Hakemusliitteet

Metropolian hakemusliitteet tulee toimittaa sähköisesti alla olevissa taulukoissa olevien liitetoimituslinkkien kautta. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva dokumentista. 

Taulukoissa olevat liitetoimituslinkit (taulukon sarake 1) ovat aktiivisia vain niinä aikoina kun liitteitä voi toimittaa. 

Kevään 2017 haut - syksyllä 2017 alkavat opinnot

Liitetoimituslinkki Hakemuksen käsittelyyn
vaadittujen liitteiden määräaika
Opiskelupaikan vahvistamiseen
vaadittujen liitteiden määräaika
Kevään 2017 yhteishaku I (linkki) 8.2.2017 klo. 15:00 kaksi viikkoa valintapäätöksestä
Kevään 2017 yhteishaku II (linkki) 20.4.2017 klo. 15:00 kaksi viikkoa valintapäätöksestä
Kevään 2017 siirtohaku (linkki) 15.5.2017 klo. 15:00 31.7.2017 klo 15:00
Kevään 2017 avoimen väylä (linkki) 15.5.2017 klo. 15:00 31.7.2017 klo 15:00

 

Syksyn 2017 haut - keväällä 2018 alkavat opinnot

Liitetoimituslinkki Hakemuksen käsittelyyn
tarvittavat liitteet
Opiskelupaikan vahvistamiseen
tarvittavat liitteet
Syksyn 2017 yhteishaku 27.9.2017 klo. 15:00 kaksi viikkoa valintapäätöksestä
Syksyn 2017 siirtohaku 15.11.2017 klo. 15:00 31.12.2017 klo 15:00
Syksyn 2017 avoimen väylä 15.11.2017 klo. 15:00 31.12.2017 klo 15:00
 • Vaadittujen hakemusliitteiden (kuvattu sivun alaosassa olevassa taulukossa) toimittaminen kaikkiin tarvittaviin hakuihin määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla. Jos hakija on hakenut esim. syksyn 2016 yhteishaussa ja kevään 2017 yhteishaussa, hänen tulee toimittaa liitteet molempiin hakuihin erikseen (ei riitä, että liitteet on toimitettu esim. vain syksyn 2016 yhteishakuun). 
 • Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida, eikä liitteitä palauteta.
 • Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea korkeakoulututkinnolla vaan hakijan tulee lähettää kopiot jostain alemmasta tutkinnosta kuten esim. toisen asteen tutkinnosta.
 • Ulkomaiset tutkinnot: vain lopulliset, viralliset tutkintotodistukset voidaan huomioida.
 • Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, hänen tulee toimittaa pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistustensa sijaan. Viranomaispäätös on toimitettava kaikkien hakukohteiden hakijapalveluihin.

Tarvittavat liitteet


Yhteishaku

 

Amk-tutkintoon johtava koulutus


Hakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet:

 • ulkomailla suoritetut tutkinnot
  (ei koske hakukauden aikana
  valmistuvia EU/ETA kansalaisia) 
 • viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • European Baccalaureate Diplomat
  (ei koske hakukauden aikana valmistuvia)
 • International Baccalaureate Diplomat
  (ei koske hakukauden aikana valmistuvia) *)
 • Reifeprüfung Diplomat 
  (ei koske hakukauden aikana valmistuvia)
 • Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP): hakukautena valmistuvat toimittavat Predicted Grades tai vastaavan todistuksen
 • ennen vuotta 1990 suoritetut suomalaiset ylioppilastutkinnot
 • rakennusalan työnjohto: rakennusalan työkokemusta koskevat työtodistuskopiot (vain kevään yhteishaku)

*) Huom. International Baccalaureate Certificate ei anna hakukelpoisuutta

 • Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan
  hakijan turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella

 


Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet:

 • hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
 • lukion päättötodistus
 • suomessa suoritetut ammatilliset perustutkinnot
 • suomessa suoritetut ammatti- tai erikoisammattitutkinnot
 • suomessa suoritetut opisto- tai
  ammatillisen korkea-asteen tutkinnot
 • hakukauden aikana valmistuneiden
  European Baccalaureate Diplomat
 • hakukauden aikana valmistuneiden
  International Baccalaureate Diplomat *)
 • hakukauden aikana valmistuneiden
  Reifeprüfung Diplomat
 • suomessa suoritetut korkeakoulututkinnot (vain kätilö/terveydenhoitaja monimuotototeutukset)
 • bioanalytiikka: näkötodistukset (toimitetaan tutkinto-ohjelmaan)
 • työtodistuskopiot, mikäli työkokemuksesta saa pisteitä
 • poissaoleviksi ilmoittautuneet: todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista

Ylioppilastodistuksista ei tarvitse toimittaa kopioita.

*) Huom. International Baccalaureate Certificate ei anna hakukelpoisuutta


Yhteishaku

 

Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus


Hakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet:

 • ulkomailla suoritetut tutkinnot
  (ei koske hakukauden aikana
  valmistuvia EU/ETA kansalaisia) 
 • viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 

 
Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet:

 • suomessa suoritetut tutkinnot (korkeakoulututkinnot, opistoasteen- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot)
 • hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
 • viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
 • työtodistukset
 • poissaoleviksi ilmoittautuneet: todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista
 


Siirtohaku


Hakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet:

 • ajantasainen opintosuoritusote
 • ajantasainen opiskelutodistus josta ilmenee läsnäolohistoria
 • mahdollinen suunnitelma 31.7./31.12. mennessä suoritettavista opinnoista 
 

 


Avoimen väylä


Hakemuksen käsittelyyn tarvittavat liitteet:

 • ajantasainen opintosuoritusote
 • mahdollinen suunnitelma 31.7./31.12. mennessä suoritettavista opinnoista
 


Opiskelupaikan vahvistamiseen tarvittavat liitteet:

 

Katso korkeakoulujen yhteishaun ohjevideo

Ennakkotehtävät

Yhteishakulomakkeen täyttämisen lisäksi joihinkin koulutuksiin liittyy ennakkotehtävät. Palauta tehtävät hakuaikana. Lue lisää