Tutkintonimike: Ensihoitaja / Sairaanhoitaja (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 40

Opetuspaikka: Satelliittikoulutus

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Opintojen kesto ja hakuedellytykset

Syksyllä 2018 tullaan järjestämään Metropolia ammattikorkeakoulun toimesta Ensihoitaja AMK- tutkintokoulutus Seinäjoella ja Lahdessa. Yhteistyökumppaneina toimivat Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri sekä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä. Samaan aikaan aloittaa lisäksi normaali Ensihoitaja AMK- monimuotokoulutus Metropolia Ammattikorkeakoulun Helsingin Tukholmankadun toimipisteessä.

Etäopintojen koulutuksen kesto tulee olemaan 3-3,5 vuotta (tarkka aika täsmentyy koulutuksen alkuun mennessä). Hakuvaatimuksena koulutukseen on lähihoitaja (ensihoidon suuntaavat opinnot) tai perustason ensihoitajan koulutus (toisen asteen koulutuskokeilusta). Koulutukseen haetaan normaalisti yhteishaun kautta. Esivalintakoe tehdään internetsivuston kautta, varsinaiset valintakokeet tulevat olemaan Helsingissä keväällä 2018.

Verkkopainotteinen opetusmuoto

Toteutus tullaan järjestämään Metropolia ammattikorkeakoulun järjestämänä verkkopainotteisena etäopetuksena. Opetuspäivät tulevat olemaan pääsääntöisesti tiistai-torstai, maanantai ja perjantai on varattu esimerkiksi verkkokurssien ja tehtävien tekemiseen sekä ryhmätapaamisiin. Koulutusta tullaan järjestämään myös lähiopetuksena Helsingissä.

Lähiopetusjaksot tulevat kestämään kerrallaan muutamasta päivästä viikkoon ja näitä lähiopetusjaksoja tulee olemaan opintojen vaiheesta riippuen noin 3 viikkoa per lukukausi. Näiden jaksojen aikana järjestetään mm. läsnäolovelvollisia laboraatioharjoitteita sekä simulaatioharjoituksia. Tarkat ajankohdat sekä kestot ilmoitetaan ensimmäisen vuoden osalta hakupäivään mennessä.

Nämä lähiopetusjaksot ovat opiskelijalle omakustanteisia, eli opiskelija sitoutuu itse maksamaan matkustamiset, asumiset ja ruokailut. Metropolia ei sitoudu maksamaan lähiopetusjakson kuluista mitään, mutta mitään ylimääräisiä kuluja ei Metropolia myöskään tule perimään näistä jaksoista.

Koulutus alkaa kolmella lähiopetuspäivällä elokuussa 2018. Lähiopetuspäivillä on läsnäolovelvollisuus.

Runsaasti harjoittelua

Opetukseen tulee kuulumaan reilusti (yli 50 viikkoa) käytännön harjoittelua esim. sairaaloissa ja ensihoitoyksiköissä. Kaikki nämä harjoittelut tulee suorittaa yhteistyöpaikkakunnan alueella, eikä näistä harjoittelujaksoista saa tulla kuluja Metropolialle. Opiskelija ei siis saa hakea harjoittelupaikkoja kotipaikkakunnaltaan, jos asuu kauempana koulutuksen yhteistyöpaikkakunnasta. Harjoittelujaksot kestävät 5-6 viikkoa kerrallaan.

Etäopetuksen edellyttämät tietotekniset välineistöt

Opiskelija sitoutuu hankkimaan omalla kustannuksellaan riittävän tietoteknisen kaluston, johon kuuluu tietokone, internetyhteys, kuuloke-mikrofoni sekä webbikamera. Nämä välineet tulee olla hankittuna ja asennettuna ennen koulutuksen alkamista.

Opintojen etenemiseen sitoutuminen

Etäkoulutusohjelmia ollaan järjestämässä tämän hetkisen tiedon mukaan vain mainitut yksi per paikkakunta. Hakijan on ymmärrettävä sitoutumisen ja koulutukseen panostamisen merkitys - mikäli hän ei pysy opinnoissa mukana (opintojaksoja jää suorittamatta), ei uusimisen mahdollisuutta ole vaan opinnot joutuu täydentämään Helsingissä. Tietyille opintojaksoille on myös vaatimus aiemmista opinnoista, joten puuttuvia opintoja ei pysty täydentämään opintojen lopuksi, vaan opinnot keskeytyvät, ennen kuin puuttuvat opinnot ovat suoritettu. Mikäli hyväksytty suoritus venyy, joudutaan opiskelija poistamaan ryhmästä tai halutessaan siirtämään Helsingin ryhmään.

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Jukka Kettunen

puh: 040 630 2295

Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen

Opinto-ohjaaja

puh: 050 5633 611

Lähetä sähköpostia