Tekniikan alan valintakoeyhteistyö

Yhteishaku, kevät 2017: Ammattikorkeakoulujen valintakoeyhteistyö, tekniikan ja liikenteen ala

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Valintakoeyhteistyössä mukana olevat tekniikan päivätoteutukset:

Arcada

Ingengör (YH, dagstudier

 • energi- och miljöteknik
 • informationsteknik
 • process- och materialteknik

Centria-ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • tuotantotalous

Hämeen ammattíkorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • bio- ja elintarviketekniikka
 • konetekniikka
 • liikenneala
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka, biotalous

Rakennusmestari (AMK) 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • energia- ja ympäristötekniikka
 • konetekniikka
 • logistiikka
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • konetekniikka
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka

Karelia-ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • energia- ja ympäristötekniikka
 • konetekniikka
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • biotuoteteknikka
 • energia- ja ympäristötekniikka
 • logistiikka
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • talotekniikka (LVI)
 • tieto- ja viestintätekniikka

Lapin ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • konetekniikka
 • maanmittaustekniikka
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka

Lahden ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • energia- ja ympäristötekniikka
 • konetekniikka
 • puutekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • ajoneuvotekniikka
 • bio- ja kemiantekniikka
 • energia- ja ympäristötekniikka
 • konetekniikka
 • maanmittaustekniikka
 • rakennustekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • talotekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka (Espoo)
 • tieto- ja viestintätekniikka (HKI)
 • tuotantotalous

Laboratorioanalyytikko (AMK)

 • laboratorioanalytiikka

Rakennusarkkitehti (AMK)

 • rakennusarkkitehtuuri

Rakennusmestari (AMK) 

 • rakennusalan työnjohto (Espoo)
 • rakennusalan työnjohto (HKI)

Oulun ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • energia- ja ympäristötekniikka
 • konetekniikka
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • talotekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka

Rakennusarkkitehti (AMK)

 • rakennusarkkitehtuuri

Saimaan ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • konetekniikka, Lappeenranta
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Lappeenranta

Savonia-ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • energiatekniikka
 • konetekniikka
 • rakennustekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • tietotekniikka
 • ympäristötekniikka

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus

Rakennusarkkitehti (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka, Pori
 • Konetekniikka, Pori
 • Logistiikka, Rauma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Pori
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka, Pori
 • Tuotantotalous ja –tekniikka, Rauma

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • automaatiotekniikka
 • bio- ja elintarviketekniikka
 • konetekniikka
 • rakennustekniikka

Rakennusmestari (AMK)

 • rakennustekniikka 

Tampereen ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • energia- ja ympäristötekniikka, Laboratoriotekniikka
 • konetekniikka
 • konetekniikka, ajoneuvotekniikka
 • prosessi- ja materiaalitekniikka, biotuote- ja prosessitekniikka
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, LVI-talotekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • sähkö- ja automaatiotekniikka, sähköinen talotekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka

Rakennusarkkitehti (AMK)

Rakennusmestari (AMK)

Turun ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
 • energia- ja ympäristötekniikka
 • konetekniikka
 • prosessi- ja materiaalitekniikka
 • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • tuotantotalous

Rakennusmestari (AMK)

Vaasan ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK), päivätoteutus

 • konetekniikka
 • energiatekniikka
 • sähkötekniikka
 • tietotekniikka
 • ympäristöteknologia

Yrkeshögskolan Novia

Ingenjör (YH), dagstudier

 • byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
 • byggnads- och samhällsteknik, Vasa 
 • el- och automationsteknik
 • maskin- och produktionsteknik
 • produktionsekonomi

Byggmästare (YH)