Talotekniikka (ylempi AMK) ennakkotehtävä 2017

TEHTÄVÄ 1. Tutkintotodistus, insinööri (AMK) (30 p)

Tutkinnon suorittamispäivä ja opintosuunta sekä opinnot seuraavasti:

 opintokokonaisuus  opintopisteet  painotettu keskiarvo
 matematiikan opinnot    
 äidinkielen kurssit    
 ammattiaineopinnot    

Liitä ennakkotehtävään kopio tutkintotodistuksestasi.

TEHTÄVÄ 2. Muut YAMK-opintoja edistävät opinnot. (10 p)

Muut YAMK-opintoja edistävät opinnot (opintopisteet/muu laajuus/arvosanat). Liitä ennakkotehtävään kopiot suoritusotteista.

TEHTÄVÄ 3. Työkokemus (20 p)

Työnantaja, aloitus ja lopetus päivä, tehtävät (lyhyesti). Liitä ennakkotehtävään kopiot työtodistuksistasi.

TEHTÄVÄ 4. Itsearviointi (20 p)

  • Onko sinulla kokemusta työn ohessa opiskelusta?
  • Miten luonnehdit nykyistä osaamistasi talotekniikan alalla?
  • Millaiset tietotekniset valmiudet sinulla on?
  • Aiotko opiskella YAMK-tutkinnon työn ohessa? Miten hoidat muut velvoitteesi? Kuvaa työsuunnitelmasi ja ajankäyttösi opiskelua varten.
  • Miten perustelet, että pystyt suorittamaan YAMK-tutkinnon kahdessa vuodessa?
  • Miksi haluat suorittaa YAMK-tutkinnon?
  • Mitä osaamisaluettasi haluat vahvistaa YAMK-tutkinnolla?

TEHTÄVÄ 5. Projektisuunnitelman laatiminen kehittämishankkeelle (20 p)

Tutustu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raporttiin 1/2016 Energiatehokkaiden malliratkaisujen seuranta ja asukasnäkökulma. Raportti löytyy osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159847 . Etsi raportista tutkimusideoita. Valitse esiin nousevista ideoista yksi. Laadi valitsemastasi ideasta projektisuunnitelma tutkimus- tai kehittämishankkeelle. Perustele projektisuunnitelmassa, miksi hankkeeseen kannattaa ryhtyä, mihin ongelmiin/tiedon puutteisiin hankkeesi tuo lisätietoa ja vastauksia, mikä on hankkeen ensisijainen tavoite ja muut mahdolliset tavoitteet, miten hanke toteutetaan ja mitä tuloksia hankkeelta odotat. Projektisuunnitelman pituus on 3 sivua. Otsikoi projektisuunnitelma ja jäsennä se seuraavasti: Tausta, tavoitteet, toteutus ja tulokset.      

Palautusohjeet

Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 15.3.–5.4.2017 sähköisesti E-lomakepalautusjärjestelmän kautta Metropolian hakijapalveluihin 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävä palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tutkinto- ja työtodistuskopiot palautetaan omana liitetiedostonaan. Yhden tiedoston maksimikoko 25MB.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.