Kliininen asiantuntija - Ylempi AMK-tutkinto - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla , ylempi AMK

Tutkintonimike: bioanalyytikko / ensihoitaja / kätilö / röntgenhoitaja / sairaanhoitaja / suuhygienisti / terveydenhoitaja / optometristi (ylempi AMK)
Kesto: 1,5 vuotta
Laajuus: 90 opintopistettä
Aloituspaikat: 20
Opetuspaikka: Tukholmankatu 10, Helsinki

Hakuaika:
Kevään 2016 yhteishaku: 16.3.—6.4.2016.

Kevään 2016 hakuohje

Sosiaali- ja terveysalan eri sektorit tarvitsevat työntekijöitä, jotka hallitsevat, koordinoivat, kehittävät ja tuottavat asiakas- ja potilaslähtöisiä terveyspalveluita. Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma vastaa näihin kasvaviin osaamisvaatimuksiin.

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Kliinisenä asiantuntijana saat valmiudet työskennellä moniammatillisissa ja kansainvälisissä työryhmissä sekä yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Pystyt tunnistamaan ja ennakoimaan terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita. Sinulla on tutkiva ote kehittämistyöhön ja osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuva tietoa kliinisten käytäntöjen uudistamiseksi. Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Koulutuksen eritysalueita ovat:

  • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
  • kliininen asiantuntijuus terveysalan moninaisissa toimintaympäristöissä
  • asiakas- ja potilaslähtöisyys, ja sen edistäminen
  • terveysalan prosessien ja palveluketjujen hallinta ja kehittäminen
  • kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla.

Opetus on yhdistelmäopetusta, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka pyritään liittämään oman työpaikkaasi ja työtehtäviisi. Voit yhdistää oppimistehtävät ja opinnäytetyösi myös Metropolian kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Lähiopetuspäiviä on noin 3-4 päivää kuukaudessa.

Opinnoissa on mahdollista suorittaa bioanalytiikan ja kliinisen radiografian syventävät opinnot, 20 op. Opinnot toteutuvat osana Kliininen asiantuntijuus sosiaali-ja terveysalalla ja Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelmia. Myös opiskelijoilla Health Business Management tutkinto-ohjelmasta on mahdollisuus suorittaa kyseisiä opintoja tutkintoonsa soveltuvin osin. Syventävissä opinnoissa voit lisätä oman alasi asiantuntijuutta, hankkia kansainvälistä laatutyön osaamista sekä verkostoitua kotimaisten ja kansainvälisten kollegojen kanssa. Syventävät opinnot toteutetaan pääsääntöisesti englannin kielellä, muut opinnot tutkinto-ohjelman kielellä. Bioanalytiikan ja radiografian syventävät ammattiopinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia) verkostossa virtuaaliopintoina, ja ne voivat edellyttää samanaikaista läsnäoloa.

Valmistuttuasi voit työskennellä vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä esim. alasi itsenäisenä asiantuntijana, moniammatillisten ryhmien johtajana sekä yhteistyössä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa kliinisten käytäntöjen kehittämiseksi ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseksi. Voit toimia myös konsultoivana hoitajana, itsenäisen vastaanoton pitäjänä terveydenhuollon organisaatioissa tai yrittäjänä.

 

 

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →