Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 vuotta

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 15

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 14.3.–28.3.2018

 

Tavoitteet

Hankintatoimen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on räätälöity työelämässä toimiville ammattilaisille. Vahvistat opinnoissa osaamistasi strategisen hankintatoimen asiantuntijana. Lisäksi syvennät itsenäiseen hankintojen johtamiseen tarvittavaa ammattitaitoasi. Opit analysoimaan ja kehittämään organisaatiosi hankintatoimea palvelemaan yrityksen tavoitteita ja kokonaistoimintaa. Hallitset hankintoihin kuuluvat toiminnot eri toimintaympäristöissä. Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa.

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet yrityksen hankintatoimen johtamiseen, toimittajarajapinnan aktiiviseen hoitamiseen sekä materiaalien, komponenttien, koneiden, palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankintaan liittyviin työtehtäviin. Julkiset hankinnat on yksi opintojen erityisteemoista.

Opintojen sisältö

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulu on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Hankintatoimen tutkinto-ohjelmaan sisältyvät muun muassa seuraavat opinnot:

  • Hankintatoimi strategisena toimintona
  • Julkiset hankinnat
  • Hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen
  • Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on luonteeltaan tutkimuksellinen kehittämishanke aidossa yritys-/työympäristössä, jolla vastataan todelliseen kehittämistarpeeseen. Se toteutetaan kehittämis-/toimintatutkimuksena, johon kuuluu oleellisesti kehittämissuunnitelman toimeenpano kohdeorganisaatiossa. Lopuksi arvioidaan sitä, miten saavutettu hyöty näkyy käytännössä.

Lue lisää opetussuunnitelmasta

Toteutustapa

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa työn ohessa ja lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kahtena arki-iltana viikossa (klo 17.00-20.15).

Monialainen opetus toteutetaan osin yhdessä liiketalouden hankintatoimen tutkinto-ohjelman kanssa. Osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä. 

Hankintatoimi, tekniikan ylempi AMK -tutkinto

Valmistumisen jälkeen

Hankintatoimen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneena voit toimia muun muassa

  • hankintatoimen suunnittelu- ja johtotehtävissä
  • vaativissa hankintatoimen kehittämisprojekteissa
  • materiaalien, komponenttien, koneiden ja laitteiden, tarvikkeiden ja palveluiden, oikeuksien ja osaamisten hankinnan asiantuntijana.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Hakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut @ metropolia.fi

 

Lisätietoja opinnoista:

Esa Väänänen
tutkintovastaava
Puh. 040 041 2931
Lähetä sähköpostia

Senja Niskala
koulutussuunnittelija
Puh. 040 652 6896
Lähetä sähköpostia

Tervetuloa Myyrmäen kampukselle

Myyrmäen kampus laajenee, lue lisää.

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää