AMK-tutkinto muuntokoulutuksena

Metropolian muuntokoulutus on suunnattu niille, joilla on aiempi korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto tai muutoin edellytyksiä suorittaa korkeakoulututkinto. Koulutusten kesto on maksimissaan kaksi vuotta. Tekniikan alan AMK-tutkintojen lisäksi tarjontaan sisältyy finanssialan työnmurrokseen vastaava tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto.

Työnantajat ovat tiiviisti mukana koulutusten sisällön suunnittelussa. Lue lisää muuntokoulutusten rahoituksesta ja työnantajien roolista

Muuntokoulutuksessa opiskelijat pääsevät työelämälähtöisen koulutuksen piiriin joustavasti ympäri vuoden, siksi muuntokoulutukset ovat erillishaussa 

Erillishaku 1.-15.5.2018

Haku alla oleviin muuntokoulutuksiin on 1.-15.5.2018. Jokaisella tutkinto-ohjelmalla on omat hakukriteerinsä. Tutkinto-ohjelmien tarkemmat kuvaukset ja hakuohjeet päivitetään kevään aikana.

  • Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)
  • Ajoneuvotekniikka, insinööri (AMK)
  • Bio- ja kemiantekniikka, insinööri (AMK)
  • Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK)
  • Konetekniikka, insinööri (AMK)
  • Laboratorioanalytiikka, laboratorioanalyytikko (AMK)
  • Sähkö- ja automaatiotekniikka: Teollisuuden sähkötekniikka, insinööri (AMK)

Lisäksi hakuun on tulossa tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon johtava Finanssisektorin digitalisaatio-tutkinto-ohjelma.

Muut muuntokoulutukset 2018