Tervetuloa opiskelemaan Metropoliaan!

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018–2019

Vahvistaaksesi opiskelupaikan sinun pitää ottaa se vastaan viimeistään 10.7.2018 tai hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä (10 päivää valintapäätöksestä).

Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen tapahtuvat sähköisesti Opintopolku.fi – palvelun Oma Opintopolku – palvelussa. Pääset kirjautumaan Oma Opintopolku -palveluun ko. sivun yläreunan linkistä. Sähköinen opiskelupaikan vastaanottaminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttämällä. Opintopolku.fi-palvelussa on ohjeet opiskelupaikan sähköiseen vastaanottoon.

Jos et ilmoita vastaanottamisesta määräaikaan mennessä, menetät opiskelupaikkasi. 

Jos otat opiskelupaikan vastaan, sinun tulee ilmoittautua korkeakouluun läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi lukuvuodelle 2018–2019. On suositeltavaa, että ilmoittaudut opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä. valtakunnallisessa ilmoittautumispalvelussa.

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Katso toimitettavat dokumentit.

Todistuskopiot

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut jäljennökset todistuksistasi. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja tutkinnostaan tai työkokemuksestaan. 

Lähetä Metropolian hakijapalveluihin 10.7.2018 klo 15.00 tai hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä (10 päivää valintapäätöksestä) kopiot tutkinto- ja työtodistuksista, joita käytit haun perusteena. Todistuskopiot tulee toimittaa hakijapalveluihin sähköisesti.

Tutkinnot, joista pitää toimittaa kopiot: 

 • ammattitutkinto
 • ammatillinen perustutkinto
 • lukion päättötodistus (Huomio! Jos olet valmistunut ylioppilaaksi, sinun ei tarvitse toimittaa lukion päättötodistusta.)
 • opistoasteen tutkinto (myös ylempään amk-tutkintoon valitut, mikäli ilmoitettu työkokemusta opistotutkinnon jälkeen)
 • suomalainen korkeakoulututkinto (kätilön täydentävään koulutukseen valitut, mikäli haun perusteena amk-tutkinto, tai ylempään amk-tutkintoon valitut)
 • European Baccalaureate, International Baccalaureate ja Reifeprüfung  Diplomat (ellet ole toimittanut jo hakuaikana)

Mitä todistuskopioita ei tarvitse toimittaa: 

 • ylioppilastutkinto (tiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta)
 • ylioppilastutkinto ennen vuotta 1990 (toimitettu hakuaikana)
 • ulkomaiset tutkinnot (todistukset on toimitettu jo hakuaikana)

 Huomio! Jos olet valmistunut ylioppilaaksi, sinun ei tarvitse toimittaa lukion päättötodistusta.

Työtodistukset 

Vain liiketalouden monimuotototeutukseen sekä ylempään AMK-tutkintoon valitut: toimita työtodistuskopiot hakulomakkeella ilmoittamastasi työkokemuksesta.

Huomaa, että esim. ansioluettelo, työsopimus, työeläkeote tai palkkatodistus ei vastaa työtodistusta. 

Opintojen aloitus

Tutustu tutkinto-ohjelmasi perehdytyspäivien ohjelmaan ja aloitusmateriaaleihin.  

Metropolian opintotoimistot palvelevat opintoihin liittyvissä asioissa. Opintotoimistojen yhteystiedot ja aukioloajat löydät opinto-oppaasta

Huom. Liikennevälineiden opiskelija-alennuslomakkeita, Kelan ruokakortteja yms. voi saada vasta opintojen alkamispäivästä lähtien. 

Ota kuvallinen henkilöllisyystodistus mukaan ensimmäiseen orientaatio/perehdytyspäivään. Ota mukaasi myös pankkitunnukset tai mobiilivarmenne Metropolian käyttäjätunnuksen ja salasanan aktivoimista varten tai toimi tutkinto-ohjelman erillisen ohjeen mukaisesti.

Menestystä opintoihisi!