Etusivu / Koulutukset

Koulutukset

Tutkintoon johtava koulutus

Avoin AMK

Täydennyskoulutus &
tilattavat


Hae opiskelijaksi Metropoliaan!
Kaikki AMK-, Ylempi AMK-, Bachelor's ja Master's tutkintoihin johtavien koulutustemme esittelyt ja hakuohjeet löytyvät hakusivustoltamme.

Siirry Hakusivustolle
Avoin AMK
Avoin AMK tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella joustavasti AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen osia. Opiskelu tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkeakouluun ja kehittää ammatillista osaamista.

Lue lisää Avoimesta ammattikorkeakoulusta.

Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen työelämän vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää Täydennyskoulutuksista

Maahanmuuttajille

Korkeakoulutettujen oppisopi-
mustyyppinen koulutus

Korkeakoulujohtamisen valmennusohjelma

Maahanmuuttajille
Valmentava koulutus sisältää suomen kielen opintoja, opiskelutaitoja vahvistavia opintoja ja alakohtaisia perustaitoja.

Lue lisää Maahanmuuttajille-opinnoista.

Uusi täydennyskoulutuksen muoto, jossa tavoitteena on työelämälähtöinen osaaminen.

Lue lisää Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisestä koulutuksesta

Metropolian käynnistämässä korkeakoulujohtamisen pilottiohjelmassa vahvistetaan korkeakoulujen strategiatyötä ja henkilöstöjohtamista.

Lue lisää Korkeakoulujohtamisen valmennusohjelmasta


Metropolian organisaatio uudistui 1.1.2014.

Metropolia vahvistaa osaamiskeskeistä toimintaansa 1.1.2014 alkaen. Metropolian uudistunut toimintamalli perustuu vahvoihin osaamisalueisiin ja tutkintokokonaisuuksiin. Tuemme entistä enemmän opiskelijan joustavia opintopolkuja sekä vahvistamme koulutustarjontamme, kehittämis-, innovaatio- ja tutkimustoimintamme, palvelujemme ja liiketoimintamme monialaisuutta.

Metropolian tutkintokokonaisuudet

 

Hyvinvointi

Kulttuuri

Liiketoiminta ja sähkö

Hyvinvointi ja toimintakyky
Hyvinvoinnin oppimisyhteisö tekee tiivistä yhteistyötä työelämän ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kanssa niin opetuksen kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön osalta.

Lue lisää Hyvinvointi-yksiköstä.
Kulttuuri ja luova ala
Metropoliassa on Suomen monialaisin kulttuurin korkeakouluyksikkö. Se näkyy ympäristössään palveluina, jotka tarjoavat luovia ratkaisuja, elämyksiä ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Lue lisää Kulttuuri-yksiköstä.
Liiketoimintaosaaminen
Haluatko yritykseesi nousevia moniosaajia, uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen ja yrityksesi tarpeisiin räätälöityä, innovatiivista kehitys- ja tutkimusyhteistyötä?

Lue lisää Liiketoiminta ja sähkö -yksiköstä.

Rakentaminen ja konservointi

Teknologia ja design

Terveyspalvelut

Rakennus ja kiinteistöala
Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille monipuolisia koulutus- ja asiantuntijapalveluja. Oman asiantuntevan kiinteistö- ja rakennusalan osaamisen lisäksi voidaan joustavasti hyödyntää hankkeissa ja palvelutoiminnassa monialaisen ammattikorkeakoulun muiden alojen erityisosaamista.

Lue lisää Rakentaminen ja konservointi -yksiköstä.
Teollinen tuotanto
Kaikissa koulutuksissa soveltava tutkimus- ja tuotekehitystoiminta sekä työelämäyhteistyö ovat vahvasti opintoihin sidottuja. Erilaisten hankkeiden kautta tehdään monipuolista yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös suurin osa opinnäytetöistä tehdään yritysyhteistyönä erilaisissa projekteissa.

Lue lisää Teknologia ja design -yksiköstä
Terveys- ja hoitoala
Terveyspalvelut -yksikkö kouluttaa terveysalan ammattilaisia, tarjoaa elinikäisen osaamisen palveluita sekä aluekehitystä tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Lue lisää Terveyspalvelut -yksiköstä.

Tieto ja mediaTieto- ja viestintäteknologia
Tieto ja media -yksikkö on kansainvälinen kouluttaja ja uudistaja. Opetus- ja oppimistoimintaa tukee tutkimus- ja kehitystoiminta. Metropoliasta valmistuneet ovat ICT- ja viestintäalan ammattilaisia, osaajia ja tulevaisuuden tekijöitä, jotka kehittävät tietoyhteiskuntaa ja elinkeinoelämää globaalissa ympäristössä.

Lue lisää Tieto ja media -yksiköstä.