Tutkintonimike: Apuvälineteknikko / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Osteopaatti / Optometristi / Sairaanhoitaja / Kätilö / Sosionomi / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 23

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

 

Kenelle tarkoitettu

Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu niille hakukelpoisen pohjakoulutuksen omaaville ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja laajentaa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaamistaan moniammatillisessa ryhmässä kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Hakijoilta vaaditaan myös korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kolmen vuoden työkokemus. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset esitellään hakuohjeissa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutus vahvistaa kuntoutusosaamista ja kuntoutuksen kehittämisosaamista moniasiantuntijuuteen perustuen. Koulutus vertautuu vastaaviin eurooppalaisiin tutkintoihin (master in rehabilitation). Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylsi korkeimmalle mahdolliselle tasolle Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn vuonna 2016 toteuttamassa auditoinnissa (tutustu auditointiraporttiin).

Valmistuttuaan opiskelija:

  • hallitsee kuntoutuksen yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutosprosessina ja asiakkaan osallistumista tukevana kokonaisuutena
  • edistää tutkimuksellista ja innovatiivista kuntoutuksen kehittämisen toimintakulttuuria
  • ennakoi ja arvioi kansallisia ja kansainvälisiä kuntoutuksen kehittämistarpeita
  • rakentaa toimivia yhteistyöverkostoja ja rajapinnoille rakentuvaa kuntoutustoimintaa
  • kykenee toimimaan johtajana kuntoutuksen kehittämisessä, organisaatioissa ja osaamisen vahvistamisessa

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat:

  • Kuntoutuksen kehittämisosaaminen (25 op)
  • Kuntoutuksen johtamisosaaminen (30 op)
  • Opinnäytetyö (30 op)
  • Vapaasti valittavat opinnot (5 op)

Koulutusprosessin ajan toimitaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on 2-4 päivää kuukaudessa. Koulutusohjelma toimii yhteistyössä valtakunnallisessa kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinto -verkostossa.

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Tutustu opiskelijoiden kehittämistöihin


Kehittämistöihin perustuvia julkaisuja:

Opiskelijoiden kokemuksia

Alumni Niina Henttonen

Lue Rehablogista Niinan kuulumiset kongressimatkalta Skotlantiin.

Kuntoutuksen opiskelija Jaana Rintala

Opiskelun iloa

Työskenneltyäni useita vuosia kuntoutuksen parissa, kaipasin työhöni enemmän sisältöä ja lähdin opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kuntoutuksen YAMK-opinnot olivat erittäin mielenkiintoiset ja niiden suorittaminen työn ohessa onnistui hyvin. Nautin aikuisopiskelusta, jolloin koko opiskeluryhmä oli motivoitunut opiskelemaan ja oppimaan uutta. Opiskeluryhmä oli moniammatillinen ja kuntoutusalan ammattilaisten keskustelut opintojen edetessä toivat lisäsisältöä opintoihin. Oppimistehtävien yhdistäminen omaan työhön mahdollisti ammatillisen osaamisen kasvun ja työn kehittämisen koko opintojen ajan.

Potkua ammatilliseen kasvuun

Kuntoutuksen YAMK-opinnot ovat antaneet potkua myös ammatilliseen kasvuun ja urakehitykseen. Opintoihin kuuluva opinnäytetyö julkaistiin Kuuloliitto Ry:n toimesta kirjana ja opinnäytetyötutkimuksesta tekemäni posteri on ollut esillä Pohjoismaisessa konferenssissa.  

Opinnot ovat kasvattaneet erittäin paljon ammatillista osaamista ja rohkeutta tuoda omaa osaamista esiin. Nyt toinen posterini on tulossa esille Eurooppalaiseen kuntoutuskongressiin, tässä posterissa hyödynnän opintojen sisältöä paljon.

YAMK-opinnot ovat antaneet mahdollisuuden myös jatko-opintoihin. Tällä hetkellä opiskelen ammatillisen opettajan pedagogista pätevyyttä ja teen opetusharjoittelua, missäs muualla kuin Metropolia Ammattikorkeakoulussa, kuntoutuksen YAMK-koulutusohjelmassa!

Henkilöstö

Salla SipariSalla Sipari
Tutkintovastaava, yliopettaja:
Tutkiva ja kehittävä ote, Models and dialogue of best practices for adult learners in rehabilitation education, Development of Competences in Rehabilitation through Education in Russia
Puh. 040 334 2027

Eveliina Holmgren
Lehtori
Puh. 040 336 2469

Johanna Holvikivi

Johanna Holvikivi
Yliopettaja: Johtamisopinnot, kuntoutuksen ylempi AMK
puh. 050 345 6151

Elisa MäkinenElisa Mäkinen
Yliopettaja, FT: Tutkimuksellinen kehittäminen, yhteiskehittely, työhyvinvointi, kuntoutus, työterveys, ergonomia, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
Puh. 040 357 3687

 

Pekka PaalasmaaPekka Paalasmaa
Yliopettaja: Tutkimus- ja kehitystyö, kuntoutus, koulutuksen kehittäminen
Puh. 040 641 8836

Nea Vänskä

Nea Vänskä
Lehtori
Puh. 040 673 8664 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@metropolia.fi.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Salla Sipari
Tutkintovastaava
Puh. 040 334 2027
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää

Rehablogi

Tutustu kuntoutuksen ja terveysalan käytänteistä kertovaan Rehablogiin