Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / Vuosikertomus / Blogit

Kulttuurituotanto, ylempi (AMK)

NUORET / AIKUISET / YAMK

  • Tutkinnon nimi: Kulttuurituottaja (ylempi AMK), Master of Culture and Arts
  • Tutkinnon laajuus ja kesto: 60 op / 1 vuotta
  • Koulutuspaikka: Helsinki
  • Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
  • Aloituspaikkoja 10
  • Seuraava haku yhteishaku syksy 2014.

Kulttuurituotannon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttaman tutkinnon tavoitteena on tarjota kulttuurisektorin tuotannollisissa tehtävissä toimiville mahdollisuus kehittää ja syventää asiantuntemustaan kulttuurituotannon nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee hyödyntämään kehittäjäosaamistaan kulttuurialalla sekä oman ammatillisen profiilinsa puitteissa muilla toimialoilla. Tämä osaaminen edellyttää kykyä ennakoida kulttuurialaan kohdistuvia yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia sekä suunnitella ja ohjata uudistavaa ja kehittävää toimintaa. Suoritettavan tutkinnon tuottama kelpoisuus vastaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mikä mahdollistaa työskentelyn monenlaisissa kulttuurialan työtehtävissä ja työpaikoissa. Tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Monimuotokoulutus

Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–3 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Lähiopetuspäivien opetus järjestetään päiväsaikaan. Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Opintoihin sisältyy vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka ulkomaille.

Opiskelijaryhmän koko on 20, joista 10 on HUMAKin opiskelijoita ja 10 on Metropolian opiskelijoita.

Opiskelija saa lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla, jos niiden sisällöt vastaavat tämän tutkinnon sisältöjä. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.

Opetuksen lähiopetusajat ja -paikat

Paikka:

Humakin Helsingin TKI-keskus
Ilkantie 4
00400 Helsinki

Ajankohdat:

I jakso: 8. - 10.1.2014
II jakso: 12. - 14.2.2014
III jakso: 12. - 14.3.2014
IV jakso: 10. - 11.4.2014
V jakso: 15. - 16.5.2014

Kesätauko

VI jakso: 18. - 19.9.2014
VII jakso: 9. - 10.10.2014
VII jakso: 5. - 7.11.2014
IX jakso: 11. - 12.12.2014


 

Mikä on kulttuurituottaja YAMK tutkinto?

 

Minkälainen on hyvä opinnäytetyö?


Hakuajat

Kevät 2014

7.1. - 11.2. Nuorten englanninkieliset tutkinnot
3.3. - 1.4. Nuorten AMK-tutkinnot, aikuisten AMK- ja ylemmät AMK-tutkinnot
3.3. - 8.4. Englanninkielinen aikuiskoulutus ja ylemmät AMK-tutkinnot

Syksy 2014

8. - 22.9. Nuorten AMK-tutkinnot, aikuisten AMK- ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA

Ajankohtaista

 

 

 

Uutisarkisto →

Metropolia Ammattikorkeakoulu - Yhteisö, uudistaja ja kumppani


Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään.