Terveydenhoitotyö, aikuiskoulutus - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus

     

Päivä / Monimuoto

Tutkintonimike: terveydenhoitaja (AMK)
Kesto: 1,5 vuotta
Laajuus: 90 opintopistettä
Aloituspaikat: 28
Opetuspaikka: Tukholmankatu 10, Helsinki

Seuraava hakuaika:
Syksyn 2015 yhteishaku: 8.-22.9.2015.

Tutustu hakuohjeisiin ja hae

Kiinnostaako sinua terveydenhoitajan työ?

Terveydenhoitajana teet ihmisläheistä, laaja-alaista ja vastuullista työtä. Asiakkaitasi ovat yksilöt, perheet, ryhmät ja yhteisöt. Edistät lasta odottavien perheiden, lasten, kouluikäisten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien ihmisten sekä heidän perheidensä terveyttä. Osallistut asiakkaittesi terveysriskien ja sairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja ehkäisyyn sekä sairastuneiden hoitamiseen.

Vaikutat myös terveellisen elinympäristön kehittämiseen ja teet yhteistyötä eri ammattiryhmien, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa. Olet terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön ammattilainen ja terveydenhoitajatyön asiantuntija työryhmissä ja verkostoissa.

Millainen on hyvä terveydenhoitaja?

  • osaat edistää väestön terveyttä vahvistamalla asiakkaittesi terveystietoisuutta ja voimavaroja
  • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaittesi elämäntilanteisiin
  • sinulla on kykyä ja rohkeutta itsenäiseen päätöksentekoon
  • toimit yhteistyössä eri ammattiryhmien, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa
  • sinulla on valmiudet toimia itsenäisenä terveydenhoitajatyön asiantuntijana
  • sinulla on perusvalmiudet tutkimus- ja kehittämistyöhön
  • olet valmis arvioimaan ja kehittämän osaamistasi, työtäsi ja työyhteisösi toimintaa.

Terveydenhoitajan opinnot ovat monipuoliset

Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin päiväopintoina 8-10 päivänä kuukaudessa 2-3 päivän jaksoina. Poikkeuksia tähän voivat aiheuttaa mm. Metropolian ulkopuolisten asiantuntijoiden iltaluennot.

Ohjattua harjoittelua on yhteensä noin 14 kalenteriviikkoa (eli 21 opintopistettä). Harjoittelu koostuu useammasta noin 2-5 kalenteriviikon pituisesta jaksosta. Osan opinnoistasi suoritat mm. laboraationa, simulaationa, itsenäisesti, ryhmätöinä ja verkko-opintoina. Lisäksi opiskelet erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.

Olemme rakentaneet terveydenhoitajakoulutuksen tilat ja välineet parasta oppimistasi ajatellen. Katso oppimisympäristöjen sivulta videot mitä itsenäisen oppimisen oppimisympäristössä voi opiskella, tutustu simulaatioharjoituksiin sekä terveyden edistämisen oppimisympäristöön, jossa näet opiskelijoita oppimassa lasten terveyden edistämistä.

Tarkista hakukelpoisuutesi koulutukseen hakuohjeista (linkki sivun lopussa).

Jos olet opistotason koulutuksesta valmistunut terveydenhoitaja, voit päivittää osaamisesi ja tutkintosi AMK-tutkinnoksi.

Terveydenhoitajat työllistyvät pääkaupunkiseudulla hyvin

Terveydenhoitajaksi valmistuessasi saat kaksi tutkintoa: terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon lisäksi saavutat koulutuksen aikana sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden.

Terveydenhoitajakoulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten se mahdollistaa työskentelyn myös kansainvälisissä tehtävissä.

Valmistuttuasi voit työskennellä terveydenhoitajan työtehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Työpaikkanasi voi olla äitiys- ja lastenneuvola, koulu- tai opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto tai kotihoito. Voit myös tehdä työtä aikuisneuvonnassa ja päivystysvastaanotossa, päihde- ja mielenterveystyössä tai erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja aiempi osaamisesi

Aikuiskoulutuksessa terveydenhoitajan tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Laadit aikaisempien opintojesi ja osaamisesi pohjalta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaamisesi.

Voit hakea aiemmin hankitun osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Tutustu opinto-oppaaseen ja katso voisitko hakea aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi ja näin lyhentää opiskeluaikaasi.

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseen sekä aikaisemman osaamisen tunnistamiseen saat ohjausta omalta tutoropettajaltasi.

Kansainvälisyys terveydenhoitajatyön opinnoissa

Opintojesi aikana voit hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Esim. tällä hetkellä terveydenhoitajaopiskelijoilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon mm. Chileen, Englantiin, Portugaliin, Tanskaan ja Venäjälle. Voit myös osallistua kansainväliseen toimintaan esim. intensiivikursseilla, projekteissa tai seminaareissa.

Hakuajat

Kevät 2016

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →

Ajankohtaista

 

 

 

Uutisarkisto →

Metropolia Ammattikorkeakoulu - Yhteisö, uudistaja ja kumppani


Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään.