Rakennusarkkitehtuuri - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus

Tutkintonimike: rakennusarkkitehti (AMK)
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä
Aloituspaikat: 30
Opetuspaikka: Agricolankatu 1-3, Helsinki

Hakuaika:
Kevään 2016 yhteishaku: 16.3.—6.4.2016.

Kevään 2016 hakuohje

Rakennusarkkitehtien koulutus - luovuutta ja tekniikkaa!

Rakennusarkkitehdin ammatissa yhdistyy taiteellinen, teknillinen ja taloudellinen osaaminen. Ammatissa toimiminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja. Ammatissa korostuu luovan ratkaisukyvyn käytännön hyödyntäminen.

Rakennussuunnittelun laaja-alainen osaaminen tulee korostumaan nykyisessä rakennustuotannossa. Suunnitteluosaamisen lisäksi tarvitaan rakennesuunnittelun, talotekniikan, rakentamistalouden ja rakennustuotannon osaamista. Korjausrakentaminen, energiatehokkaiden rakennusten suunnittelu ja tietomallinnuksen käytön hallitseminen ovat tulevaisuuden rakennussuunnittelijan ydinosaamista.

Rakennusarkkitehdin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi:

  • pienten ja keskisuurien uudisrakennusten suunnittelu sekä toimiminen avustavana suunnittelijana suurissa hankkeissa
  • korjausrakentamisen suunnittelu, rakennusten ylläpito ja kuntotutkimukset
  • rakennusteollisuuden suunnittelutehtävät
  • rakennussuunnittelun projektinhallinta ja rakennuttaminen
  • rakentamisen valvontatehtävät

Opinnot

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa opintopolkuun sisältyy suunnitteluosaamisen lisäksi opintoja rakentamisen historiasta, rakennesuunnittelusta, talotekniikasta, rakentamistaloudesta ja projektinhallinnasta sekä taide- ja sommitteluopintoja. Perusopintoihin liittyvät kiinteästi tietotekniikan ja tietomallintamisen kurssit sekä kieli- ja viestintäopinnot.

Koulutus koostuu ammattia tukevista opinnoista, ammattiaineista, vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta sekä opinnäytetyöstä.

Valmistumisen jälkeen rakennusarkkitehti (amk) pystyy vaadittavan työkokemuksen jälkeen toimimaan A-luokan rakennussuunnittelijana (RakMk A2).

Opetus muodostuu sekä kurssimuotoisesta opetuksesta että projektiopetuksesta. Lähiopetus järjestetään arkipäivisin klo 8-21, mutta pääsääntöisesti opetus pyritään toteuttamaan klo 8-17. Opiskelu on täysipäiväistä ja vaatii opiskelijan läsnäolon. 

Valintakokeissa mitataan matemaattisia valmiuksia, kolmiulotteista hahmotuskykyä sekä luovuutta.

Työkenttä

Rakennusarkkitehdit työskentelevät mm. suunnittelutoimistoissa, julkishallinnossa, rakennusliikkeissä, rakennuttamistoimistoissa tai yrittäjinä.

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →