Talotekniikka: Kiinteistöjohtaminen

AMK-tutkinto, monimuoto-opiskelu AMK-tutkinto, päiväopiskelu Ylempi AMK-tutkinto Avoin AMK Täydennyskoulutus

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 30

Seuraava haku vahvistamatta

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Koulutuksen tavoitteet

Kiinteistöjohtamisen insinöörinä sinulla on osaamista kiinteistöjen tekniikasta,
taloudesta ja hallinnasta. Vastaat asiakaslähtöisesti niihin haasteisiin, joita Suomen rakennuskannan kokonaisvaltainen käyttö, ylläpito, hallinta ja kehittäminen vaativat.

Työtehtävät

Toimit pääosin kiinteistöjä omistavien tai hallitsevien yritysten tai yhteisöjen palveluksessa. Voit myös toimia asiantuntijana kiinteistöille teknisiä ja taloudellisia palveluita tarjoavissa yrityksissä. Työpaikkana voi olla myös rakennuttajaorganisaatio, rakennusliike tai erilaiset viranomaispalveluihin liittyvät työpaikat.

Työtehtäväsi ovat luonteeltaan laaja-alaisia. Ne sisältävät sekä teknisiä että taloudellisia ja hallinnollisia elementtejä. Olemassa olevasta kiinteistökannasta huolehtiminen muodostaa valtaosan työkentästä. Lisäksi entistä suurempi osa työstä on tulevaisuudessa kiinteistöliiketoiminnan mukanaan tuomien muutostilanteiden hallintaa.

Toteutustapa

Kiinteistöjohtamisen koulutuksessa opiskelu toteutetaan monimuoto-opintoina, jossa on sekä lähi- että etäopiskelujaksoja. Lähiopetus ja -opiskelu tapahtuvat intensiiviviikoilla, joita on 8 kpl lukuvuodessa. Intensiiviviikolla opetusta tarjotaan ma - la klo 8 - 20 välisenä aikana. Etäjaksojen aikana työstetään erilaisia itsenäisiä kotitehtäviä, harjoitus- ja projektitöitä sekä ryhmätöitä portaalin tai Moodlen avulla.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Lisätietoja opinnoista:

Tuulaliina Asumalahti
Opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2018

Myllypuron kampus

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2018 uudelle Myllypuron kampukselle

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutusmahdollisuudet. Lue lisää