Viestintä: Digitaalisen viestinnän ennakkotehtävät 2017

Tehtävä:

Katso Nicholas Carrin puhe “What the Internet is Doing to Our Brains" Ideacity 2015 -tapahtumasta täältä:

http://www.ideacity.ca/video/nicholas-carr-what-the-internet-is-doing-to-our-brians/

Kirjoita puheen perusteella pohtiva essee jossa vastaat alla olevaan kolmeen kohtaan:

  1. Mistä puheessa on kyse? Tiivistä lyhyesti hänen tärkein viestinsä.

  2. Mitä mieltä olet itse hänen esittämistään asioista? Miksi? Perustele mielipiteesi!

  3. Mikä on mielestäsi suurin syy esitettyihin ongelmiin ja miten lähtisit korjaamaan niitä yhteiskunnallisella tasolla? Pystytäänkö tilanne korjaamaan ja jos niin miten? Perustele vastauksesi.

Älä tee listaa vaan kirjoita essee. Sisällytä vastaukseesi myös omaa pohdintaasi. Hae tarvittaessa lisää tietoa sinulle vieraista käsitteistä. Tehtävän onnistunut suorittaminen ei edellytä puheen sanasta sanaan ymmärtämistä.

Toteutustyyli: essee

Laajuus: essee maks. 2 A4-arkkia, älä kirjoita kahta sivua enempää

Toteutustapa: tekstinkäsittelyohjelmalla, fontti Times New Roman koko 12, riviväli 1,5, sivun marginaalit 2,5 cm

Arviointiperusteet: lähteen ymmärtäminen, analyyttisyys, mielipiteen ilmaisu, yleissivistys, selkeys, oikeinkirjoitus

(Toinen kopio katsottavasta puheesta löytyy esim. täältä: youtu.be/PF1JgIWbSlQ)

Perustietolomake

Täytä ja lähetä hakuaikana 15.3.-5.4.2017 klo 15.00 mennessä digitaalisen viestinnän sähköinen perustietolomake. Ota lopuksi tuloste perustietolomakkeesta.

Perustietolomakkeet julkaistaan hakuajan alkaessa 15.3.2017. Huomaa, että perustietolomakkeen voi täyttää vain kerran. Lomakkeita ei ole mahdollista palata täydentämään myöhemmin. Tarkista siis, että lähetät vain valmiin lomakkeen.

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa sinun tulee täyttää myös yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.

Palautusohjeet

Laita lähetyskuoren vasempaan yläkulmaan tiedot:

  • Oma nimi
  • Viestintä/ digitaalinen viestintä
  • Perustietolomakkeen hakijatunniste

Toimita ennakkotehtävät ja tulosteet yhteishakulomakkeesta ja viestintä/digitaalisen viestinnän perustietolomakkeesta 5.4.2017 klo 15.00 mennessä Metropolian hakijapalveluihin. Viimeisen päivän postileima ei riitä.

Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 4000
00079 Metropolia

Käyntiosoite:
Bulevardi 31 (1. krs)
00180 Helsinki