Rakennustekniikka

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto Täydennyskoulutus Avoin AMK 

Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 60 opintopistettä

Seuraava haku:Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

Korjausrakentamisen osuus talonrakennustekniikan arvosta on jo yli puolet Suomessa. Lähitulevaisuudessa korjausrakentamisen osuutta lisäävät vielä 

 • suurten lähiöiden julkisivukorjaukset
 • hissien rakentaminen
 • linjasaneeraukset

Korjausrakentamisen muita tärkeitä alueita ovat

 • rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen
 • kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen
 • sisäilmaongelmien ratkaiseminen
 • kiinteistöjen energiatehokkuuden ja laadullisen tason parantaminen.

Ympäristöministeriön rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimuksien muuttuminen lisää ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden tarvetta rakennesuunnittelussa. Erityisesti Eurokoodien käyttöönotto ja suunnittelumenetelmien monipuolistuminen (mm. tietomallinnus ja laskentaohjelmistot) asettavat rakennesuunnittelijoille uusia osaamisvaatimuksia.

Kenelle?

Hakukelpoisuuteen vaaditaan

 • soveltuva korkeakoulututkinto eli insinööri (AMK), rakennustekniikka
 • kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan rakennusala, mutta rakennetekniikan suuntautumiseen haettaessa työkokemuksen tulee olla rakennesuunnittelusta tai vastaavista rakennustekniikan tehtävistä.

Suuntautumisvaihtoehdot

Rakennustekniikan ylempi AMK -tutkinto-ohjelmassa vaihtoehtoiset suuntaavat opinnot ovat:

 • korjausrakentaminen ja
 • rakennetekniikka

Suuntautumisvaihtoehto valitaan hakuvaiheessa. Korjausrakentamisen ja rakennetekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa on kummassakin omat ennakkotehtävät.

Sisältö

Yhteisten opintojen pääpaino on tutkimusvalmiuksissa ja rakennusfysiikassa.

Suuntaavista ammattiopinnoista voi valita joko opintojaksoja joko korjausrakentamisen tai rakennetekniikan alalta.

Koulutuksen aikana opiskelijoille tarjotaan korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa opintojaksoja

 • vanhoista rakennuksista ja niiden rakenteista
 • rakenteiden vaurioitumisesta ja kuntotutkimuksista sekä
 • korjausrakentamisen menetelmistä ja tuotantotekniikasta.

Rakennetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opintojaksot käsittelevät rakenteiden mekaniikkaa sekä teräs- ja betonirakenteiden suunnittelua.

Vapaasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden suunnata opintoja oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisesti. Niihin voi sisällyttää opintoja Metropolian omasta tai muiden yliopistojen ja korkeakoulujen YAMK-tasoisten ohjelmien tarjonnasta. Rakennustekniikassa on tarjolla korjausrakentamisen tietomallinnukseen ja projektinhallintaan liittyviä opintojaksoja.

Toteutustapa

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusjaksoja on noin kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin ja perjantaisin päivällä.

Työtehtävät

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet toimia korjausrakentamisen tai rakennesuunnittelun hankkeissa asiantuntijana tai projektinjohtajana suunnittelussa tai toteutuksessa.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Lisätietoja opinnoista:

Hannu Hakkarainen
tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

Sanna Heikkinen
koulutussuunnittelija 
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2018

Myllypuron kampus

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2018 uudelle Myllypuron kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää