Ammattitutkinnon suorittaminen näyttötutkintona

Metropoliassa voi suorittaa esitys- ja teatteritekniikan ja media-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot näyttötutkintona, mikä on erityisesti työelämässä jo oleville aikuisille sopiva, joustava tapa.

Ennen tutkinnon suorittamista ammatillista osaamista voi hankkia ja päivittää tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Koulutus on useimmiten oppisopimuskoulutusta ja siihen hakeudutaan oman paikkakunnan oppisopimustoimiston kautta. 

Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työtilanteissa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työelämässä, opinnoissa tai harrastusten parissa.

Lue lisää