Kulttuurituotanto - Ylempi AMK-tutkinto - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Päivä /  Ylempi AMK

Tutkintonimike Kulttuurituottaja (ylempi AMK) / Master of Culture and Arts
Kesto: 1,5 vuotta
Laajuus: 60 opintopistettä
Aloituspaikat: 13
Opetuspaikka: Hämeentie 161, Helsinki

Hakuaika:
Seuraava haku: syksyn 2016 yhteishaku: 7.-21.9.2016.

Syksyn 2016 hakuohje

Kulttuurituotannon alalla on mahdollisuus hakeutua syventäviin lisäopintoihin  kulttuurituottaja YAMK -tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tutkinnosta ovat vastanneet Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Metropolia Ammattikorkeakoulu vuodesta 2009. Vuosien aikana tutkinnon suorittaneista yli sadasta opiskelijasta on muodostunut ainutlaatuinen kulttuurialan asiantuntija- ja kehittämisverkosto.

Tammikuussa 2017 käynnistyvässä koulutuksessa on käytössä vuosi  sitten uudistettu opetussuunnitelma, jossa on entistä enemmän painotettu luovien prosessien strategista johtamista ja esimiestyötä. Uutta on myös kulttuurialan alati muuttuvien toimintaympäristöjen laajempi huomiointi. Oleellista on kyky ennakoida ja hyödyntää kulttuurialaan kohdistuvia yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia.

Kulttuurituotannon kentän yhä nopeammin muuttuvissa toimintaympäristöissä tarvitaan vahvempaa erikoistumista sekä ammattiosaamisen syventämistä. Tällöin kysymys tuottajan asiantuntijaidentiteetin olemuksesta ja sen rakentamisesta nousee keskiöön. Koulutuksen ytimessä onkin opiskelijan oman asiantuntijuuden kehittäminen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mikä mahdollistaa työskentelyn monenlaisissa kulttuurialan työtehtävissä ja työpaikoissa. Tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Monimuotokoulutus

Kulttuurisektorin tuotannollisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville suunnattu koulutus järjestetään Helsingissä monimuoto-opetuksena. Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen suoritusaika on 1,5 vuotta.

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Tutkintoon sisältyy laaja kehityksellinen lopputyö, jonka opiskelija tekee valitsemastaan aiheesta, valitsemalleen organisaatiolle tai valitsemassaan toimintaympäristössä.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden ylempään amk-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Soveltuvia tutkintoja ovat:

 • kulttuurituottaja (AMK)
 • kulturproducent (YHS)
 • artenomi (AMK)
 • kuvataiteilija (AMK)
 • medianomi (AMK)
 • muotoilija (AMK)
 • musiikkipedagogi (AMK)
 • muusikko (AMK)
 • restonomi (AMK)
 • tanssinopettaja (AMK)
 • teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 • tradenomi (AMK)
 • vestonomi (AMK)
 • viittomakielentulkki (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK)
 • filosofian kandidaatti ja maisteri
 • hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri
 • humanististen tieteiden kandidaatti ja maisteri
 • kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri
 • kuvataiteen kandidaatti ja maisteri
 • musiikin kandidaatti ja maisteri
 • taiteen kandidaatti ja maisteri
 • taloustieteiden kandidaatti ja maisteri
 • tanssitaiteen kandidaatti ja maisteri
 • teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri
 • valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri
 • yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri
 • ekonomi
 • oopperalaulajan tutkinto
 • kuvataideakatemian loppututkinto
 • Sibelius-Akatemian diplomitutkinto
 • taideteollisen korkeakoulun loppututkinto
 • yllä mainittuja vastaava ulkomainen tutkinto

Opiskelijoiden kokemuksia

Tutkinto antaa laajat valmiudet mihin tahansa

Ossi Luoto opiskelee tällä hetkellä kulttuurituottajan ylempää AMK-tutkintoa. Vuoden koulutukseen hän hakeutui ammattitaidon lisäämisen takia.  Kulttuurintuottajan AMK-tutkinnon hän sai valmiiksi 2005.

Ossi Luoto- Olin tehnyt alan hommia jo ennen kuin hakeuduin Metropoliaan. Alun perin lähdin hakemaan vain tutkintoa, mutta yllätyin positiivisesti. Alempi AMK-tutkinto auttoi ymmärtämään itseäni kulttuurituottajana ja antoi paljon nippelitietoa, mistä on ollut hyötyä, Ossi selvittää.

Myös ylemmässä AMK-tutkinnossa on painotettu vahvasti työelämälähtöisyyttä, samoin kuin muussakin ammattikorkeakouluopiskelussa.

- Monet uusista opiskelijoista ovat jo tehneet alan töitä, mikä helpottaa varsinkin opiskelun teoreettisen puolen hahmottamisessa, Ossi kertoo.

Hän muistuttaa kuitenkin, että alempaa tutkintoa voi silti hakea lukemaan suoraan lukion jälkeen ilman sen kummempaa kokemusta.

Työt ovat projektiluontoisia

Ossin mielestä alan työllisyystilanne on hyvä.

- Jos pääset kouluun, pääset myös töihin. Yrittäjähenkeä vaaditaan, samoin paineensietokykyä ja avoimuutta. Tällä alalla suurin osa töistä on projektiluontoisia, ja työntekijän on hyvä selviytyä muuttuvista tilanteista ja olla hyvä ongelmanratkaisija, hän painottaa.

Kulttuurituottajan ylempi AMK-tutkinto suoritetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulu HUMAK:in yhteistyönä.

 

Mikä on kulttuurituottaja YAMK tutkinto?

Minkälainen on hyvä opinnäytetyö?


Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →