Tutkintonimike: Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Kätilö / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Optometristi (ylempi AMK)

Kesto:  2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 24

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

 

Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuutta edellyttävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä yhteisö- ja organisaatio- sekä kunta- ja maakuntatasoilla.

Tulevaisuudessa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Ennaltaehkäisevän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan kehittäminen ja johtaminen toteutuu hallinalat ylittävänä monilaisena yhteistyönä.

Kenelle?

Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen ylemmän AMK- tutkinnon opinnot on tarkoitettu sinulle, jos:

  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
  • olen kiinnostunut terveyden edistämisestä ja haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Tavoitteet

Koulutuksessa saat valmiudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen laaja-alaisiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin, kuten näyttöön perustuvaan terveyden edistämisen suunnitteluun ja arviointiin ja kehittämiseen, monialaisen verkostoyhteistyön sekä koordinointiin että johtamiseen. Omaat kriittisen, kehittämisorientoituneen asiantuntijuuden toimiessasi erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatiossa. Voit toimia myös yrittäjänä.

Sisältö

Opinnot sisältävät terveyden edistämisen asiantuntijuuteen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja. Opinnoissa painottuu salutogeeninen lähestymistapa terveyteen ja terveyden edistämiseen.

Koulutus vastaa myös sosiaali- ja terveysalan eri sektoreiden tarpeeseen työntekijöistä, jotka koordinoivat, kehittävät ja tuottavat asiakas- ja potilaslähtöisiä digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja se sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:

  • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 40-45 op
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (sisältää opinnäytetyön) 40 op ja
  • Vapaasti valittavat opinnot 5-10 op.

Toteutustapa

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä oppimista palvelevia tehtäviä. Lähipetusta on 3-6 päivää kuukaudessa lukuvuoden aikana.

Opiskelet moniammatillisissa ryhmissä, joissa voit verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa ja kehittää omaa työyhteisöäsi.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Arja Liinamo
Tutkintovastaava
Lähetä sähköpostia

 

Anna-Maria Tiainen
Opinto-ohjaaja
Puh. 050 563 3611
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää