Rakennustekniikka - ylempi AMK-tutkinto - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Rakennustekniikka, ylempi AMK

Tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
Kesto: 2 vuotta
Laajuus: 60 opintopistettä
Aloituspaikat: 40
Opetuspaikka: Agricolankatu 1-3, Helsinki

Hakuaika:
Kevään 2016 yhteishaku: 16.3.—6.4.2016.

Kevään 2016 hakuohje

Huom! Hakukelpoisuuteen vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto eli insinööri (AMK), rakennustekniikka. Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan rakennusala, mutta rakennetekniikan suuntautumiseen haettaessa työkokemuksen tulee olla rakennesuunnittelusta tai vastaavista rakennustekniikan tehtävistä.

 

Korjausrakentamisen osuus talonrakennustekniikan arvosta on jo yli puolet Suomessa. Lähitulevaisuudessa suurten lähiöiden julkisivukorjaukset, hissien rakentaminen ja linjasaneeraukset lisäävät vielä korjausrakentamisen osuutta. Korjausrakentamisen muita tärkeitä alueita ovat rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen, kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen, sisäilmaongelmien ratkaiseminen, kiinteistöjen energiatehokkuuden ja laadullisen tason parantaminen.

Ympäristöministeriön rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimuksien muuttuminen lisää YAMK-tutkinnon suorittaneiden tarvetta rakennesuunnittelussa. Erityisesti Eurokoodien käyttöönotto ja suunnittelumenetelmien monipuolistuminen (mm. tietomallinnus ja laskentaohjelmistot) asettavat rakennesuunnittelijoille uusia osaamisvaatimuksia.

Suuntautumisvaihtoehdot

Rakennustekniikan ylempi AMK -tutkinto-ohjelmassa vaihtoehtoiset suuntaavat opinnot ovat:

  • korjausrakentaminen ja
  • rakennetekniikka

Suuntautumisvaihtoehto valitaan hakuvaiheessa. Korjausrakentamisen ja rakennetekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa on kummassakin omat ennakkotehtävät.

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

Yhteisten opintojen pääpaino on tutkimusvalmiuksissa ja rakennusfysiikassa. Suuntaavista ammattiopinnoista voi valita joko opintojaksoja joko korjausrakentamisen tai rakennetekniikan alalta. Koulutuksen aikana opiskelijoille tarjotaan korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa opintojaksoja vanhoista rakennuksista ja niiden rakenteista, rakenteiden vaurioitumisesta ja kuntotutkimuksista sekä korjausrakentamisen menetelmistä ja tuotantotekniikasta. Rakennetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opintojaksot käsittelevät rakenteiden mekaniikkaa sekä teräs- ja betonirakenteiden suunnittelua.

Vapaasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden suunnata opintoja oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisesti. Niihin voi sisällyttää opintoja Metropolian omasta tai muiden yliopistojen ja korkeakoulujen YAMK-tasoisten ohjelmien tarjonnasta. Rakennustekniikassa on tarjolla korjausrakentamisen tietomallinnukseen ja projektinhallintaan liittyviä opintojaksoja.

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusjaksoja on noin kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin ja perjantaisin päivällä.

Työtehtävät

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet toimia korjausrakentamisen tai rakennesuunnittelun hankkeissa asiantuntijana tai projektinjohtajana suunnittelussa tai toteutuksessa.

Hakuajat

Kevät 2016

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →

Ajankohtaista

 

 

 

Uutisarkisto →

Metropolia Ammattikorkeakoulu - Yhteisö, uudistaja ja kumppani


Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään.