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden ylempään amk-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Soveltuvia tutkintoja ovat:

 • kulttuurituottaja (AMK)
 • kulturproducent (YHS)
 • artenomi (AMK)
 • kuvataiteilija (AMK)
 • medianomi (AMK)
 • muotoilija (AMK)
 • musiikkipedagogi (AMK)
 • muusikko (AMK)
 • restonomi (AMK)
 • tanssinopettaja (AMK)
 • teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 • tradenomi (AMK)
 • vestonomi (AMK)
 • viittomakielentulkki (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK)
 • filosofian kandidaatti ja maisteri
 • hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri
 • humanististen tieteiden kandidaatti ja maisteri
 • kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri
 • kuvataiteen kandidaatti ja maisteri
 • musiikin kandidaatti ja maisteri
 • taiteen kandidaatti ja maisteri
 • taloustieteiden kandidaatti ja maisteri
 • tanssitaiteen kandidaatti ja maisteri
 • teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri
 • valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri
 • yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri
 • ekonomi
 • oopperalaulajan tutkinto
 • kuvataideakatemian loppututkinto
 • Sibelius-Akatemian diplomitutkinto
 • taideteollisen korkeakoulun loppututkinto
 • yllä mainittuja vastaava ulkomainen tutkinto

Tammikuussa 2017 alkavan opetuksen lähiopetusajat ja -paikat

Paikka:

Metropolia Ammattikorkeakoulu (2017)
Bulevardi 31
00100 Helsinki

sekä

Humanistinen Ammattikorkeakoulu HUMAK (2018)
Ilkantie 4
00400 Helsinki

Ajankohdat:

2017

I jakso: 12. - 13.1.2017
II jakso: 8. - 10.2.2017
III jakso: 8. - 10.3.2017
IV jakso: 6. - 7.4.2017
V jakso: 10. - 12.5.2017

Kesätauko

VI jakso: 7. - 8.9.2017
VII jakso: 5. - 6.10.2017
VII jakso: 2. - 3.11.2017
IX jakso: 7. - 8.12.2017

2017

X jakso: 11. - 12.1.2018
XI jakso 8. - 9.3.2018
XII jakso: 5. - 6.4.2018
XIII: 25.5.2018

 

Mikä on kulttuurituottaja YAMK tutkinto?

Minkälainen on hyvä opinnäytetyö?

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Merja Koskiniemi-Laitinen
tutkintovastaava
Puh. 040 145 2326
Lähetä sähköpostia

Pia Strandman
lehtori
Puh. 040 334 5999
Lähetä sähköpostia

Ennakkotehtävät (copy 1)

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää