Suuhygienisti (AMK), satelliittikoulutus

AMK-tutkinto, monimuoto-opiskelu AMK-tutkinto, päiväopiskelu  Ylempi AMK-tutkinto Avoin AMK Täydennyskoulutus

Tutkintonimike: Suuhygienisti (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Opetuspaikka: Verkkopainotteinen opiskelu

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 6.–20.9.2017

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Tammikuussa 2018 alkava suuhygienistikoulutus toteutetaan ns. satelliittikoulutuksena yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) kanssa. Koulutuksissa tutkinnon myöntää Metropolia, mutta koulutukset palvelevat Kymenlaakson alueellisia tarpeita.

Koulutus toteutuu Helsingissä ja Kotkassa. Erityisesti ensimmäisen lukukauden aikana osa orientoivista opinnoista sekä hoitotyön laboraatio-opetuksesta toteutuu Kotkassa, mutta suurin osa toteutuu verkko-opintoina sekä lähiopetuksena Helsingissä.

Tartu haasteeseen, hae suuhygienistikoulutukseen!

Suun terveydenhuollon koulutusohjelmassa opiskelet suun terveydenhoitotyön moniosaajaksi. Opiskelussasi korostuvat yhteistyöprojektit työelämän kanssa, suun terveydenhoitotyön tulevaisuuden haasteet, kansainvälisyys sekä kliiniseksi taitajaksi oppiminen. Tulevana työkenttänäsi on koko väestö muuttuvana, monikulttuurisena ja kansainvälisenä areenana.

Suuhygienistinä työtehtäviisi voi kuulua esimerkiksi:

  • yksilöllinen terveysvalmennus, esim. suun puhdistamisen ohjaus ja ravintoneuvonta
  • karieksen ehkäisy ja paikkaushoito
  • hampaan kiilteen vahvistaminen fluorilakkauksella ja ehkäisevä hampaan paikkaus
  • ientulehduksen ehkäisy, kuten esim. suun puhdistustekniikat ja niissä käytettävät välineet
  • ientulehduksen ja pidemmälle edenneen hampaiden kiinnityskudossairauden hoito, esim. hammaskiven poisto
  • röntgenkuvien ottaminen
  • kosmeettinen hoito, esim. hampaiden vaalennus
  • hampaiden oikomishoidon, suukirurgisen ja proteettisen hoidon osatehtävät, esim. jäljennösten otto, kipsimallien valmistus sekä ompeleiden poisto

Lisäksi osaamiseesi kuuluu myös lähiesimiehenä toimiminen, yrittäjyys sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Opintojen toteutus

Koulutus järjestetään Helsingissä ja Kotkassa. Erityisesti ensimmäisen lukukauden aikana osa orientoivista opinnoista sekä hoitotyön laboraatio-opetuksesta toteutuu Kotkassa, mutta suurin osa toteutuu verkko-opintoina sekä kontaktissa Helsingissä. 

Suuhygienistin opinnot sisältävät teoriaopintoja sekä verkossa että itsenäisinä opintoina. Opetuksessa käytetään vahvasti digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia. Koko koulutuksen ajan tietopuolinen lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kello 8.00–18.00 välillä verkkoympäristössä. Verkko-opiskelua varten tarvitset tietokoneen, headset-laitteen ja kameran.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ei järjestä Helsingissä asumismahdollisuutta opetuksen ajaksi.

Tarkempi opetusaikataulu ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Ohjattu ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu työelämässä Kymenlaakson alueella ja osittain Metropolian oppimisympäristöissä. Suuhygienistitutkinnon alkuvaiheessa, ennen varsinaisia potilashoitoja, harjoittelu toteutuu simuloidussa oppimisympäristössä Metropolian suunhoidon taitopajassa. Hoitotaitojen kartuttua opiskelija aloittaa kliinisen suun terveydenhoitotyön harjoittelun Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla jatkaen harjoittelua oman kuntansa suun terveydenhuollon yksiköissä. Osa harjoittelusta toteutuu myös muissa sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä, kuten vanhustenhuollon yksiköissä Kymenlaakson alueella.

Opintojen rakenne

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle osaamisperustaisen oppijan polun, joka koostuu vähintään 5 opintopisteen laajuisista opintojaksoista. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit.

Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella vähintään 30 op lukukaudessa. Osaamisperustainen opetussuunnitelma tekee mahdolliseksi tunnistaa ja tunnustaa aiemmin hankittua osaamista (AHOT).

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Erja Nuutinen
Tutkintovastaava
Puh. 040 714 5129
Lähetä sähköpostia

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Opiskelijoiden kokemuksia

”Hain suuhygienistikoulutukseen, koska alalla on loistavat tulevaisuudennäkymät. Töitä riittää ja kehittyä voi loputtomasti."

- Hanna, ensimmäisen lukuvuoden opiskelija

 


 

”En lähtisi opetusklinikalle ilman oppimisstudiota. Se valmensi harjoitteluun."

- Virpi, viidennen lukukauden opiskelija

 


 

"Hyvää hoitoa ja miellyttävä opiskelija - olen tyytyväinen saamaani hoitoon."

- Potilas Suunhoidon opetusklinikalta