Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)

Kesto: 2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 25

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 15.3.–5.4.2017

 

Tavoitteet

Opinnot Hankintatoimen ylemmässä AMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena. Hankintatoimen opinnoissa syvennät itsenäisessä hankintojen johtamisessa tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan yrityksen tavoitteita ja kokonaistoimintaa. Hallitset myös hankintoihin kuuluvat toiminnot eri toimintaympäristöissä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa.

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet yrityksen hankintatoimen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Julkiset hankinnat on yksi opintojen erityisteemoista. Lisäksi vahvistat opinnoissa muuta johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Tutkintoon sisältyvät seuraavat opinnot:

  • Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet (10 op)
  • Hankintatoimen syventävät opinnot (20 op)
  • Hankintatoimen vaihtoehtoiset syventävät opinnot (20 op)
  • Vapaasti valittavat opinnot (10 op)
  • Opinnäytetyö (30 op)

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa työn ohessa ja lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin. Opetusta on keskimäärin kahtena iltana viikossa (klo 17.00-20.15). Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Vaihto-opiskelumahdollisuuksia on myös tarjolla. Monialainen opiskelijaryhmä koostuu liiketalouden ja tekniikan hankintatoimen opiskelijoista.

Hankintatoimi, liiketalouden ylempi AMK -tutkinto

Valmistumisen jälkeen

Hankintatoimen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

  • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
  • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
  • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Opiskelijoiden kokemuksia

Opiskelu jatkuu perustutkinnon jälkeenkin

Tradenomin tutkinnon jälkeen opiskelua voi jatkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen ja jatko-opintoihin hakeutumisen väliin vaaditaan kolme vuotta alan työkokemusta.

Anneli Enbom ja Kirsi Vähämäki suorittavat Metropoliassa liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Hankintatoimen koulutusohjelmassa. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ne on suunniteltu suoritettaviksi työn ohella noin 2,5 vuodessa. Anneli työskentelee Espoon kaupungilla hankinta-asiantuntijana ja Kirsi teknisen tukkukaupan parissa Tecalemit Flow Oy:ssa.

Anneli ja Kirsi päättivät pyrkiä suorittamaan YAMK-tutkintoa oman mielenkiinnon ja alan kehityksen vuoksi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa julkisella puolella myös pätevyyden sellaisiin virkoihin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Molempien työnantajat ovat suhtautuneet omaehtoiseen opiskeluun erittäin positiivisesti. Opinnot koostuvat luennoista ja yksilötehtävistä, jotka ovat työelämälähtöisiä. Tehtävät liittyvät usein omiin työtehtäviin, mikä on Annelin ja Kirsin mielestä hyvä asia. Heidän mielestään omien työtehtävien kautta on helppo oppia ja omaksua uusia asioita ja samalla viedä opinnoissa oppimaansa käytäntöön.

- Vapaa-aikaa ei tarvitse juuri suunnitella, sillä koulutehtävien tekoon kuluu paljon aikaa ja ne ovat työläitä. Opiskelu vaatii sitkeyttä ja järjestelmällisyyttä, joten oman motivaation täytyy olla kohdallaan, Anneli kertoo.

Tulevaisuudessa Anneli ja Kirsi toivovat, että he pääsevät työskentelemään mielenkiintoisten kehittämistehtävien parissa. Myös palkkatason nousu on molemmilla toiveissa.

- Opintojen avulla oppii tunnistamaan ongelmakohtia yrityksen toiminnassa ja kyseenalaistamaan toimintamalleja. Toivon, että voin tulevaisuudessa hyödyntää tätä työssäni siten, että koko työyhteisö hyötyy, Kirsi kertoo.

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut @ metropolia.fi 

 

Lisätietoja opinnoista:

Esa Väänänen
tutkintovastaava
Puh. 040 041 2931
Lähetä sähköpostia

Senja Niskala
koulutussuunnittelija
Puh. 040 652 6896
Lähetä sähköpostia

Ennakkotehtävät

Huomaathan, että yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi teet ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää

Tervetuloa Myyrmäen kampukselle

Myyrmäen kampus laajenee, lue lisää.

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää