Tuotantotalous -
Industrial Management

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike:Master of Engineering / Insinööri (ylempi AMK)

Kesto: 1 vuosi

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 40

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 9.–24.1.2018

 

Tuotantotalouden englanninkielinen ylempi tutkinto

Tuotantotalouden englanninkielinen ylempi tutkinto (Master of Engineering/Science) laajentaa insinööriosaamista kansainvälisen liiketoiminnan tulevaisuuden haasteisiin.

Osallistujilta vaaditaan:

 • vähintään 3 vuoden työkokemus tutkinnon jälkeen
 • kandidaattitasoinen insinööri- tai tekniikan tutkinto
 • erinomainen englanninkielen taito

Lue lisää Metropolian ylemmästä AMK-tutkinnosta

Sisältö

Ohjelman keskeisiä osia ovat:

 • Strateginen johtaminen, innovaatiot ja uusiutuminen
 • Palveluliiketoiminnan johtaminen
 • Suorituksen johtaminen ja suoritusmittarit
 • Asiakaslähtöisyys ja tekninen myynti
 • Ihmislähtöinen johtaminen ja vuorovaikutus muuttuvassa maailmassa
 • Globaali liiketoimintaympäristö ja kulttuurien välinen osaaminen

Toteutustapa

Englanninkielinen koulutus toteutuu yhteistyössä tohtoritasoisten kouluttajien sekä yritysasiantuntijoiden kanssa. Ohjelman kuusi opintojaksoa (à 5 opintopistettä) pohjautuvat laajaan asiantuntija-artikkelikokoelmaan sekä niiden pohjalta tehtäviin tapausselostuksiin ja -analyyseihin, keskustelunalustuksiin ja tehtäviin.

Ohjelman kruunaa opinnäytetyö (30 op), jossa rakennetaan ratkaisu osallistujan yrityksen liiketoimintaongelman ympärille. Siksi tutkimustyöskentelyn oppiminen on yksi ohjelman keskeisistä hyödyistä.

Lue lisää ohjelmasta englanninkielisiltä sivuiltamme

Koulutuksen ajoitus

Syksy 2017

 

Kevät 2018

Syksyn aikana toteutetaan 6 kurssia (30 opintopistettä) ja tehdään valmisteluja Master’s-opinnäytetyötä varten

 • Kontaktiopetusta on viikkoina 35 – 50 (3,5 kuukautta)
 • Perjantaisin 9 – 16 ja torstaisin 14 – 19
 • Huom, neljänä viikkona opiskellaan lauantaisin torstain sijaan. Nämä viikot ovat 35, 38, 40 ja 46.
 
 

Kevään aikana tutkinto suoritetaan päätökseen tekemällä opinnäytetyö Master’s Thesis (30 opintopistettä)

 • Tutkimus- ja kirjoitusklinikoille osallistutaan 2-3 perjantaina kuukaudesta
 • Päättötyöseminaari: 24-26 huhtikuuta 2018
 • Valmistuminen: toukokuun lopussa 2018
 

Miksi suorittaa tuotantotalouden Master's in IM -tutkinto?

Mitä Master's-tutkinto antaa?

 • Liiketoimintaosaamista ja strategista ajattelua
 • Parhaita käytäntöjä asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämiseen
 • Tehoa tiiminjohtamistaitoihin
 • Kykyä johtaa yritystä nimeltä Minä Itse Oy.
 • Kriittisen ajattelun ja tutkimuskäytäntöjen hallintaa
 • Viestintä-, esiintymis- ja neuvottelutaitoa englannin kielellä
 • Master's -työn, joka osoittaa ongelmanratkaisukykyä ja kykyä raportoida hyvällä englannin kielellä
 • Arvokkaan vertaisopiskelijoiden, kouluttajien ja yritysedustajien yritysverkoston.

Lue lisää maisteritutkinnosta Helinsin artikkelista

Valmistuneiden kokemuksia

Thomas Brand kertoo Master's-opinnoistaan ja työstään liikkeenjohdon konsulttina

Lue lisää ohjelmasta ja tutustu hakuohjeisiin sekä keskustele ohjelmasta esimiehesi kanssa. Tietoa esimiehille alla.

Tietoa opiskelijoiden esimiehille

Yritys, yhteistyökumppani, esimies!

Tuotantotalouden englanninkielinen ylempi tutkinto (Master of Engineering/Science) laajentaa insinööriosaamista kansainvälisen liiketoiminnan tulevaisuuden haasteisiin. Ohjelmaa on toteutettu jo kahdeksan vuotta, joten lastentaudit ovat ohi. Ohjelmaa on uudistettu jatkuvasti yritys- ja asiakaspalautteiden sekä alan kehityksen mukana.

Lue lisää palautteista

Koulutus maksuton Suomen ja EU:n kansalaisille, koska koulutus kustannetaan julkisista varoista. Opiskelija saa MBA-tyyppisen ylemmän korkeakoulututkinnon, samaa tasoa kuin diplomi-insinööri (EQF, 7-taso).

Ohjelman keskeisiä osia ovat:

 • Palveluliiketoiminta, tuotteistaminen ja liiketoimintamallinnus
 • Asiakaslähtöisyys, co-creation ja innovaatiot
 • Suorituskyvyn johtaminen ja suoritusmittarit
 • Globaalin liiketoimintaympäristön ilmiöt ja kulttuurien välinen osaaminen
 • Strateginen johtaminen ja strateginen ajattelu
 • Tiimin, yhteisön ja itsensä johtaminen
 • Oman osaamisen kehittäminen: prosessiosaaminen, analyyttinen osaaminen, tiimiviestintä, dokumentointi ja vakuuttava esitystaito.

Miksi insinööri kannattaa lähettää suorittamaan IM Master's tutkinto?

Yleensä Master’s -tutkinnon suorittamiseen kuluu vähintään 2 vuotta. Master’s in IM on suunniteltu työnantajaystävällisesti yhteen vuoteen. Työnantajan aikaa kuluu syksyllä 1-2 päivää viikossa (3,5 kuukautta) ja keväällä 1-3 päivää kuukaudessa.

Investointisi työntekijäsi koulutukseen tuo yritykselle strategisten tavoitteiden mukaista ymmärrystä etenkin asiakasorientaation ja palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Panostus tulee takaisin parempana asiakaspalveluorientaationa, harkitumpina ratkaisuina ja liiketoiminta-ajatteluna. Samalla johtamisosaaminen sekä englannin kielen taito paranevat.

Lue mitä valmistuneet opiskelijamme kertovat ohjelmamme hyödyistä

Otamme vuosittain 40 opiskelijaa. Vuonna 2016 tutkinnon suoritti yli 30 osallistujaa 35:stä, se kertoo tukiprosessiemme laadusta. Lue lisää

Opiskelijamme ovat hyvin tyytyväisiä ohjelmaan, jo viime vuosien tyytyväisyysluku on ylittänyt 90%.

Tarjoamme projektia

Koulutusohjelmaan liittyvä opinnäytetyö toteutetaan osana osallistujan työyhteisön kehittämistä. Rakennamme osaamista yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Opiskelu tapahtuu työnantajan yhteisöön ratkaisuja etsien. Tuotantotalouden aiheiden kirjo on laaja. Joka vuosi meillä on mahdollisuus teettää muutama projekti opinnäytetyönä kokeneiden Master’s -opiskelijoidemme työyhteisöissä

Tässä muutamia esimerkkejä aiheista:

 • Strategia-analyysi ja strategian toteutussuunnittelu organisaation yksikölle
 • Prosessin kehittäminen kustannusten karsimiseksi, tuottojen lisäämiseksi tai toimitusketjun tehostamiseksi
 • IT- järjestelmien kehittäminen ITIL- tai muiden vastaavan parhaiden käytäntöjen mukaiseksi, esim. palvelukatalogi, konfiguraationhallinta, CMDB
 • Palveluliiketoimintamalli ja sen toteutus
 • Asiakkaan arvolupausehdotus (CVP) ja sen toteutus
 • Myynnin arviointi, segmentointi ja myynnin tehostaminen
 • Asiakaskeskeisyyden arviointi ja toteutussuunnittelu
 • Palveluilmasto, työmotivaatio, työn imu tai tiedonsiirto ja niihin liittyvien työkalujen ja mittausten kehittäminen
 • Konsultointiyrityksen kompetenssikartoitus ja konsulttiresurssien tehokas käyttö.

Valmiita töitä löytyy osoitteesta www.theseus.fi

Tervetuloa yhdessä opiskelijan ja Master’s-ohjelman ohjaajien kanssa kehittämään yrityksenne tarpeisiin sopiva ratkaisu.

Haluatko tietää enemmän? Ota yhteyttä

Zinaida Grabovskaia
tutkintokoordinaattori
zinaida.grabovskaia(at)metropolia.fi

tai

Dr. Juha Haimala
osaamisaluepäällikkö
juha.haimala(at)metropolia.fi

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Tuotantotalouden osaamisaluepäällikkö
Juha Haimala
Lähetä sähköpostia

Tuotantotalouden Master's -ohjelman lehtori
Zinaida Grabovskaia
Lähetä sähköpostia

Linkki englanninkielisille sivuille

Lue lisää opettajista

Leppävaaran kampukselle 2018

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2018 Espooseen Leppävaaran kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää

Valmistujaiskuvat

Palkinto Karri Heinosen Master's-työlle.

Tuotantotalouden YAMK-opinnäytetylle tunnustusta Suomen Tuontannonohjausyhdistykseltä 08.12.2015. Metropolian alumni Karri Heinoselle on myönnetty Suomen tuotannonohjausyhdistys STO ry:n opinnäytetyökilpailussa kunniamaininta. Heinonen on valmistunut keväällä 2015 Industrial Management -ohjelmasta Master of Engineering -tutkintoon.