Media-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Metropoliassa voi suorittaa media-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon (AT ja EAT) näyttötutkintona, mikä on erityisesti aikuisille sopiva ja joustava tapa.

Ennen tutkinnon suorittamista ammatillista osaamista voi hankkia lisää ja/tai päivittää tutkintoon valmistavassa koulutuksessa Metropoliassa. Koulutus on useimmiten oppisopimuskoulutusta ja siihen hakeudutaan oman paikkakunnan oppisopimustoimiston kautta. Oppisopimustoimisto osaa myös neuvoa työsopimukseen ja korvauksiin liittyvissä asioissa. Etsi lähin oppisopimustoimisto.

Uusi media-alan ammattitutkinto / erikoisammattitutkinto korvaa av-viestinnän tutkinnon perusteet. Uudet perusteet löytyvät Opetushallituksen sivuilta (kohdassa Media-alan ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto).

Ammattitutkinnon suorittaminen näyttötutkintona

Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työtilanteissa riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työelämässä, opinnoissa tai vaikkapa harrastusten parissa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Ammattitutkinnoissa edellytettävä ammattitaito ja osaaminen on määritelty Opetushallituksen hyväksymissä tutkinnon perusteissa. Opetushallituksen sivuilta löytyvät Media-alan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteet ja ammattitaitovaatimukset.

Omaa ammattitaitoaan suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukseen voi arvioida www.osaan.fi-internet-palvelussa
 
Näyttötutkintojen aikataulu suunnitellaan aina henkilökohtaisesti ja tutkinnon suorittajan omaa työpaikkaa hyödynnetään näyttöympäristönä mahdollisuuksien mukaan.

Ammattitutkinnon suorittanut voi hakea edelleen oman alan ammattikorkeakouluopintoihin, kuten medianomi AMK -opintoihin Metropolia Ammattikorkeakouluun, joihin pääsyvaatimuksena on toisen asteen tutkinto.

Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Tärkein edellytys oppisopimuskoulutuksen aloittamiselle on av-alan / painoviestintäalan työpaikka, jossa pääsee tekemään osaamisalan mukaista työtä. Pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Työpaikka voi olla uusi, tai sopimus voidaan solmia jo olemassa olevan työsopimuksen päälle. Oppisopimus voidaan tehdä myös päätoimisille yrittäjille.

Työssäoppimista täydentävät kuukausittain Metropoliassa järjestetyt opetusjaksot, joista pääosa on lähiopetusta päiväsaikaan, mutta osa kursseista saattaa sisältää etätehtäviä sekä iltaopetusta.

Tutkintoon valmistavan koulutuksen aikataulu suunnitellaan aina henkilökohtaisesti. Koulutuksen kesto on noin 1-2 vuotta, ja siihen vaikuttaa opiskelijan aiempi kokemus alalta. Alan koulutus tai työkokemus ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Kursseille voi osallistua heti, kun oppisopimus on tehty.

Lisätietoa oppisopimuksesta Opetushallituksen sivuilta

Mitä työnantaja ja oppisopimusopiskelija hyötyvät oppisopimuksesta?

Oppisopimuskoulutusmalli on työnantajalle erinomainen tapa saada juuri omiin tarpeisiinsa koulutettua henkilöstöä. Ammattitutkinnon suorittaja saa oppimista edistävää täsmäkoulutusta sekä työelämässä heti hyödynnettävää tietoa alan teknologian kehityksestä. Tutkinnon suorittaminen ja koulutus tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua oman alan ammattilaisiin.

Oppisopimusmallin vuorovaikutuksellisuuden ansiosta tieto uudesta teknisestä osaamisesta siirtyy nopeasti alan työyhteisöihin. Tietopuolista lähiopetusta antava oppilaitos saa oppisopimusmallin avulla uutta tietoa käytännön työtavoista ja AV-alan / painoviestinnän koulutuksen kehittämistarpeista.

Erikoisammattitutkinto

Media-alan erikoisammattitutkinto tarjoaa mahdollisuuden ammattitaidon osoittamiseen vaativammissa työtehtävissä. Erikoisammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on jo paljon työkokemusta tai koulutusta kyseiseltä alalta. Se edellyttää myös työnjohdollista näkemystä tai asemaa.

Yhteystiedot

Media-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
Saija Heinonen
etunimi.sukunimi (a) metropolia.fi
p. 040 184 9197

Yhteydenottopyyntö / valmistavan koulutuksen alakohtaiset toiveet tämän linkin kautta

 

 

Koulutus / yhteydenotto

LEIKKAAVAN KUVAAJAN KOULUTUS - ammattitutkintoon valmistava koulutus, joka keskittyy editointiin, kuvaukseen ja valaisuun. Tutustu koulutukseen.

Täytä e-lomake, kun haluat hakeutua oppisopimuskoulutukseen tai haluat lisätietoa valmistavasta koulutuksesta Metropoliassa.