Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / Vuosikertomus / Blogit

Hankintatoimi, ylempi AMK

Tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)
Kesto: 2,5-3 vuotta
Laajuus: 90 opintopistettä
Aloituspaikat: 24
Opetuspaikka: Leiritie 1, Vantaa

Hakuaika:
Kevään 2014 yhteishaku: 3.3.—1.4.2014.

Kevään 2014 hakuohje

Opinnot hankintatoimen YAMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistavat osaamistasi strategisen hankintatoimen ammattilaisena.

Opinnoissa syvennät itsenäiseen hankintojen johtamiseen tarvittavaa ammattitaitoasi ja opit miten hankintatoiminta saadaan palvelemaan organisaation kokonaistoimintaa tehokkaasti. Osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa.

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet yrityksen hankintatoimen johtamiseen,  toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Lisäksi opinnot lisäävät kykyjäsi yrityksen hankintatoimen kehittämiseen.

Hankintatoimen tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat

  • Syventävistä menetelmä- ja hankintatoimen substanssiopinnoista (30 op)
  • Vaihtoehtoisista syventävistä opinnoista (20 op)
  • Vapaasti valittavista opinnoista (10 op)
  • Opinnäytetyöstä (30 op)


Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2,5 vuodessa työn ohessa ja lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin. Opetusta on keskimäärin kahtena iltana viikossa (klo 17.00-20.15). Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Hankintatoimen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

  • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
  • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
  • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

 

Hakuajat

Kevät 2014

7.1. - 11.2. Nuorten englanninkieliset tutkinnot
3.3. - 1.4. Nuorten AMK-tutkinnot, aikuisten AMK- ja ylemmät AMK-tutkinnot
3.3. - 8.4. Englanninkielinen aikuiskoulutus ja ylemmät AMK-tutkinnot

Syksy 2014

8. - 22.9. Nuorten AMK-tutkinnot, aikuisten AMK- ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA

Ajankohtaista

 

 

 

Uutisarkisto →

Metropolia Ammattikorkeakoulu - Yhteisö, uudistaja ja kumppani


Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään.