Tutkintonimike: Muotoilija (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 10

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Uusi koulutus alkaa syksyllä 2018!

3D-teknologioita ja virtuaalisen todellisuuden menetelmiä painottava muotoilun- ja viestinnän tutkinto-ohjelmien yhteinen XRD-suuntautumisvaihtoehto antaa koulutuksesta valmistuvalle muotoilijalle laajat valmiudet toimia erilaisten 3D-suunnittelun ja XR-menetelmien asiantuntijana niin teollisuuden tuotekehityksessä, kuin virtuaalitodellisuuden ympäristöjen ja sisältöjen tuotannossa.

Monipuolisessa koulutuksessa teollisen muotoilun ammatillinen osaaminen integroituu teknologisiin, digitaalisiin sekä virtuaalisiin ympäristöihin luoden uudenlaista osaamista ja ketteryyttä vastata niin fyysisen kuin digitaalisen maailman kehittämisen haasteisiin.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä viestinnän tutkinto-ohjelman kanssa

 

 

 

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Kansainvälisyys opintojen aikana