Hakuohjeistus syksyn 2016 yhteishaku

Hakeminen

Korkeakoulujen yhteishaku syksy 2016

 • 7.9.- 21.9.2016 klo 15.00 (suomenkieliset amk- ja ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutukset)

Huom! Hakutoiveiden mieluisuusjärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen/lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. 

Hakuprosessi

 1. Tarkista Opintopolusta kuka ammattikorkeakouluun voi hakea (yleinen hakukelpoisuus)

 2. Tutustu koulutustarjontaan Opintopolussa ja valitse 1-6 yhteishaussa tarjolla olevaa tutkinto-ohjelmaa, joihin haluat hakea.
  Metropolian koulutustarjonta ja suorat linkit Opintopolun hakuohjeisiin löytyvät tältä sivulta kohdasta koulutustarjonta.

 3. Lue valitsemiesi tutkinto-ohjelmien valintaperusteet ja hakuohjeet huolella läpi osoitteessa Opintopolku.fi

 4. Täytä yhteishaun hakemus osoitteessa Opintopolku.fi
  Hakemusta täyttäessäsi sinun tulee antaa henkilötietojen lisäksi myös koulutustasi koskevat tiedot, joten tarvitset todistuksiasi hakemustasi käyttäessäsi.

 5. Tarkista, että olet saanut sähköpostiisi vahvistusviestin vastaanotetusta hakulomakkeesta.
  Jos et saa vahvistusviestiä, niin ota yhteys ensimmäisen hakutoiveesi korkeakoulun hakijapalveluihin: ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut tai yliopistojen hakijapalvelut.

 6. Toimita mahdolliset ennakkotehtävät hakuohjeiden mukaisesti
  Ennakkotehtävät julkaistaan haun alkaessa ja ne löytyvät tältä sivulta kohdasta ennakkotehtävät.

 7. Toimita hakukelpoisuuden tarkistukseen vaaditut todistuskopiot korkeakouluihin hakuohjeiden mukaisesti
  Ammattikorkeakoulujen hakukohteita koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät tältä sivulta kohdasta vaadittavat liitteet.

 8. Ota hakuaikana yhteys hakijapalveluihin jos olet hakenut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon ja ilmoittanut, että sinulla on terveydellinen este tai aiemmin peruttu opiskelupaikka.
  Tutustu terveydellisiin vaatimuksiin.

 9. Seuraa sähköpostiasi ja Oma Opintopolku -palvelua säännöllisesti
  Kaikki yhteydenotot (täydennyspyynnöt, valintakoekutsut jne.) tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse, jonka lisäksi voit seurata tilanteesi kehittymistä Oma Opintopolku -palvelussa.

 10. Osallistu valintakokeisiin
  Tutustu tarkempiin tietoihin ja ohjeisiin tällä sivulla kohdassa valintakokeet.

 11. Seuraa tilannettasi Oma Opintopolku -palvelussa ja tarkista sähköpostisi säännöllisesti.
  Jos et pysty seuraamaan tilannettasi Oma Opintopolku -palvelussa voit tiedustella tilannettasi korkeakoulujen hakijapalveluista:  ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut tai yliopistojen hakijapalvelut.

 12. Ota sinulle mahdollisesti tarjottu opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.
  Jos et pysty käyttämään sähköistä Oma Opintopolku -palvelua opiskelupaikan vastaanottamiseen, voit pyytää paperilomaketta kyseisen korkeakoulun hakijapalveluista: ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut tai yliopistojen hakijapalvelut.

 13. Toimita opiskelijavalinnan tarkistukseen vaaditut todistuskopiot korkeakouluihin hakuohjeiden mukaisesti
  Ammattikorkeakoulujen hakukohteita koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät tältä sivulta kohdasta vaadittavat liitteet.

Koulutustarjonta: AMK-tutkinnot päivätoteutuksena, lue hakuohjeet ja hae

Koulutustarjonta: AMK-tutkinnot monimuotototeutuksena, lue hakuohjeet ja hae

Syksyn 2016 korkeakoulujen yhteishaku: 7.-21.9.2016

Liiketalous, monimuotototeutus

Koulutustarjonta: Ylemmät AMK-tutkinnot, lue hakuohjeet ja hae

Syksyn 2016 korkeakoulujen yhteishaku: 7.-21.9.2016

Kulttuuriala, YAMK

Vaadittavat liitteet

Kaikki vaadittavat liitteet tulee toimittaa sähköisesti liitetoimituslinkkien kautta:

 • Syksyn 2016 yhteishaku: 28.9.2016 klo. 15:00 mennessä
  (suomenkieliset amk ja ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutukset)

Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva todistuksesta.

Mikäli et voi toimittaa liitteitä sähköisesti, lähetä ne postitse hakijapalveluihin. Jos palautat liitteet postitse, pitää niiden olla perillä määräaikana. Liitteiden saapuminen määräajassa on lähettäjän vastuulla, joten varaa postin kulkuun useita päiviä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida. Liitteitä ei palauteta.

Vaadittavat liitteet

 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta
 • Ulkomaisen tutkintotodistuksen virallinen käännös
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä)
 • Kopio Reiferprüfung Diplomasta
 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta

Muita todistuksia ei tarvitse toimittaa hakuaikana. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee toimittaa kopiot haussa käyttämistään todistuksista hakijapalveluihin opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen asti, kunnes todistukset on tarkistettu. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa ja liiketalouden monimuotototeutuksessa opiskelijaksi hyväksytyiltä tarkistetaan hakulomakkeella ilmoitettu työkokemus työtodistuksista. Huomaa, että esim. työsopimus, työeläkeote tai palkkatodistus ei vastaa työtodistusta.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija ei ole toimittanut todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut tutkinnostaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Ennakkotehtävät

Syksyn 2016 korkeakoulujen yhteishaussa Metropolialla on ennakkotehtävä ainoastaan Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -koulutuksessa. Ennakkotehtävä julkaistaan haun alkaessa 7.9.2016 ja se tulee palauttaa sähköisesti hakuajan päättymiseen 21.9.2016 klo 15 mennessä.

Kulttuurituotanto (ylempi AMK): ennakkotehtävä  ja palautuslinkki (avoinna hakuaikana)

Valintakokeet ja ennakkoaineistot

Valintakoepäivät

Metropolian syksyn 2016 yhteishaun valintakoepäivät. Valintakoepäivät löytyvät myös Opintopolusta koulutusten tiedoista.

Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään tiistaina 11.10.2016. Esivalintakokeen tiedotussivu on osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/ .

Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmakohtaisiin valintakokeisiin kutsuttujen määrät ja alin pistemäärä syksy 2016


Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse arviolta noin viikkoa ennen valintakoetta.


Valintakoeyhteistyö

Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö sosiaali- ja terveysalalla.


Valintakokeiden ennakkoaineistot

Tarkista kuuluuko hakemaasi koulutukseen valintakoekirjallisuutta, etukäteistehtäviä tai muuta aineistoa. Löydät ne Opintopolusta koulutuksen tiedoista kohdasta ’Pääsy- ja soveltuvuuskoe’.

Valtakunnalliset valintakokeet:

Liiketalouden monimuotototeutuksen valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineisto

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla syksyn haussa 30.9.- 2.11.2016.

Ennakkoaineisto koostuu hakijalle osoitetusta ohjeesta sekä suomen- ja englanninkielisistä aineistoista, jotka ovat seuraavat:

1. Hakijalle

2. Sitran selvityksiä 111, Biokaasusta kasvua - Biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet, toukokuu 2016, koealueeseen kuuluvat sivut 1 - 91

3. McKinsey Global Institute: Digital Europe: Pushing the Frontier, Capturing the Benefits, kesäkuu 2016

Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.


Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeen ennakkoaineistot

Ennakkomateriaali julkaistaan sivulla http://soteli.metropolia.fi/ .

Metropolian kevään 2016 yhteishaussa tutkinto-ohjelmakohtaisiin valintakokeisiin kutsutut, alin pistemäärä.

Esivalintavaiheesta ei voi tehdä oikaisupyyntöä.
Mikäli hakija haluaa valittaa päätöksestä, on se tehtävä vasta, kun varsinaisen opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu.


Tekniikan valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineistot

Syksyn 2016 suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta  21.10.–4.11.2016 välisenä aikana.


Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Mikäli tarvitset valintakokeessa erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai terveydentilan vuoksi, toimita vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Metropolian hakijapalveluihin määräaikaan mennessä, ks. ohjeet .

Opiskelijavalinnat

Huom! Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Lue lisää

Korkeakoulujen syksyn 2016 yhteishaun tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 25.11.2016.

Valinnan tulosilmoituksessa valinnan tulos voi olla eri koulutusten kohdalla hyväksytty, varalla tai hylätty.

Jos saat korkeakoulupaikan

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse, jos olet merkinnyt sähköpostiosoitteesi hakemukseen
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolku -palvelusta
 • ota paikka vastaan ja ilmoittaudu opintoihin alla olevien ohjeiden mukaan
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi korkeammalle priorisoimiinsa koulutuksiin tai päättävät olla ottamatta tarjottua opiskelupaikkaa vastaan. Varasijalta hyväksytyt saavat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaansa osoitteeseen, joten muista lukea sähköpostiasi.

Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tutkinnostaan tai työkokemuksestaan.

Opiskelupaikan vastaanotto

Vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun pitää ottaa se vastaan 9.12.2016 klo. 15.00 mennessä. Jos saat opiskelupaikan 25.11.2016 jälkeen, ota paikka vastaan hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä (kaksi viikkoa valintapäätöksestä). Ellet ota opiskelupaikkaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sen. Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa sitä myöhemmin. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet.

Huom! Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Kun otat vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan, et ole jatkossa enää ensikertalainen. 

Ota opiskelupaikka vastaan ensisijaisesti sähköisesti Oma Opintopolku-palvelun kautta. Voidaksesi ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti sinun tulee kirjautua sisään Opintopolku.fi-sivun oikean yläkulman Kirjaudu sisään -linkistä. Voidaksesi kirjautua sisään vahvasti tunnistautuneena tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai poliisin myöntämän sirullisen henkilökortin lukijalaitteineen. Opintopolku.fi-palvelussa on ohjeet opiskelupaikan sähköiseen vastaanottoon.

Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä hakijapalveluihin. Mikäli palautat vastaanottoilmoituksen postitse, pitää sen olla perillä määräaikana. Varaa postin kulkuun useita arkipäiviä.

Ilmoittautuminen

Jos otat opiskelupaikan vastaan sitovasti, sinun pitää ilmoittautua korkeakouluun läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi lukuvuodelle 2016-2017 (kevätlukukausi 2017). 
Huom! Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan tietyistä syistä, ks. ohjeet.

On suositeltavaa, että ilmoittaudut opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä. Voit ilmoittautua korkeakouluun sähköisesti valtakunnallisessa ilmoittautumispalvelussa (OILI) opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä (linkki löytyy Oma Opintopolku-palvelusta kohdasta, jossa opiskelupaikka otetaan vastaan).

Opiskelupaikkansa ehdollisesti vastaanottaneet voivat ilmoittautua vasta sitten, kun opiskelupaikan vastaanotto on muuttunut sitovaksi. Lue lisää ehdollisesta opiskelupaikan vastaanotosta

Todistuskopiot

Toimita kopiot haussa käyttämistäsi tutkintotodistuksista ja mahdollisista työtodistuksista hakijapalveluihin opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tutkinnostaan tai työkokemuksestaan.

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Syksystä 2016 alkaen voit ottaa yhteishausta ja erillishauista vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukukaudessa. 

Opintojen aloitus

Opintojen aloitukseen liittyvät tiedotteet ja materiaalit löydät Metropolian opinto-oppaasta kohdasta Materiaalia hyväksytyille . Tutustu tutkinto-ohjelmasi materiaaleihin hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Tammikuussa 2017 alkavien opintojen materiaalit julkaistaan 25.11.2016 mennessä.

Oppaasta löydät myös tietoa opintojen etenemisestä, asumisesta, opintototuesta ym. opiskeluun liittyvistä asioista.

Opiskelutodistukset, opiskelija-alennukset, tunnukset jne. ovat saatavilla Opintotoimistoissa opintojesi ensimmäisestä päivästä lähtien. Huomaathan kuitenkin, että edellä mainitut dokumentit voidaan luovuttaa vasta kun opiskelupaikkasi on vahvistettu ja tietosi on tallennettu opiskelijahallintojärjestelmään hakijapalveluiden toimesta.

Kuvallinen henkilöllisyystodistus on tärkeää olla mukana opintoja aloittaessasi. Ota mukaasi pankkitunnukset tai mobiilivarmenne käyttäjätunnuksen ja salasanan hakemista varten.

Opintotoimistot palvelevat viidellä eri kampuksella. Yhteystiedot löydät Metropolian Opinto-oppaasta.

Usein kysytyt kysymykset