Kulttuurituotanto (ylempi AMK) ennakkotehtävät 2017

Ennakkotehtävään sisältyy kolme tehtävää, joiden vastaukset saavat olla yhteensä enintään viisi (5) sivua (n. 1 500 sanaa) tekstiä tehtäväkohtaisten ohjeiden mukaisesti. Kirjoita kaikki tehtävät tietokoneella. Riviväli on 1,5.

Ennakkotehtävä on yhteinen Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteishakulomakkeella kannattaa hakea molempiin ammattikorkeakouluihin. Lähetä ennakkotehtäväsi siihen ammattikorkeakouluun, johon ensisijaisesti haet.

Palauta kaikki ennakkotehtävät haun yhteydessä yhtenä liitedokumenttina.

Ennakkotehtävä 1: Kulttuurituottajuus ansioluettelossani (5 pistettä)

Laadi kirjallinen kooste ansioistasi ja ammatillisesta kokemuksestasi kulttuurialalla. Esitä aluksi tiivistetysti koulutuksesi ja kielitaitosi. Esittele sen jälkeen työpaikkasi uusimmasta vanhimpaan.

Kuvaile vahvuuksiasi kulttuurituottajana. Arvioi, miten kulttuurituotannon ylemmän tutkinnon koulutus lisää ammattitaitoasi kulttuurituotannon alalla.

Kirjoituksen pituus 1 sivu (250–300 sanaa).

Ennakkotehtävä 2: Kehittämistyön suunnitelma (10 pistettä)

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyy keskeisenä osana työelämää kehittävä ammatillinen opinnäytetyö, josta puhutaan kehittämistehtävänä.

Kuvaile minkälaiselle kehittämistehtävälle organisaatiossasi tai toimintaympäristössäsi olisi tarvetta. Sisällytä suunnitelmaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Minkälaiseen kulttuurialaa koskevaan ajankohtaiseen ongelmaan kehittämistyösi vastaa? Perustele valitsemaasi näkökulmaa aiemmalla tutkimuksella, kirjallisuudella tai ajankohtaisella keskustelulla.
  2. Mitä kehittämistarpeita organisaatiossasi tai toimintaympäristössäsi on?
  3. Mitä tavoitteita asetat omalle kehittämistyöllesi?

 Suunnitelman pituus 2-3 sivua (500–900 sanaa).

Ennakkotehtävä 3: Ajankäyttö ja sitoutuminen opiskeluun (5 pistettä)

Laadi vapaamuotoinen teksti aiheesta ”Opiskelu osana elämääni”. 

Seuraavat apukysymykset ovat tarkoitettu helpottamaan jäsentämistä, mutta voit rakentaa kirjoituksesi myös muulla tavoin. 

-        Miten ajankäyttösi jakaantuu tällä hetkellä työn ja ns. muun elämän suhteen (perhe, harrastukset, yhteiskunnallinen toiminta jne.)?

-        Millaisia muutoksia ajankäyttöösi on mahdollista tehdä eli paljonko aikaa jää opinnoille?

-        Mikäli olet opiskelujen aikana myös töissä, miten työnantajasi suhtautuu opiskeluun hakeutumiseen? (mahdollisuus vapaajaksoihin töistä, kiinnostus kehittämishankkeesi teemaa kohtaan, työnantajan muu tuki). Mitkä muut tekijät tai ihmiset tukevat opiskeluasi?

Kirjoituksen pituus enintään 1 sivu (250–300 sanaa).

Lisätietoja ennakkotehtävistä ja valintakokeista

Ennakkotehtäviä ei palauteta hakijalle, eikä niistä anneta sisällöllistä palautetta. Ennakkotehtävä arvioidaan hyväksytty/hylätty. Jotta ennakkotehtävä on hyväksytty, siitä on saatava yhteensä vähintään 10 pistettä. Hakukelpoiset ja ennakkotehtävän hyväksytysti suorittaneet kutsutaan kirjallisesti valintakokeeseen.

Kutsut valintakokeisiin lähetetään sähköpostitse aikaisintaan 19.10. Valintakokeet järjestetään 7.-8.11.2017 Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa (osoite: Bulevardi 31). Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 6.9.-20.9.2017 sähköisesti E-lomakepalautusjärjestelmän (linkki avoinna hakuaikana) kautta Metropolian hakijapalveluihin 20.9.2017 klo 15.00 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 25MB.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 20.9.2017 klo 15.00 mennessä.