Tekniikan alan valintakoeyhteistyö

Yhteishaku: Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö, tekniikan ala

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun tekniikan valtakunnallisen valintakokeen.

Tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa.

Syksyn 2017 korkeakoulujen yhteishaussa valintakoeyhteistyössä mukana olevat tekniikan päivätoteutukset:

Hämeen ammattíkorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • konetekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • ympäristöteknologia

Lahden ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • konetekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka (HKI)

Savonia-ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • tietotekniikka

Tampereen ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • biotuote- ja prosessitekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus

Turun ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • konetekniikka

 

Lisäksi tekniikan valtakunnallista valintakoetta käyttää ja on mukana yhteistyössä:

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus