Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / Vuosikertomus / Blogit / MCreO

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Päivä / Monimuoto / Ylempi AMK

Tutkintonimike Kulttuurituottaja (ylempi AMK) / Master of Culture and Arts
Kesto: 1 vuosi
Laajuus: 60 opintopistettä
Aloituspaikat: 16
Opetuspaikka: Hämeentie 161, Helsinki

Hakuaika:
Edellinen haku syksy 2014. Seuraava aiemmasta tiedosta poiketen vielä vahvistamatta.

Kulttuurituotannon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttaman tutkinnon tavoitteena on tarjota kulttuurisektorin tuotannollisissa tehtävissä toimiville mahdollisuus kehittää ja syventää asiantuntemustaan kulttuurituotannon nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee hyödyntämään kehittäjäosaamistaan kulttuurialalla sekä oman ammatillisen profiilinsa puitteissa muilla toimialoilla. Tämä osaaminen edellyttää kykyä ennakoida kulttuurialaan kohdistuvia yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia sekä suunnitella ja ohjata uudistavaa ja kehittävää toimintaa. Suoritettavan tutkinnon tuottama kelpoisuus vastaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mikä mahdollistaa työskentelyn monenlaisissa kulttuurialan työtehtävissä ja työpaikoissa. Tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Monimuotokoulutus

Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–3 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Lähiopetuspäivien opetus järjestetään päiväsaikaan. Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Opintoihin sisältyy vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka ulkomaille.

Opiskelijaryhmän koko on 20, joista 10 on HUMAKin opiskelijoita ja 10 on Metropolian opiskelijoita.

Opiskelija saa lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla, jos niiden sisällöt vastaavat tämän tutkinnon sisältöjä. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.

Tammikuussa 2015 alkavan opetuksen lähiopetusajat ja -paikat

Paikka:

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tuottamo
Hämeentie 153 B
00560 Helsinki

Ajankohdat:

I jakso: 8. - 9.1.2015
II jakso: 11. - 13.2.2015
III jakso: 11. - 13.3.2015
IV jakso: 9. - 10.4.2015
V jakso: 27. - 29.5.2015

Kesätauko

VI jakso: 2. - 4.9.2015
VII jakso: 8. - 9.10.2015
VII jakso: 11. - 13.11.2015
IX jakso: 10. - 11.12.2015


 

Mikä on kulttuurituottaja YAMK tutkinto?

 

Minkälainen on hyvä opinnäytetyö?


Hakuajat

Kevät 2015

7.–27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
17.3.–9.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →

Ajankohtaista

 

 

 

Uutisarkisto →

Metropolia Ammattikorkeakoulu - Yhteisö, uudistaja ja kumppani


Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään.