Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Pop/jazz-ilmaisu laulunopetuksessa -erikoistumisopinnot

  • Edellinen haku kevät 2012. Seuraava haku vahvistamatta.

Pop/jazzlaulun perusteet -erikoistumisopinnot on tarkoitettu musiikin ammatillisen tutkinnon tai ulkomaisen vastaavan tutkinnon suorittaneille, joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus musiikin alalla.

Opintojen tavoitteena on antaa klassisen laulunopettajan tehtävissä toimiville mahdollisuus laajentaa osaamistaan populaari- ja jazzmusiikin alueella.

Opinnot rakentuvat pienryhmätyöskentelynä toteutettavista kokonaisuuksista, jotka käsittelevät rytmimusiikin laulun erityispiirteitä kuten esimerkiksi äänenkäyttöä, eri tyylien fraseerausta, improvisaatiota sekä ohjelmistoa. Opiskelija saa valmiudet ymmärtää rytmimusiikin lauluilmaisun ja laulunopetuksen perusteita. Lisäksi opiskelija syventää rytmimusiikin osaamistaan tutustumalla mm. teorian perusteisiin, vapaaseen säestykseen, äänentoistotekniikkaan ja yhtyelauluun. Opiskelija saa valmiuksia soveltaa havaintojaan ja kokemuksiaan rytmimusiikista pedagogisessa työssään.

Opiskelu on yhdistettyä päivä- ja monimuoto-opetusta ja sopii työssäkäyvälle. Kaikille yhteisten opintojen lähiopetuspäivät ovat perjantai ja lauantai. Opinnot alkavat syyskuussa 2012 ja kestävät yhden lukuvuoden.

Opiskelumaksu on 250 euroa. Lisäksi opiskelija kustantaa itse oppimateriaalin.

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →