Tekniikan alan valintakoeyhteistyö

Yhteishaku: Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö, tekniikan ala

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun tekniikan valtakunnallisen valintakokeen.

Tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa.

Syksyn 2017 yhteishaun tekniikan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 3.11.2017.
Kokeen ennakkoaineisto on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 20.10.–3.11.2017 välisenä aikana.

Kevään 2018 yhteishaun tekniikan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 31.5.2018.
Ennakkoaineisto on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta 17.5.–31.58.2018 välisenä aikana. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.

Keväällä 2018 valintakoeyhteistyössä mukana olevat tekniikan päivätoteutukset julkaistaan myöhemmin.

Syksyn 2017 korkeakoulujen yhteishaussa valintakoeyhteistyössä mukana olevat tekniikan päivätoteutukset:

Hämeen ammattíkorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • konetekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • ympäristöteknologia

Lahden ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • konetekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka (HKI)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • tietotekniikka

Tampereen ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • biotuote- ja prosessitekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus

Turun ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • konetekniikka

 

Lisäksi tekniikan valtakunnallista valintakoetta käyttää ja on mukana yhteistyössä:

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • konetekniikka, monimuotototeutus
 • sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Rakennusmestari (AMK)

 • infrarakentaminen, monimuotototeutus