Musiikin (ylempi AMK) ennakkotehtävä 2017

Musiikin ylemmän AMK-tutkinnon koulutuksen ennakkotehtävä on keväällä 2017 kaksiosainen. Valinnan kannalta keskeisen osa on kehittämisprojekti (opinnäytetyö). Sen toteuttamisessa tärkeät osaamisalueet kannattaa esitellä riittävän monipuolisesti.  

OSA 1. Portfolio esittelee hakijan työ- ja koulutushistoriaa sekä osaamista ja kiinnostusta

OSAAMINEN:

 • koulutus
 • taiteellinen ja/tai pedagoginen työskentely
 • mahdolliset julkaisut ja äänitteet
 • muu mahdollinen osaaminen

KIINNOSTUS:

 • omat kiinnostuksen kohteet - mikä sinua innostaa?
 • voit kertoa ammatillisen kiinnostuksen lisäksi myös esimerkiksi harrastuksistasi

TYÖKOKEMUS JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT:

 • työkokemus (sisältää oman harjoittelun, konsertit ja esiintymiset ym. omaan työnkuvaan kuuluvat toiminnat riippumatta niiden palkkauksesta)
 • mahdolliset toiveet uusista työtehtävistä
 • kuvaus omista ammatillisista kehittymistarpeista

YAMK-koulutuksessa kootaan laaja oma e-portfolio, joten tämä hakuvaiheessa tekemäsi työ pohjustaa suoraan YAMK-koulutusta. Portfolioita ei palauteta hakijalle.

OSA 2. Kehittämisprojektin eli opinnäytetyön alustava suunnitelma

Kuvaa kehittämisprojektistasi seuraavat pääkohdat:

 •  Aiheen kuvaus
 • Mihin tarpeeseen projekti vastaa? Mitä projekti kehittää? Mitkä ovat sen tavoitteet?
 • Keitä projektissa on mukana?
 • Onko aiheesta aiempia kehittämisprojekteja? Minkälaisissa kehittämisprojekteissa olet itse ollut mukana?
 • Kirjallisuutta, äänitteitä tai muita lähteitä, joihin olet tutustunut ideaa miettiessäsi.

Kehittämisprojektin arviointikriteerit

 1. Aihe: YAMK-koulutus on ammatillista kehittäjäkoulutusta. Asetamme etusijalle projektit, joissa työn aihe kehittää sekä hakijaa että työyhteisöä ja vastaa laajemminkin tarpeisiin. Projektin tarpeen, hyödyn ja tavoitteiden selkeä kuvaaminen on tärkeää.
 2. Projektin rajaus: Suunnitelman tulee olla riittävän selkeä, konkreettinen ja rajattu, jotta sen toteuttamisen voi aloittaa heti elokuussa. YAMK-opintojen kesto on yksi lukuvuosi ja opinnäyte tulee saada valmiiksi lukuvuoden aikana. Hakemuksessa tulee myös esitellä, miten mahdolliset projektin kulut katetaan. Metropolia tarjoaa esimerkiksi konserttiprojekteihin tilat ja äänentoiston. Muista kuluista hakija vastaa itse.
 3. Kirjallinen ilmaisu: Kaikissa opinnäytetöissä on kirjallinen osa. Edellytämme opiskelijoilta taitoa tuottaa hyvää asiatekstiä.
 4. Perehtyneisyys aiheeseen kirjallisuuden, äänitteiden ja muiden lähteiden kautta. Kun hakemuksia on paljon ja ne ovat aiheen ja idean puolesta tasaveroisia ja hyviä, valintakriteereissä painottuu ylläolevan kuvion huomioiminen ennakkotehtävän esittelyssä. Kehittämisprojektin lähdeluettelo, työn hyötyjen avaaminen ja hakijan osoittama perehtyneisyys aiheeseensa ovat tärkeitä valintakriteerejä.

Kehittämisprojekti voi liittyä Metropolian musiikin tutkinnon tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot -aiheisiin

Hakijan kehittämisidea voi liittyä myös Metropolian musiikin tutkinnon kehittämistoiminnan aihepiireihin. Keväällä 2017 kehittämishankkeiden aihepiirejä ovat seuraavat:

Musiikki, hyvinvointi ja taiteen soveltava käyttö; esimerkkejä:

Musiikkipedagogiikan ja taiteen perusopetuksen muutokset, esimerkkejä:

Muusikon toiminta, esimerkkejä:

 • Sosiaalinen media muusikon markkinoinnin välineenä
 • Biisintekeminen monikulttuurisista lähtökohdista
 • Monikulttuurisuuteen liittyvä musiikkitoiminta

Voit tutustua Metropolian hankkeisiin

Vastauksia ennakkotehtävää koskeviin kysymyksiin

Vastaamme kaikkiin ennakkotehtäviä koskeviin hakijoiden kysymyksiin Facebook-sivuillamme Metropolia Musiikki YAMK

Ennakkotehtävästä valintakokeeseen

Hakijat valitaan ennakkotehtävän perusteella varsinaiseen valintakokeeseen, joka pidetään 29.-31.5.2017. Tarkempi päivä ja kellonaika lähetetään ennakkotehtävän perusteella valintakokeisiin valituille valintakoekutsussa, jotka postitetaan sähköpostitse aikaisintaan 12.5.2017.

Tutustu valintakokeen ohjeisiin tarkemmin 

Valintakoe sisältää haastattelun ja musiikillisen tai musiikillis-pedagogisen työnäytteen, jossa hakija osoittaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen tarvittavat taiteelliset/pedagogiset valmiudet. Musiikillinen työnäyte saa olla hakijan musiikillisia vahvuuksia esittelevää. Sen tarkoitus on osoittaa hakijan valmiudet kehittämisprojektiinsa mahdollisesti sisältyvän musiikilliseen osan toteuttamiseen sekä koulutukseen sisältyvään yhteismusisointiin. Valintakokeeseen saattaa sisältyä ryhmätehtävä.

Haastattelu ja portfolio toimivat koulutukseen valituilla opiskelijoilla henkilökohtaisen opintosuunnitelman perustana.

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 15.3.–5.4.2017 sähköisesti E-lomakepalautusjärjestelmän kautta Metropolian hakijapalveluihin 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.
Lomakkeet:

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Muusikko (ylempi AMK)

Tehtävät palautetaan liitetiedostoina, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 25MB. Ennakkotehtävälomakkeeseen ei voi liittää ääni- tai kuvatiedostoja. Liitä mahdollisten ääni- tai kuvatallenteiden linkit ennakkotehtävän lomakkeeseen (esim. youtube tai dropbox).

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.