Erillishaut

Erillishaku 19.2.-4.3.2018: Muuntokoulutukset

Rakennusalan työnjohto, rakennusmestari (AMK), LVI-tekniikka

Aloituspaikat: 20
Tutkinnon laajuus: 210 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hakuaika: 19.2.-4.3.2018

Hae koulutukseen

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana. Liitteet toimitetaan lomakkeen liitetiedostoina.

Hakukelpoiset tutkinnot

 • diplomi-insinööri tai filosofian maisteri
 • insinööri (AMK), insinööri (ylempi AMK)
 • opistoasteen insinööri 
 • opistoasteen teknikko tai rakennusmestari 
 • rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
 • talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
 • ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
 • putkiasentajan erikoisammattitutkinto
 • rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
 • tekniikan erikoisammattitutkinto, työteknikko
 • vastaavat ulkomaiset tutkinnot

Vaadittavat liitteet:

 • Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen
 • Suoritusotteet muista suoritetuista tutkintoon hyväksiluettavissa olevista opinnoista
 • Työtodistukset, jotka halutaan otettavan huomioon valinnassa
 • CV
 • Motivaatiokirje (noin 300 sanaa, tiedostomuoto pdf): Kerro, mitä odotat alalla työskentelystä, miksi sovellut LVI-alan työnjohtotehtäviin ja millaiset edellytykset työskentelyyn ja opiskeluun sinulla on.

Opiskelijavalinta

Ei valintakoetta.

Opiskelijavalinta suoritetaan aiempien tutkinnossa hyväksiluettavien opintojen, työkokemuksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Valintapäätöksen tekee tutkinto-ohjelma.

Pisteytys

1) Aiemmin suoritettujen, tutkinnossa hyväksiluettavien opintojen määrä (max 50 op)

 1. yli 90 op (50 p)
 2. yli 80 op (40 p)
 3. yli 70 op (40 p)
 4. yli 60 op (30 p)
 5. yli 50 op (20 p)
 6. alle 50 op (0 p)

2) Työkokemus (max 30 p)

 1. Työkokemus LVI-alalla vähintään 5 vuotta (25 p)
 2. Työkokemus LVI-alalla alle 5 vuotta (20 p)
 3. Työkokemus rakennusalalla alle 5 vuotta (10 p)
 4. Työkokemus rakennusalalla vähintään 5 vuotta (15 p)
 5. Työkokemus työjohto- tai esimiestehtävistä (+5 p)

 3) Motivaatio ja opintojen suoritusedellytykset (max 20 p)

 

 

 

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

Aloituspaikat: 30
Tutkinnon laajuus: 240 op
Opintojen kesto: 2 vuotta
Opetuskieli: suomi

Hakuaika: 19.2.-4.3.2018

Hae koulutukseen 

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana. Liitteet toimitetaan lomakkeen liitetiedostoina.

Hakukelpoiset tutkinnot:

 • insinööritutkinto (AMK tai diplomi-insinööri)
 • kesken jääneet insinööriopinnot (AMK tai diplomi-insinööri)
 • vanhamuotoinen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto automaatio- tai ICT-alalta
 • vanhamuotoinen teknikkotutkinto automaatio- tai ICT-alalta (teknillisestä oppilaitoksesta).

Vanhanmuotoisia tutkintoja on tehty pääasiassa 1990-luvulla. Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto eivät anna hakukelpoisuutta tähän muuntokoulutukseen.

Vaadittavat liitteet:

1. Hakukelpoisuuden antava tutkintotodistus liitteineen

2. Opintosuoritusote (kesken jäänyt tutkinto)

3. Työtodistukset tieto- ja viestintätekniikan alan tehtävistä (enintään viimeisen 10 vuoden ajalta), jotka hakija haluaa huomioitavan valinnassa.

4. Motivaatiokirje: Vastaa alla oleviin kysymyksiin (max. yksi A4, tiedostomuoto pdf):

 • Miksi haet tähän koulutukseen?  Millaiset edellytykset sinulla on opiskeluun, jotta valmistut kahdessa vuodessa?
 • Tutustu opintopolku.fi-sivulla ja Metropolian hakusivulla esiteltyihin pääainevaihtoehtoihin. Mikä pääaine sinua kiinnostaa eniten? Jos et pääse ensisijaiseen pääainevaihtoehtoon, oletko kiinnostunut muista pääaineista? Kerro mistä pääaineista olet kiinnostunut mieluisuusjärjestyksessä.
 • Voitko opiskella päivisin, iltaisin vai molempina aikoina?

Opiskelijavalinta

Ei valintakoetta.

Opiskelijavalintakriteerit:

1. Aiemmin suoritettujen, tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan soveltuvien korkeakouluopintojen määrä. Aiemmin suoritettujen opintojen soveltuvuus tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan katsotaan jokaisen hakijan kohdalla hakuajan jälkeen hakijan toimittamien dokumenttien perusteella. 

2. Tutkintoon hyväksiluettavan työssähankitun osaamisen määrä perustuen työkokemukseen tieto- ja viestintätekniikan alalta viimeisten 10 vuoden ajalta. 

Kohdan 1. ja 2. yhteinen painoarvo 80%

3. Motivaatiokirje; painoarvo 20%

 

 

Erillishaun valinnan tulokset

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostitse aikaisintaan 28.3.2018.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 4.4.2018 mennessä.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22), ks. tarkemmat ohjeet.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta
Hakijapalvelut
puh. 09 7424 5100 (puhelinpalveluaika klo 10.00 - 13.00)
sähköposti: hakijapalvelut(at)metropolia.fi

Lisätietoja koulutuksesta
Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin

Koulutusten esittelyt