Tuotantotalous, Leppävaara, Espoo - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Tuotantotalous, päivätoteutus

Päivä / Monimuoto / Ylempi AMK

Tutkintonimike: insinööri (AMK)
Kesto: 4 vuotta
Laajuus: 240 opintopistettä
Aloituspaikat: 100
Opetuspaikka: Vanha maantie 6, Espoo

Hakuaika:
Kevään 2016 yhteishaku: 16.3.—6.4.2016.

Kevään 2016 hakuohje

Yksi työmarkkinoiden kilpailukykyisimmistä tutkinnoista - tuotantotalous yhdistää tekniikan ja liiketoiminnan osaamisen

Tuotantotalouden insinöörin tekniikan tuntemus yhdistyy yritystaloudelliseen osaamiseen. Sinusta tulee yritystoiminnan kehittäjä. Rakennat verkostoja ja ratkaiset ongelmia kansainvälisessä tiimissä tai ulkomailla. Tavoitteenasi on tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen tai uuden liiketoiminnan kehittäminen. Sinun osaamisellasi on kysyntää sekä yrityksissä että julkishallinnossa.

Metropolian tuotantalouden insinöörit työllistyvät erinomaisesti. OKM:n vuoden 2012 - 2014 mittariston mukaan keskimäärin 97 % Metropolian tuotantotalouden tutkinnon suorittaneista on työllisiä.

Tekniikka ja yritystalous yhdistyvät hyvin opinnoissa, ja opit esimerkiksi:

 • miten yritysten toimintaa kehitetään
 • miten tietojärjestelmät tuovat hyötyä liiketoiminnassa
 • miten yritysten välistä kauppaa käydään
 • miten asiakastyytyväisyyttä ja -palvelua kehitetään jatkuvasti
 • miten toimintaprosesseja hallitaan ja kehitetään
 • miten yritys hallitsee kustannuksiaan ja kilpailee markkinoilla
 • miten yritykset käsittelevät ja kuljettavat tuotteitaan
 • miten yritystä johdetaan ja miten tehdään oikeita päätöksiä
 • mihin kaikkeen kansalliset rajat ylittävä liiketoiminta vaikuttaa yrityksessä
 • miten digitaalista tietoa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla
 • miten yhdistää perinteistä insinööriosaamista digitalisaation mahdollisuuksiin

Voit opinnoissasi syventyä joko tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvaan liiketoimintaan (ICT) tai logistiikkaan ja teolllisuuden prosesseihin. Suomalaisen insinööritutkinnon lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa samalla saksalainen Business Engineering tutkinto Hochshule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes´ssa (HTW Saar), Saarbrückenin kaupungissa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on tärkeä osa tuotantotalouden opiskelua, ja kannustamme sinua suorittamaan osan opinnoistasi ja harjoittelunkin ulkomailla. Opiskeluvaihtoehtoja on tarjolla ympäri maailmaa yhteistyökorkeakouluissamme ja erityisesti kumppanikorkeakoulussamme Saarbrückenissa. Oman alasi kielitaitoa opit varmasti, sillä opiskelet osan tutkinnostasi englannin kielellä ja voit kehittää kansainvälisyyttäsi yhdessä tuotantotalouden vaihto-opiskelijoiden kanssa. Saksalaisen insinööritutkinnon voit opiskella englanniksi, mutta tarjoamme samalla vankan pohjan myös saksan kieleen ja valmiuden saksalaisille työmarkkinoille.

Kansainvälinen ICT-liiketoiminta

Opit miten tiedon ja tietotekniikan avulla voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa. Opit myös hahmottamaan uusien liiketoimintojen mahdollisuuksia analysoimalla tietomassoja. Opit käyttämään yritystoiminnan suosimia järjestelmiä (kuten SAP) osana menestyvää yritystoimintaa. Opit myynnin perusteita sekä markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista. Opit arvioimaan yritysten toiminnan ja investointien kannattavuutta ja suorituskykyä. Perehdyt johtamisen eri näkökulmiin. Tulevaisuuden työpaikat ovat organisaatioissa, joissa tietotekniikkaa hyödynnetään - siis lähes kaikkialla.

Logistiikka ja teollisuuden prosessit

Opit mallintamaan, analysoimaan ja kehittämään kaikkia niitä toimintoja, joita tavaroiden ja palveluiden tuottaminen vaatii: toiminnanohjausta, logistiikkaa, automaatiojärjestelmiä, laatujärjestelmiä ja yleensä prosesseja. Opit käyttämään tietojärjestelmiä, joita yritykset käyttävät. Opit teollista myyntiä sekä markkinoiden mahdollisuuksien tunnistamista. Opit myös arvioimaan yritysten toiminnan ja investointien kannattavuutta sekä kehittämään suorituskykyä. Perehdyt johtamisen eri näkökulmiin ja saat myös perusvalmiudet yrittäjyyteen.

Työmahdollisuudet

Tuotantotalous on niin monipuolinen koulutus, että mahdollisuuksia löytää mielenkiintoisia töitä on runsaasti. Toiminnan kehittämisosaamistasi voit hyödyntää kaikilla aloilla. Mahdollisia työtehtäviä ovat erilaiset teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon kehitys-, suunnittelu-, hankinta-, myynti-, palvelu- ja esimiestehtävät. Saksalainen Business Engineering tutkinto avaa aivan uudenlaisia työmahdollisuuksia.

Kansainvälisyys opintojen aikana

Metropolian opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia kansainvälistyä. Kiinnostaisiko esimerkiksi opiskelijavaihto, kansainvälinen harjoittelu tai opintomatkat? Lisätietoa saat opiskelijan kansainvälistymisoppaasta (pdf)

Katso myös yhteistyökorkeakoulumme

Opiskelijatarinat

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →