Hankintatoimi (liiketalous) - Ylempi AMK-tutkinto - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Hankintatoimi, ylempi AMK

Tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)
Kesto: 2 vuotta
Laajuus: 90 opintopistettä
Aloituspaikat: 25
Opetuspaikka: Leiritie 1, Vantaa

Hakuaika:
Kevään 2016 yhteishaku: 16.3.—6.4.2016.

Kevään 2016 hakuohje

Tavoitteet

Opinnot Hankintatoimen ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Hankintatoimen opinnoissa syvennät itsenäisessä hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan yrityksen tavoitteita ja kokonaistoimintaa. Hallitset myös hankintoihin kuuluvat toiminnot eri toimintaympäristöissä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa.

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet yrityksen hankintatoimen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Julkiset hankinnat on yksi opintojen erityisteemoista. Lisäksi vahvistat opinnoissa muuta johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:

  • Syventävät menetelmä- ja hankintatoimen substanssiopinnot (30 op)
  • Hankintatoimen vaihtoehtoiset syventävät opinnot (20 op)
  • Vapaasti valittavat opinnot (10 op)
  • Opinnäytetyö (30 op)

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa työn ohessa ja lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin. Opetusta on keskimäärin kahtena iltana viikossa (klo 17.00-20.15). Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on myös tarjolla. Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan hankintatoimen opiskelijoista.

Hankintatoimen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

  • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
  • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
  • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →