Talotekniikka: Kiinteistöjohtaminen, aikuiskoulutus - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Talotekniikka: Kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus

Tutkintonimike: insinööri (AMK)
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä
Aloituspaikat: 30
Opetuspaikka: Vanha maantie 6, Espoo

Hakuaika:
Edellinen haku kevät 2014. Seuraava vahvistamatta.

Koulutuksen tavoitteet

Kiinteistöjohtamisen insinöörinä sinulla on osaamista kiinteistöjen tekniikasta,
taloudesta ja hallinnasta. Vastaat asiakaslähtöisesti niihin haasteisiin, joita Suomen rakennuskannan kokonaisvaltainen käyttö, ylläpito, hallinta ja kehittäminen vaativat

Työtehtävät

Toimit pääosin kiinteistöjä omistavien tai hallitsevien yritysten tai yhteisöjen palveluksessa. Voit myös toimia asiantuntijana kiinteistöille teknisiä ja taloudellisia palveluita tarjoavissa yrityksissä. Työpaikkana voi olla myös rakennuttajaorganisaatio, rakennusliike tai erilaiset viranomaispalveluihin liittyvät työpaikat.

Työtehtäväsi ovat luonteeltaan laaja-alaisia. Ne sisältävät sekä teknisiä että taloudellisia ja hallinnollisia elementtejä. Olemassa olevasta kiinteistökannasta huolehtiminen muodostaa valtaosan työkentästä. Lisäksi entistä suurempi osa työstä on tulevaisuudessa kiinteistöliiketoiminnan mukanaan tuomien muutostilanteiden hallintaa.

Opiskelu

Kiinteistöjohtamisen koulutuksessa opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina, jossa on sekä lähi- että etäopiskelujaksoja. Lähiopetus ja -opiskelu tapahtuvat intensiiviviikoilla, joita on 8 kpl lukuvuodessa. Intensiiviviikolla opetusta tarjotaan ma - la klo 8 - 20 välisenä aikana. Etäjaksojen aikana työstetään erilaisia itsenäisiä kotitehtäviä, harjoitus- ja projektitöitä sekä ryhmätöitä portaalin tai Moodlen avulla.

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →