Talotekniikka: Kiinteistöjohtaminen

AMK-tutkinto, monimuoto-opiskelu AMK-tutkinto, päiväopiskelu Ylempi AMK-tutkinto Avoin AMK Täydennyskoulutus

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 30

Opetuspaikka: Vanha maantie 6, Espoo Katso sijainti kartalla

Seuraava haku vahvistamatta

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Koulutuksen tavoitteet

Kiinteistöjohtamisen insinöörinä sinulla on osaamista kiinteistöjen tekniikasta,
taloudesta ja hallinnasta. Vastaat asiakaslähtöisesti niihin haasteisiin, joita Suomen rakennuskannan kokonaisvaltainen käyttö, ylläpito, hallinta ja kehittäminen vaativat.

Työtehtävät

Toimit pääosin kiinteistöjä omistavien tai hallitsevien yritysten tai yhteisöjen palveluksessa. Voit myös toimia asiantuntijana kiinteistöille teknisiä ja taloudellisia palveluita tarjoavissa yrityksissä. Työpaikkana voi olla myös rakennuttajaorganisaatio, rakennusliike tai erilaiset viranomaispalveluihin liittyvät työpaikat.

Työtehtäväsi ovat luonteeltaan laaja-alaisia. Ne sisältävät sekä teknisiä että taloudellisia ja hallinnollisia elementtejä. Olemassa olevasta kiinteistökannasta huolehtiminen muodostaa valtaosan työkentästä. Lisäksi entistä suurempi osa työstä on tulevaisuudessa kiinteistöliiketoiminnan mukanaan tuomien muutostilanteiden hallintaa.

Toteutustapa

Kiinteistöjohtamisen koulutuksessa opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina, jossa on sekä lähi- että etäopiskelujaksoja. Lähiopetus ja -opiskelu tapahtuvat intensiiviviikoilla, joita on 8 kpl lukuvuodessa. Intensiiviviikolla opetusta tarjotaan ma - la klo 8 - 20 välisenä aikana. Etäjaksojen aikana työstetään erilaisia itsenäisiä kotitehtäviä, harjoitus- ja projektitöitä sekä ryhmätöitä portaalin tai Moodlen avulla.

Opiskelijoiden kokemuksia

Kari Sirén, Yksikönpäällikkö, Helsingin kaupungin Pelastuslaitos

Valmistuin Kiinteistöjohdon insinööriksi vuonna 2003 kiinteistötekniikan koulutusohjelmasta.

Nykyinen työsuhteeni Helsingin kaupungin Pelastuslaitoksella alkoi vuoden 2000 alussa palotarkastajana. Palotarkastajan työssä olin aina tiiviissä yhteistyössä kiinteistön ylläpidon johdon kanssa. Yhdessä kiinteistöpäälliköiden kanssa ratkoimme kiinteistö- ja henkilöturvallisuuteen liittyvä epäkohtia. Samalla tuli huomattua, että kiinteistöistä oli vastaamassa kovin eritasoisia henkilöitä niin ammattitaidollisesti kuin koulutuspohjaltaankin. Useissa tapauksissa kiinteistöjohdolta puuttui alan tehtävien sisällön tuntemusta tai kokonaisvaikutusten ymmärtämystä.

Saman vuoden syksyllä alkoi Kiinteistöjohtamisen insinöörikoulutusohjelma. Mielenkiintoinen koulutusohjelman sisältö näytti antavan vastauksia työssäni esille tulleisiin kysymyksiin. Lisäksi uusi tutkinto oli mahdollista opiskella työn ohessa. Kun työpaikkakin puolsi opintoja, niin en voinut olla käyttämättä mahdollisuuttani.

Mielekkäimmät opintokokonaisuudet liittyivät isännöintiin ja lainsäädäntöön sekä kiinteistötalouteen ja ylläpitoon. Lisäksi henkilöstöjohtamisen ja projektityöskentelyn opinnot antoivat hyvät pohjatiedot johtamis-, organisointi- ja neuvottelutaitoihin.

Mielestäni parasta opiskelussa oli opiskelijakavereiden kanssa ammattitietouden vaihtaminen ja verkostoituminen. Etenkin ryhmätöiden tekeminen tässä porukassa oli erittäin mielekästä. Kiinteistöjohtamisen opiskelijoilla oli jo aiempi tutkinto joko talotekniikan tai rakentamisen alalta ja lisäksi useamman vuoden työkokemus asiantuntijan tai johtamisen tehtävistä. Tämä antoi paljon lisäarvoa opiskelulle jo hyvin kattavan koulutusohjelman lisäksi.

Valmistumisen jälkeen pelastuslaitos tarjosi mahdollisuutta siirtyä riskienhallinnan tehtävistä johtavaksi suunnitteluinsinööriksi pelastusasemista ja väestönsuojista vastaavaan yksikköön. Kesällä 2005 otin vastaan jälleen uudet tehtävät kyseisen yksikön päällikkönä. Yksikön asiantuntijaorganisaatio vastaa laitoksen toimintaan tarvittavien pelastusasemien ja kaupungin hallinnoimien kallioväestönsuojien toimintavalmiuden ylläpidosta, kunnossapidosta, vuokrauksesta sekä väestönsuojeluteknisistä viranomaistarkastuksista kuten painekokeista.

Työtehtävät ovat mielekkäitä ja haasteellisia ja poikkeavat varmastikin monilta osin perinteisistä kiinteistöjohtajan tehtävistä, mutta pääsen työssäni erinomaisesti hyödyntämään kiinteistöjohdon opintojani.

Vinkkini kiinteistöjohtamisen AMK-opintoja suunnittelevalle:

Hoida opiskelusi ajallaan ja tunnollisesti. Hanki itsellesi mahdollisimman laaja näkemys alasta eri tehtävien kautta ja ole valmis kouluttautumaan lisää. Minäkin jatkoin opiskeluja ylempään korkeakoulututkintoon ja valmistuin kesällä 2010. Osaajia kaivataan alalle!

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Lisätietoja opinnoista:

Tuulaliina Asumalahti
Opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2018

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2018 uudelle Myllypuron kampukselle

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää