Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto, päivätoteutus AMK-tutkinto, monimuotototeutus Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike: Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Kätilö / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Optometristi (ylempi AMK)

Kesto:  2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 30

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

 

Sosiaali- ja terveysalan eri sektorit tarvitsevat työntekijöitä, jotka hallitsevat, koordinoivat, kehittävät ja tuottavat asiakas- ja potilaslähtöisiä terveyspalveluita. Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma vastaa näihin kasvaviin osaamisvaatimuksiin.

Kenelle?

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Tavoitteet

Kliinisenä asiantuntijana saat valmiudet työskennellä moniammatillisissa ja kansainvälisissä työryhmissä sekä yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Pystyt tunnistamaan ja ennakoimaan terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita.

Sinulla on tutkiva ote kehittämistyöhön ja osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuva tietoa kliinisten käytäntöjen uudistamiseksi. Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Toteutustapa

Opetus on yhdistelmäopetusta, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka pyritään liittämään oman työpaikkaasi ja työtehtäviisi. Voit yhdistää oppimistehtävät ja opinnäytetyösi myös Metropolian kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Lähiopetuspäiviä on noin 3-4 päivää kuukaudessa.

Sisältö

Koulutuksen eritysalueita ovat:

  • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
  • kliininen asiantuntijuus terveysalan moninaisissa toimintaympäristöissä
  • asiakas- ja potilaslähtöisyys, ja sen edistäminen
  • terveysalan prosessien ja palveluketjujen hallinta ja kehittäminen
  • kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla.

Työkenttä

Valmistuttuasi voit työskennellä vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä esim. alasi itsenäisenä asiantuntijana, moniammatillisten ryhmien johtajana sekä yhteistyössä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa kliinisten käytäntöjen kehittämiseksi ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseksi. Voit toimia myös konsultoivana hoitajana, itsenäisen vastaanoton pitäjänä terveydenhuollon organisaatioissa tai yrittäjänä.

Yhteystiedot

Minna Elomaa-Krapu
Tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

Antti Niemi
Tutoropettaja
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää