Tutkintonimike: Bioanalyytikko (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 25

Seuraava haku: Syksyn 2017 yhteishaku (vahvistamatta)

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Mitä bioanalyytikko tekee?

Bioanalyytikko on kliinisen laboratoriotyön asiantuntija, joka toimii yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa tuottamalla potilaan hoidon ja sen kehittämisen edellyttämiä laboratoriotutkimuksia ja osallistumalla kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana moniammatillisten tiimien toimintaan.

Bioanalyytikko ottaa erilaisia näytteitä, ohjaa potilaita ja terveydenhuollon työntekijöitä ja tekee potilastutkimuksia sekä analysoi erilaisia laboratorionäytteitä. Laboratoriotutkimusprosessin ja siihen liittyvien tekijöiden syvällinen ymmärtäminen ja prosessin laadunhallinta muodostavat bioanalyytikon asiantuntemuksen perustan.

Sovinko minä bioanalyytikoksi?

Bioanalyytikkona tarvitset hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta luonnontieteisiin ja tekniikkaan sekä hienomotorisia kädentaitoja. Myös hyvä näkökyky, värien ja erilaisten rakenteiden erottaminen sekä hahmottaminen ovat tärkeitä taitoja. Lisäksi bioanalyytikon työ edellyttää vastuullisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, huolellisuutta ja tarkkuutta sekä jatkuvaa itsensä kehittämistä.

Opintojen toteutus

Opintosi sisältävät lähiopetusta ja -ohjausta, itsenäistä työskentelyä ja harjoittelua. Osan opinnoistasi suoritat verkko-opintoina ja erilaisissa työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa.

Kun aloitat opiskelut, laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma, osaamisen tunnustaminen, joka perustuu aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT) sekä henkilökohtaiset kehittymistarpeesi. Tutustu opetussuunnitelmaan ja katso, voisitko hakea aiemmalle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi ja näin lyhentää

Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa kello 8.00–18.00 välillä. Harjoittelujaksot ovat kestoltaan 3–10 viikkoa ja niiden aikana työskentely on täyspäiväistä. Tarkempi opetusaikataulu ilmoitetaan ennen opintojen alkua.

Opintoihisi kuuluvan työelämäharjoittelun voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa sekä tutkimusryhmissä. Voit suorittaa osan työelämäharjoittelustasi myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Bioanalyytikkokoulutuksen tilat ja välineet on rakennettu parasta oppimistasi ajatellen. Katso oppimisympäristöjen sivuilta videot mitä mm. itsenäisen oppimisen (TaitoPro) ja digitaalisen oppimisen (DigiPro) oppimisympäristöissä voi tehdä!

Työkenttä

Bioanalyytikkona työskentelet pääasiassa terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa sekä yksityislaboratorioissa. Lisäksi voit toimia lääke- ja biotieteellisissä tutkimusryhmissä ja alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Bioanalyytikot työllistyvät erittäin hyvin.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Riitta Lumme
Tutkintovastaava
Puh. 040 334 1301
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää