Siirtohaku

Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai Metropoliassa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Metropolian sisällä oleva opiskelija katsotaan siirto-opiskelijaksi, jos tutkintonimike muuttuu, mutta tutkinto-ohjelman vaihtajaksi, mikäli tutkintonimike ei muutu. Siirtohaku tapahtuu Opintopolussa, mutta tutkinto-ohjelman vaihto tapahtuu erillisen prosessin kautta ja hakuohjeet löytyvät Metropolian intranetistä.

Hakukelpoisuus

Siirto voidaan hyväksyä hakemuksen perusteella mikäli seuraavat yleiset valintaperusteet täyttyvät:

 1. opiskelijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa, ja
 2. tutkinto-ohjelmassa on vapaa opiskelupaikka, ja
 3. henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista, ja
 4. hakija osallistuu niin edellytettäessä tutkinto-ohjelman järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja / tai mahdollisiin kokeisiin.

Opiskeluoikeutta ei siirretä samana lukukautena (syyslukukausi 1.8. - 31.12 tai kevätlukukausi 1.1. - 31.7.), jolloin opiskelija on ottanut vastaan kyseisen opiskelupaikan. Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan päätöstä seuraavan lukukauden alussa.

Siirtoa hakevan opiskelijan tulee huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Siirtoa hakevia kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita. Hakijat voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen mahdollisen haastattelun, valintakokeen ja/tai aiemman opintomenestyksensä perusteella.

Hakeminen

Hakukohteet julkaistaan Opintopolku.fi -palvelussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä.
Siirtoa haetaan sähköisellä hakulomakkeella Opintopolku.fi -palvelun kautta seuraavina hakuaikoina:

 • 1. - 15.5. klo. 15:00 (syksyllä alkavat opinnot)
 • 1. - 15.11. klo. 15:00 (keväällä alkavat opinnot)

Metropolian siirtohaussa voi täyttää vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen per hakuaika.

Vaaditut liitteet tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä sähköisesti osoitteessa https://hakemusliitteet.metropolia.fi olevan linkin kautta:

 • virallinen opiskelutodistus
 • virallinen opintosuoritusote
 • mahdollinen suunnitelma tai virallinen opettajan todistus 15.5./15.11. mennessä suoritettavista opinnoista, jotka eivät näy opintosuoritusotteella

Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva todistuksesta. Valinnassa huomioidaan hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot.

Mahdolliset viivästykset/ongelmat postinkulussa tai asiakirjojen hankkimisessa eivät vapauta hakijaa velvollisuudestaan toimittaa vaadittuja asiakirjoja määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia tai liitteitä ei huomioida.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintapäätöksen tekee tutkinto-ohjelma.

Hakijapalvelut tiedottaa hakijoita opiskelijavalintojen tuloksista sähköpostitse:

 • 30.6. mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
 • 15.12. mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan:

 • 31.7. mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
 • 31.12. mennessä (keväällä alkavat opinnot)

Mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu. Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (L483/2013 § 22), ks. tarkemmat ohjeet.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta
Hakijapalvelut
puh. 09 7424 5100 (puhelinpalveluaika klo 10.00 - 13.00)
sähköposti: hakijapalvelut(at)metropolia.fi

Lisätietoja koulutuksista
Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin