Esitys- ja teatteritekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Metropolia Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa esitys- ja teatteritekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona, mikä on erityisesti aikuisille sopiva, joustava tapa suorittaa tutkinto. Ennen tutkinnon suorittamista ammatillista osaamista voi hankkia ja päivittää tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Koulutus on useimmiten oppisopimuskoulutusta ja siihen hakeudutaan oman paikkakunnan oppisopimustoimiston kautta.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa tutkinnon voivat suorittaa esimerkiksi valo-, ääni- ja näyttämöteknikot, tarpeistonhoitajat, kuiskaajat ja järjestäjät.

Ammattitutkinnon suorittaminen näyttötutkintona

Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työtilanteissa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työelämässä, opinnoissa tai harrastusten parissa. Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittajat osallistuvat usein tutkintoon valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.
Ammattitutkinnoissa edellytettävä ammattitaito ja osaaminen on määritelty Opetushallituksen hyväksymissä tutkinnon perusteissa. Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkintoperusteet ja ammattitaitovaatimukset löytyvät Opetushallituksen internet-sivuilta.

Omaa ammattitaitoaan suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukseen voi arvioida www.osaan.fi -internet-palvelussa. Esitys- ja teatteritekniikan tutkintotodistukset vahvistaa kansallinen Esittävien alojen tutkintotoimikunta. Näyttötutkintojen aikataulu suunnitellaan aina henkilökohtaisesti ja tutkinnon suorittajan omaa työpaikkaa hyödynnetään näyttöympäristönä mahdollisuuksien mukaan. Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinnon ryhmät aloittavat tammi- ja elokuussa. Hakuaika on jatkuva.

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinnon suorittanut voi hakea edelleen oman alan ammattikorkeakouluopintoihin, joihin on pääsyvaatimuksena toisen asteen tutkinto. Yhtenä vaihtoehtona on Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämä esitys- ja teatteritekniikan medianomikoulutus.

Näyttötutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus

Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa voi hankkia lisää ammattitaitoa, ja sen kautta on myös mahdollista päivittää jo olemassa olevaa osaamista. Koulutus on useimmiten oppisopimuskoulutusta, jossa pääosa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla. Työssäoppimista täydentävät kuukausittain oppilaitoksessa järjestettävät lähiopetusjaksot.

Lähiopetus tähtää näyttötutkinnon suorittamiseen ja opiskelija saa opetuksesta teoriatietoa, joka tukee työssä tapahtuvaa oppimista. Opiskelija osallistuu lähiopetukseen keskimäärin kolmena päivänä kuukaudessa. Tutkintoon valmistavan koulutuksen aikataulu suunnitellaan aina henkilökohtaisesti ja sen kesto riippuu opiskelijan osaamistasosta. Oppisopimuskoulutuksen kesto on usein noin kaksi vuotta. Tärkein edellytys oppisopimuskoulutuksen aloittamiselle on teatteriteknisen alan työpaikka, joka opiskelijan on hankittava itse. Alalla toimivien työntekijöiden on myös mahdollista osallistua koulutukseen ja suorittaa tutkinto oppisopimuksella omalla työpaikallaan.

Oppisopimuskoulutusmalli on työnantajalle erinomainen tapa saada juuri omiin tarpeisiin koulutettua henkilöstöä. Ammattitutkinnon suorittajat saavat oppimista edistävää täsmäkoulutusta sekä työelämässä heti hyödynnettävää tietoa alan teknologian kehityksestä ja esimerkiksi työ-, palo- ja sähköturvallisuudesta. Tutkinnon suorittaminen ja koulutus tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua oman alan muiden ammattilaisten kanssa. Oppisopimusmallin vuorovaikutuksellisuuden ansiosta tieto uudesta teknisestä osaamisesta siirtyy nopeasti alan työyhteisöihin. Tietopuolista lähiopetusta antava oppilaitos saa oppisopimusmallin avulla uutta tietoa käytännön työtavoista ja teatteritekniikan koulutuksen kehittämistarpeista.

Erikoisammattitutkinto

Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto tarjoaa mahdollisuuden ammattitaidon osoittamiseen teatteritekniikan vaativimmissa suunnittelu- ja esimiestehtävissä. Erikoisammattitutkinnon suorittamalla voi vahvistaa aiempaa osaamista. Lisäksi se toimii ammatillisena täydennyskoulutuksena erityisesti valo-, ääni- ja näyttämömestareiden työtehtäviin.

Yhteystiedot

Esitys- ja teatteritekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Mikko Pirinen
puh. 0400 470 564

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@metropolia.fi