Sosiaali- ja terveysalan ylempien AMK-tutkintojen ennakkotehtävät 2017

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen

Ensihoidon palvelujen johtaminen

Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella. Näin ennakkotehtävä on osa valintakoetta. Ennakkotehtävästä voi saada 30 pistettä.

 • Tee tehtävät tekstinkäsittelyohjelmalla.
 • Tallenna tehtävät numerojärjestyksessä yhteen dokumenttiin.
 • Kirjoita dokumentin alkuun nimesi
 • Tallenna tehtävät sisältävä tiedosto sähköistä palautusta varten doc-/docx-, rtf- tai pdf-formaattiin.

I) Henkilökohtainen motivaatio, osaaminen ja kehittyminen, 10p.

Pohdi omaa motivaatiotasi ja sitoutuneisuuttasi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hankkimiseen suhteessa nykyiseen osaamiseesi, työtehtäviisi ja uraasi. Vastausten pituus on maks. 200 sanaa / kysymys.

 1. Miksi haluat opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla / sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtaminen tutkinto-ohjelmassa? (3p)
 2. Kuvaile, mitä tutkinto-ohjelman opintojen suorittamisessa tarvittavaa osaamista ja tarvittavia valmiuksia sinulla on. (3 p)
 3. Millaista osaamista voit saavuttaa opintojen myötä ja millaisissa työtehtävissä näet itsesi tulevaisuudessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen? (4p)

II) Tutkimuksellinen kehittämistyö sosiaali- ja terveysalalla, 20 p.

Pohdi tutkimuksellisen kehittämistyön aihetta, joka on merkityksellinen ammatillisesti, ammattialasi, työyhteisösi tai organisaation näkökulmasta. Voit hyödyntää vastauksissasi lähdekirjallisuutta ja tee siitä luettelo vastauksesi loppuun. Vastausten pituus on maks. 350 sanaa / kysymys.

 1. Mitä keskeisiä haasteita näet sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- tai esimiestyössä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? (5p)
 2. Kuvaa oman työyhteisösi / alasi erityistä kehittämistarvetta ja perustele näkemyksesi: Mitä ja miksi pitää kehittää? (5p)
 3. Mitkä ovat kuvaamaasi kehittämiskohteen keskeisimmät asiat ja käsitteet? Mitä tietoa sinulla on tästä aiheesta (esim. tutkimusnäyttö, teoriakirjallisuus)? (5p)
 4. Miten toteuttaisit tutkimuksellisen kehittämistyön? Millaiset tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät voisivat olla soveltuvia? Mitä tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksilla saavutetaan? (5p)

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 15.3.–5.4.2017 sähköisesti E-lomakepalautusjärjestelmän kautta Metropolian hakijapalveluihin 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 25MB.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.