Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / Vuosikertomus / Blogit

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen, ylempi AMK

Tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK)
Kesto: 2,5 vuotta
Laajuus: 90 opintopistettä
Aloituspaikat: 36
Opetuspaikka: Leiritie 1, Vantaa

Hakuaika:
Edellinen haku kevät 2014. Seuraava vahvistamatta.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelman opinnot syventävät liiketaloudellista osaamistasi ja valmistavat sinua asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtäviin

Koulutus on tarkoitettu liiketoiminnan ammattilaisille, jotka ovat työtehtävissään löytäneet tarpeen kehittää itseään, ammattialaansa ja ympäröivää liike-elämää.

Opintojen jälkeen sinulla on näyttöä liiketoimintaympäristön ja oman alasi analysointikyvystä, liiketoiminnan/organisaation kehittämissuunnitelmien tieto- ja tutkimusperusteisesta valmistelusta ja vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Lisäksi saat valmiudet toimia esimiesasemassa, uutta kehittävänä muutosagenttina tai itsenäisenä yrittäjänä.

Opintojesi keskeisiä sisältöjä ovat tutkimusmenetelmät ja -valmiudet, organisaation ja prosessien kehittäminen, informaatio ja talouden dynamiikka, toimialatuntemus ja liiketoimintamallit ja strategian suunnittelu ja toteuttaminen. Syvennät osaamistasi myös johtamisen, talousjohtamisen ja/tai tietohallintojohtamisen alueilta.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat

  • Syventävistä ammattiopinnoista (30 op)
  • Vaihtoehtoisista syventävistä ammattiopinnoista (20 op)
  • Vapaasti valittavista opinnoista (10 op)
  • Opinnäytetyöstä (30 op)

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin, noin kahtena iltana viikossa (klo 17.00-20.15). Opintojen kesto on 2,5 vuotta.

Liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

  • vaativien kehittämisprojektien johtajana
  • liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä
  • itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä

Hakuajat

Syksy 2014

8.–22.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kevät 2015

7.–27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
17.3.–9.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →

Ajankohtaista

 

 

 

Uutisarkisto →

Metropolia Ammattikorkeakoulu - Yhteisö, uudistaja ja kumppani


Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään.