Elokuva ja televisio: Mediatuotannon (ent. TV- ja radiotuotanto) ennakkotehtävät 2017

Tehtävä 1: Kuvareportaasi

Laadi kuvareportaasi itseäsi koskettavasta ajankohtaisesta ilmiöstä. Kuvaa itse kolme valokuvaa. Tee kuvista yksi pdf-tiedosto. Laita kuvat haluamaasi järjestykseen. Lataa tiedosto tehtävänpalautukseen.

Liitä reportaasiin lyhyt (max 80 sanaa) asiateksti, jossa kerrot, minkälaisesta ilmiöstä on kyse. Lataa teksti erillisenä pdf-tiedostona.

Arviointiperusteet: aiheen ja näkökulman valinta, kuvailmaisu, kuvien ja tekstin muodostama kokonaisuus, oikeakielisyys.

HUOM: valokuvien tekninen laatu ei ole arviointiperuste. Muiden kuin omien kuvien käyttäminen on kielletty. Mikäli kuvat osoittautuvat plagioiduiksi johtaa se tehtävän hylkäykseen.

Tehtävä 2: CV (Curriculum Vitae) ja motivaatiokirje

Laadi itsestäsi CV (Curriculum Vitae)
Pituus enintään yksi A4

Arviointiperusteet: soveltuvuus alalle ja korkeakouluopintoihin sekä ohjeistuksen noudattaminen.

Lisäksi laadi CV:n saatteeksi motivaatiokirje
Pituus enintään 150 sanaa.

Arviointiperusteet: motivaatio, tekstin jäsennys, oleellisen kiteyttäminen, oikeakielisyys, kirjallinen ilmaisu. 

Tehtävän 2 palautus yhtenä pdf-tiedostona.

Palautusohjeet

Ennakkotehtävät toimitetaan hakuaikana  Metropolian hakijapalveluihin 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Täytä ja lähetä elokuva ja televisio: mediatuotannon sähköinen perustietolomake hakuaikana 15.3.–5.4.2017 klo 15.00 mennessä.  Ennakkotehtävät toimitetaan sähköisesti perustietolomakkeen liitetiedostoina E-lomakepalautusjärjestelmän kautta Metropolian hakijapalveluihin.

Lomaketta ei tarvitsee tulostaa tai lähettää postitse. Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.