Hakeminen avoimen AMK:n väylällä tutkintokoulutukseen

Johdanto

Suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella ilman valtakunnalliseen yhteishakuun osallistumista. Ulkomaisia korkeakouluopintoja ei huomioida. Huomioithan, että et voi hakea tutkinto-opiskelijana suoritetulla korkeakoulututkinnollasi etkä myöskään keskeneräisillä tutkinto-opiskelijana suoritetuilla opinnoillasi tässä haussa.

Haettaessa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan tutkinto-ohjelmaan, on hyväksiluettavissa olevia avoimessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja oltava suoritettuna vähintään 60 opintopistettä. Tutkinto-ohjelma määrittelee tarkemmat valintakriteerit.

Haettaessa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan tutkinto-ohjelmaan, on hyväksiluettavissa olevia avoimessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja oltava suoritettuna vähintään 15 opintopistettä 60 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa ja vähintään 30 opintopistettä 90 opintopisteen laajuisissa tutkinnoissa. Tutkinto-ohjelma määrittelee tarkemmat valintakriteerit.

Ammattikorkeakoulututkintoon hakevalla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta.

Jos et täytä yllä mainittuja kriteerejä, voit hakea tutkintokoulutukseen yhteishaussa. Katso yhteishaussa mukana olevien koulutuksiemme hakukelpoisuusvaatimukset ja hakuajat osoitteesta www.opintopolku.fi.

Jos opiskelet jo tutkinto-opiskelijana suomalaisessa ammattikorkeakoulussa, voit hakea yhteishaun lisäksi myös siirtohaussa.


Yleiset valintaperusteet

1. Ammattikorkeakoulututkinnot
Hakija on suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
Hakija on suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa vähintään 15 opintopistettä 60 op laajuisissa tutkinnoissa ja vähintään 30 opintopistettä 90 op laajuisissa tutkinnoissa.

Lisäksi hakijalla on oltava tutkinto-ohjelmaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolme (3) vuotta työkokemusta asianomaiselta alalta valmistumisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Työkokemuksen tulee olla kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

2. Opintojen tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä.

3. Hakija suoriutuu hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta/valintakokeesta ja/tai hänellä on riittävä opintomenestys.

4. Yksikön resurssit ja ammattikorkeakoulun opetustarjonta mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen koulutus- tai tutkinto-ohjelmaan / suuntautumisvaihtoehtoon.

5. Jos hakijoita on enemmän kuin yksikön resursseilla on mahdollisuus valita, hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

 • mahdollinen haastattelu ja/tai valintakoe
 • opintomenestys sekä riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
 • hakuajan loppuun mennessä suoritettujen opintopisteiden määrä

6. Edellä mainittujen kriteerien lisäksi huomioidaan koulutuskohtaiset kriteerit:

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään        hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L953/2011.)

Koulutukset, joihin voi hakea

Avoimen väylän kautta voi hakea vain osaan Metropolian suomen- ja englanninkielisistä amk- sekä yamk -tutkintoon johtavista tutkinto-ohjelmista. Hakukohteet julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä.

Hakeminen

Hakeminen avoimen väylän kautta tutkintoon johtavaan koulutukseen tapahtuu sähköisesti Opintopolku.fi -palvelun kautta seuraavina hakuaikoina:

 • 1. - 15.5. klo. 15:00 (syksyllä alkavat opinnot)
 • 1. - 15.11. klo. 15:00 (keväällä alkavat opinnot)

Metropolian avoimen väylän haussa voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen per hakuaika.

Vaaditut liitteet tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä sähköisesti osoitteessa https://hakemusliitteet.metropolia.fi olevan linkin kautta:

 • Ajantasainen opintosuoritusote
 • Jos opintosuoritusotteessa ei näy kaikki ne opinnot, joihin hakemuksessa halutaan vedota, hakijan tulee toimittaa myös oma vapaamuotoinen selvitys, josta selviää, mitkä opintosuoritukset ovat vielä tulossa syksyn haussa 31.12./kevään haussa 31.7. mennessä.
 • Ylempi amk: Kopiot työtodistuksista kolmen (3) vuoden ajalta.
 • Ylempi amk: Kopio tutkinto-ohjelmaan soveltuvasta korkeakoulututkinnosta

Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva todistuksesta.

Myöhästyneitä hakemuksia tai liitteitä ei huomioida.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintapäätöksen tekee tutkinto-ohjelma.

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostitse:

 • kevään haussa 30.6. mennessä 
 • syksyn haussa 15.12. mennessä

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Opiskelijapaikka tulee ottaa vastaan:

 • kevään haussa 31.7. mennessä
 • syksyn haussa 31.12. mennessä

Lopullinen opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelijapaikan vastaanottamisen yhteydessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelemaan hyväksytty on toimittanut hakijapalveluihin opintosuoritusotteen.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22), ks. tarkemmat ohjeet.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta
Hakijapalvelut
puh. 09 7424 5100 (puhelinpalveluaika klo 10.00 - 13.00)
sähköposti: hakijapalvelut(at)metropolia.fi

Lisätietoja koulutuksista
Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin

Avoin AMK

Kaikille avointa AMK-opetusta pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Lue lisää

Opinto-opas

metropolia study guide

Kaipaatko lisätietoa opiskelun käytännöistä? Tutustu Opinto-oppaaseen