Rakennustekniikka - ylempi AMK-tutkinto - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Rakennustekniikka, ylempi AMK

Tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
Kesto: 2 vuotta
Laajuus: 60 opintopistettä
Aloituspaikat: 40
Opetuspaikka: Agricolankatu 1-3, Helsinki

Hakuaika:
Kevään 2016 yhteishaku: 16.3.—6.4.2016.

Kevään 2016 hakuohje

Korjausrakentamisen osuus talonrakennustekniikan arvosta on jo yli puolet Suomessa. Lähitulevaisuudessa korjausrakentamisen osuutta lisäävät vielä 

 • suurten lähiöiden julkisivukorjaukset
 • hissien rakentaminen
 • linjasaneeraukset

Korjausrakentamisen muita tärkeitä alueita ovat

 • rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen
 • kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen
 • sisäilmaongelmien ratkaiseminen
 • kiinteistöjen energiatehokkuuden ja laadullisen tason parantaminen.

Ympäristöministeriön rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimuksien muuttuminen lisää ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden tarvetta rakennesuunnittelussa. Erityisesti Eurokoodien käyttöönotto ja suunnittelumenetelmien monipuolistuminen (mm. tietomallinnus ja laskentaohjelmistot) asettavat rakennesuunnittelijoille uusia osaamisvaatimuksia.

Kenelle?

Hakukelpoisuuteen vaaditaan

 • soveltuva korkeakoulututkinto eli insinööri (AMK), rakennustekniikka
 • kolme vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan rakennusala, mutta rakennetekniikan suuntautumiseen haettaessa työkokemuksen tulee olla rakennesuunnittelusta tai vastaavista rakennustekniikan tehtävistä.

Suuntautumisvaihtoehdot

Rakennustekniikan ylempi AMK -tutkinto-ohjelmassa vaihtoehtoiset suuntaavat opinnot ovat:

 • korjausrakentaminen ja
 • rakennetekniikka

Suuntautumisvaihtoehto valitaan hakuvaiheessa. Korjausrakentamisen ja rakennetekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa on kummassakin omat ennakkotehtävät.

Sisältö

Yhteisten opintojen pääpaino on tutkimusvalmiuksissa ja rakennusfysiikassa.

Suuntaavista ammattiopinnoista voi valita joko opintojaksoja joko korjausrakentamisen tai rakennetekniikan alalta.

Koulutuksen aikana opiskelijoille tarjotaan korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa opintojaksoja

 • vanhoista rakennuksista ja niiden rakenteista
 • rakenteiden vaurioitumisesta ja kuntotutkimuksista sekä
 • korjausrakentamisen menetelmistä ja tuotantotekniikasta.

Rakennetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opintojaksot käsittelevät rakenteiden mekaniikkaa sekä teräs- ja betonirakenteiden suunnittelua.

Vapaasti valittavat opinnot antavat mahdollisuuden suunnata opintoja oman ura- ja kehityssuunnitelman mukaisesti. Niihin voi sisällyttää opintoja Metropolian omasta tai muiden yliopistojen ja korkeakoulujen YAMK-tasoisten ohjelmien tarjonnasta. Rakennustekniikassa on tarjolla korjausrakentamisen tietomallinnukseen ja projektinhallintaan liittyviä opintojaksoja.

Toteutustapa

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opiskelu on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusjaksoja on noin kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin ja perjantaisin päivällä.

Työtehtävät

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet toimia korjausrakentamisen tai rakennesuunnittelun hankkeissa asiantuntijana tai projektinjohtajana suunnittelussa tai toteutuksessa.

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →