Tutkintonimike: Fysioterapeutti (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 24

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 15.3.–5.4.2017

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapian koulutuksen perustehtävänä on kouluttaa osaavia, vastuullisia ja innovaatiokykyisiä fysioterapeutteja muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Fysioterapeutin tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikuntakykyään erilaisissa toimintaympäristöissä. Fysioterapeutti omaksuu tutkivan, kehittävän ja näyttöön perustavan työotteen. Fysioterapeutti toimii usein monialaisissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Fysioterapeutin työ

Fysioterapeutti työskentelee esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa:

 • sairaalat ja terveyskeskukset
 • yksityiset organisaatiot
 • kolmas sektori esim. erilaiset potilas- ja vammaisjärjestöt, urheiluseurat
 • ura yrittäjänä

Fysioterapeutin koulutuksen sisältö

Fysioterapeutin koulutus koostuu laajoista ammatillisista opinnoista, jotka sisältävät sekä teoriaopetusta että harjoittelua.

Fysioterapeuttikoulutuksen alussa opiskelija perehtyy fysioterapian ammatillisiin lähtökohtiin; ihmisen rakenne ja toimintakyky, liikunta sekä kuntoutus. Opintojen alussa perehdytään myös asiakaslähtöiseen toimintatapaan ja lääketieteellisen näkökulman hallitsemiseen.

Opintojen edetessä opiskelija saa valmiuksia toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen, terveyden edistämiseen sekä fysioterapian soveltamiseen eri tilanteissa, kuten tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöissä. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia fysioterapiatoiminnan johtamiseen, laatuun ja yrittäjyyteen.

Fysioterapeutin tutkintoon kuuluu myös tutkimus- ja kehittämis- sekä innovaatio-opintoja. Näiden opintojen tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa oman alansa kehittämistarpeet, haasteet ja kykenee oman työnsä sekä alansa kehittämiseen. Lisäksi valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot syventävät fysioterapeutin osaamista.

Tutkintoon sisältyvät kokonaisuudet

 • perusopinnot 22 op
 • ammattiopinnot 83 op
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • fysioterapian työharjoittelu 75 op
 • opinnäytetyö 15 op

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Työelämäharjoittelu

Fysioterapian koulutukseen sisältyy viisi työelämäharjoittelujaksoa. Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, harjoittelun kesto vaihtelee neljästä seitsemään viikkoon.

Työelämäharjoittelu toteutuu esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, vanhainkodeissa, päiväkodeissa tai koulu- ja liikuntatoimessa.

Kansainvälisyys fysioterapeutin koulutuksessa

Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös Metropolian kansainvälisyysviikolla, opintojen yhteydessä, projekteissa ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Opiskelija- ja harjoitteluvaihto (3-5 kk) yhteistyökorkeakoulussa
 • Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
 • Intensiivikurssi Virossa
 • Kansainvälinen Innovaatioprojekti Tanska/USA/Suomi
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Kansainväliset verkostot

 • ENPHE - European Network of Physiotherapy in Higher Education
 • WCPT (World Confederation for Physical Therapy)
 • NUF (Nordic Association for Physiotherapy Educators)
 • COHEHRE (Consortium of Higher Education within Health and Rehabilitation).

Tutkinto-ohjelman kv-vastaava opettaja: Tiina Karihtala (tiina.karihtala@metropolia.fi)

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Opiskelijoiden kokemuksia

Sofia Vainiomäki

Näin valitsin fysioterapian koulutusalan

Olen opiskellut aikaisemmin musiikkia ja valmistuin pop-jazz-laulajaksi Joensuusta. Tämän jälkeen aloitin lauluopettajan opinnot Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Halusin kuitenkin saada perustellumpia vastauksia laulajan tekniikkakysymyksiin, enkä niitä silloin osannut oikeasta paikasta hakea.

Olin muutaman vuoden myyjänä, jonka jälkeen päätin hakea opiskelemaan fysioterapeutiksi. Ihmisen anatomia ja fysiologia sekä kuntoutusala ylipäätään kiinnostivat minua.

Fysioterapeuttina pääsee suunnittelemaan kuntoutusta hyvin konkreettisella tavalla ja työ on monipuolista, koska se toteutetaan usein moniammatillisessa työympäristössä. Lisäksi pidän itseäni hyvin empaattisena ihmisenä, mikä on yksi fysioterapeutin tärkeimmistä luonteenpiirteistä.

Opiskelun ja opiskelijaelämän ihanuus ja haasteet

Ajankäyttö ja taloudellinen pärjääminen asettavat opiskelijalle suuria haasteita. Myös opiskelun ja harrastusten yhteensovittaminen vaatii välillä paljon. Opiskelijana voin kuitenkin vastata omasta oppimisestani, mikä tekee opiskelijaelämästä vapaata.

Tulevaisuuteni fysioterapeuttina

Tulevaisuudessa toivoisin voivani yhdistää kaksi osaamisalaani ja toimia laulajien ja muusikoiden fysioterapian parissa. Tähän vaaditaan jatkossa paljon kursseja, sekä erikoistumisopintoja, mutta tilausta laulajien ongelmiin erikoituneelle fysioterapeutille kuulemani mukaan on. Lisäksi olen ahkera koiraharrastaja, enkä sulje pois ajatusta myöskään eläinfysioterapiasta.

Valmistumisen jälkeen haluaisin kuitenkin tehdä muutaman vuoden töitä esim. sairaalassa, jotta saisin kokemusta fysioterapeutin työstä ylipäätään.

Elina Piiroisen työharjoittelu ulkomailla

Fysioterapiaa opiskeleva Elina Piiroinen lähti työharjoitteluun ulkomaille. Kolme kuukautta kestäneen, opintoihin kuuluvan neurologisen fysioterapian harjoittelun hän suoritti Kisumussa, läntisessä Keniassa.

Harjoittelun aikana Elina työskenteli erityiskoulussa sekä eri osastoilla paikallisessa sairaalassa. Koulussa hän hoiti sekä terveitä lapsia, että niitä, joilla oli kehitys- tai muita fyysisiä vammoja. Työskennellessään hän sai todistaa kuinka onnellisia ja vähään tyytyväisiä potilaat ja yhteisöt olivat. Siitä huolimatta harjoittelu ei ollut helppo, sillä Elina näki järkyttäviäkin kohtaloita.

”Suurin ammatillinen oivallus oli huomata, kuinka tärkeää työtä fysioterapia on ja, miten sillä voidaan vaikuttaa. Varsikin koulussa, jossa lapset eivät olleet saaneet fysioterapiaa, näki, kuinka huonossa kunnossa he olivat. ” hän toteaa.

Elina kiinnitti Keniassa huomiota selviin kulttuurillisiin eroihin suomalaisen ja afrikkalaisen yhteisön välillä. Siinä missä länsimaisessa yhteiskunnassa pärjääminen vaatii suorittamista ja tavoitteellisuutta, afrikkalainen elää hetkessä ja tyytyy siihen, mitä hänellä on. Yhteisöt olivat suuria ja kaikki pitivät toisistaan huolta tavalla tai toisella. ”Jos jotakin asiaa ei ehdi tehdä tänään, niin sen voi tehdä huomenna tai sitten joskus.”

Karttuneen ammatillisen osaamisen lisäksi Elina palasi Suomeen mukanaan pala afrikkalaista yhteisöllisyyttä. Positiivinen elämänasenne vie Elinaa eteenpäin.

”Suomessa saa olla vahva, jos haluaa säilyttää positiivisen elämänasenteensa eikä mene mukaan hektiseen elämänmenoon. Yritän kuitenkin itse säilyttää sen ja myös tehdä niitä asioita, joita oikeasti haluan enkä vain niitä, joita ikään kuin yhteiskunnan odotusten mukaan kuuluu tehdä. En halua huomata eläkkeellä ollessani eläneeni ´sitten kun´ -elämää. Elämä on tässä ja nyt, kannattaa tehdä sitä minkä oikeasti kokee tärkeäksi ja luottaa siihen, että elämä kantaa."

Huippu-urheilun ja korkeakouluopintojen yhdistäminen

Oppimisympäristönä liikelaboratorio

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Krista Lehtonen
Tutkintovastaava
Puh. 040 187 1817
Lähetä sähköpostia

Hakuasioissa:

Ritva Liinamaa
Opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

Harjoittelupaikkana Metropolian Positia-hyvinvointipalvelut

Positia tarjoaa hyvinvointipalveluita ja on hyvinvointialan opiskelijoiden harjoittelupaikka - asiakastilanteet ovat ohjattuja oppimistilanteita. Tutustu Positian palveluihin