Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto, päivätoteutus AMK-tutkinto, monimuotototeutus Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike: Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Kätilö / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Optometristi (ylempi AMK)

Kesto:  2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 30

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

 

Sosiaali- ja terveysalan eri sektorit tarvitsevat työntekijöitä, jotka hallitsevat, koordinoivat, kehittävät ja tuottavat asiakas- ja potilaslähtöisiä digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma vastaa näihin kasvaviin osaamisvaatimuksiin.

Kenelle?

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Tavoitteet

Tutkinto antaa  valmiudet toimia asiantuntijana  moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä. Saat työkaluja ja osaamista toimia digitaalissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Tunnistat ja ennakoit sosiaali- ja terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita. Sinulla on tutkiva ote kehittämistyöhön. Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa sekä kliinisten käytäntöjen että digitaalisten palvelujen uudistamiseksi. Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Toteutustapa

Opetus on yhdistelmäopetusta, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Opinnot suoritetaan erilaisina kehittämis- ja oppimistehtävinä, joilla pyritään syventämään kliinisen asiantuntijuuden roolia sekä digitaalista osaamista. Opinnäytetyön voi tehdä omaan työpaikkaan tai Metropolian kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Lähiopetuspäiviä on noin 4 päivää kuukaudessa.

 

 

Sisältö

Koulutuksen eritysalueita ovat:

näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
digitaaliset sosiaali- ja terveysalan palvelut
asiakas- ja potilaslähtöisyys, ja sen edistäminen eri toimintaympäristöissä
sosiaali- ja terveysalan prosessien sekä palveluketjujen hallinta ja kehittäminen
kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla.

Bioanalytiikan ja kliinisen radiografian syventävät verkko-opinnot alkavat syksyllä 2018 :

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu (vain radiografia) ja Yrkeshögskolan Novia järjestävät bioanalytiikan ja kliinisen radiografian syventävät opinnot yhteisenä verkkototeutuksena. Toteutukset alkavat marraskuussa 2018. Englanninkielistä oppimateriaalia hyödyntävät 20 opintopisteen laajuiset syventävät opinnot toteutetaan osana kunkin ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinto-ohjelmia. Opetuskieliä ovat suomi ja englanti. Verkkototeutus mahdollistaa joustavan opiskelun paikasta riippumatta.  

Työkenttä

Tutkinto mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa asiantuntijatehtävissä esim. alan itsenäisenä asiantuntijana, moniammatillisten ryhmien johtajana sekä yhteistyössä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa toimimisen. Tutkinto mahdollistaa myös kliinisten käytäntöjen  ja digitaalisten palvelujen kehittämisen.  Voit toimia myös konsultoivana hoitajana, itsenäisen vastaanoton pitäjänä terveydenhuollon organisaatioissa tai yrittäjänä.

Yhteystiedot

Minna Elomaa-Krapu
Tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

Antti Niemi
Tutoropettaja
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää