Kulttuurituotanto - Ylempi AMK-tutkinto - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit / MCreO

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Päivä / Monimuoto / Ylempi AMK

Tutkintonimike Kulttuurituottaja (ylempi AMK) / Master of Culture and Arts
Kesto: 1,5 vuotta
Laajuus: 60 opintopistettä
Aloituspaikat: 10
Opetuspaikka: Hämeentie 161, Helsinki

Seuraava hakuaika:
Syksyn 2015 yhteishaku: 8.-22.9.2015.

Valintaperusteet ja hakuohjeet löytyvät Opintopolusta. Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan tällä sivulla hakuajan alkuun mennessä.

Kulttuurituotannon ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on tarkoitettu kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttaman tutkinnon tavoitteena on tarjota kulttuurisektorin tuotannollisissa tehtävissä toimiville mahdollisuus kehittää ja syventää asiantuntemustaan kulttuurituotannon nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee hyödyntämään kehittäjäosaamistaan kulttuurialalla sekä oman ammatillisen profiilinsa puitteissa muilla toimialoilla. Tämä osaaminen edellyttää kykyä ennakoida kulttuurialaan kohdistuvia yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia sekä suunnitella ja ohjata uudistavaa ja kehittävää toimintaa. Suoritettavan tutkinnon tuottama kelpoisuus vastaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mikä mahdollistaa työskentelyn monenlaisissa kulttuurialan työtehtävissä ja työpaikoissa. Tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Monimuotokoulutus

Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–3 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Lähiopetuspäivien opetus järjestetään päiväsaikaan. Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Opintoihin sisältyy vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka ulkomaille.

Opiskelijaryhmän koko on 20, joista 10 on HUMAKin opiskelijoita ja 10 on Metropolian opiskelijoita.

Opiskelija saa lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla, jos niiden sisällöt vastaavat tämän tutkinnon sisältöjä. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.

Tammikuussa 2016 alkavan opetuksen lähiopetusajat ja -paikat

Paikka:

Humanistinen Ammattikorkeakoulu HUMAK
Ilkantie 4
00400 Helsinki

sekä

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tuottamo
Hämeentie 153 B
00560 Helsinki

Ajankohdat:

2016

I jakso: 14. - 15.1.2016
II jakso: 10. - 12.2.2016
III jakso: 9. - 11.3.2016
IV jakso: 7. - 8.4.2016
V jakso: 11. - 13.5.2016

Kesätauko

VI jakso: 8. - 9.9.2016
VII jakso: 6. - 7.10.2016
VII jakso: 3. - 4.11.2016
IX jakso: 8. - 9.12.2016

2017

X jakso: 12. - 13.1.2017
XI jakso 9. - 10.3.2017
XII jakso: 6. - 7.4.2017
XIII: 26.5.2017


 

Mikä on kulttuurituottaja YAMK tutkinto?

Minkälainen on hyvä opinnäytetyö?


Hakuajat

Kevät 2015

7.–27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
17.3.–9.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)

Syksy 2015

8.–22.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus), englanninkieliset AMK-tutkinnot, ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →

Ajankohtaista

 

 

 

Uutisarkisto →

Metropolia Ammattikorkeakoulu - Yhteisö, uudistaja ja kumppani


Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään.