Käsityömestarin erikoisammattitutkinto museotekniikan osaamisala

Erikoisammattitutkinto museomestareille, hakuaikaa pidennetty 15.9.2017 saakka

Metropolia Ammattikorkeakoulussa voi syksystä 2017 alkaen suorittaa näyttötutkintona Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon museotekniikan osaamisalalta. Näyttötutkinto on suunnattu erityisesti museoissa tai muissa kulttuuriperinnön hoitoa ja näyttelytoimintaa harjoittavissa organisaatioissa työskenteleville henkilöille. Ennen tutkinnon suorittamista ammatillista osaamista voi hankkia ja päivittää tutkintoon valmistavassa koulutuksessa, jota Metropolia Ammattikorkeakoulun konservoinnin tutkinto-ohjelma tulee tarjoamaan.

Omaa ammattitaitoaan suhteessa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukseen voi arvioida www.osaan.fi -internet-palvelussa.  

Tutkintoon valmistava koulutus sekä tutkinnon suorittaminen toteutetaan useimmiten oppisopimuksella, johon hakeudutaan oman paikkakunnan oppisopimustoimiston kautta. Oppisopimukseen hakeutuvalla voi olla jo työpaikka tai oppisopimuksen oikeuttava työsuhde voi alkaa opintojen alussa. Oppisopimuksen yhteydessä joko opiskelija ja/tai työnantaja voi olla oikeutettu erilaisiin tukiin. Oppisopimustoimisto neuvoo työsopimukseen ja korvauksiin liittyvissä asioissa. Etsi lähin oppisopimustoimisto.

Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito, voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen näyttötutkintona

Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti aidoissa työtilanteissa. Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon museotekniikan osaamisalalta kuuluu kaksi pakollista osiota sekä yksi valinnainen osio.

Tutkinnon pakolliset osiot ovat:

  • Kokoelmahallinta
  • Näyttelyn tekninen toteuttaminen

Valinnaiset osiot ovat:

  • Asiakastyön toteuttaminen museomestarin tehtävissä
  • Audiovisuaalisen tekniikan käyttö museossa
  • Kansainvälisen näyttelyn tuonti ja vienti
  • Kehittämisprojektin toteuttaminen museossa
  • Logistiikan suunnittelu ja toteutus museotyössä
  • Museokokoelmien kookkaiden koneiden säilytys sekä huolto ja kunnostus
  • Valaisun toteuttaminen museossa

Ammattitutkinnoissa edellytettävä ammattitaito ja osaaminen on määritelty Opetushallituksen hyväksymissä tutkinnon perusteissa. Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon tutkintoperusteet ja ammattitaitovaatimukset museotekniikan osaamisalalta löytyvät Opetushallituksen sivuilta.

Käsityömestarin, museotekniikan osaamisalan tutkintotodistukset vahvistaa kansallinen Käsi- ja taideteollisuusalan tutkintotoimikunta. Näyttötutkintojen aikataulu suunnitellaan aina henkilökohtaisesti ja tutkinnon suorittajan omaa työpaikkaa hyödynnetään näyttöympäristönä mahdollisuuksien mukaan.

Näyttötutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus

Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa voi hankkia lisää ammattitaitoa ja päivittää jo olemassa olevaa osaamista. Koulutus on useimmiten oppisopimuskoulutusta, jossa pääosa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla. Oppisopimuksen edellytyksenä on koko oppisopimuksen ajan voimassa oleva työsopimus ja riittävä määrä, minimissään 25 tuntia/viikossa, työtunteja. Oppisopimus voidaan tehdä myös päätoimisille yrittäjille. Työssäoppimista täydentävät Metropolia ammattikorkeakoulussa järjestettävät lähiopetusjaksot.

 

Lähiopetus tähtää näyttötutkinnon suorittamiseen ja opiskelija saa opetuksesta teoriatietoa, joka tukee työssä tapahtuvaa oppimista. Opiskelija osallistuu lähiopetukseen 1-2 päivänä kuukaudessa, lähiopetuspäiviä on maksimissaan 12 päivää. Opintoihin sisältyy henkilökohtaisia tehtäviä ja verkko-oppimista. Tutkintoon valmistavan koulutuksen sisältö ja aikataulu suunnitellaan aina henkilökohtaisesti ja sen kesto riippuu opiskelijan osaamistasosta. Oppisopimuskoulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta. Vuodelle 2017 suunnitellut ensimmäiset lähiopetuspäivät ovat 2.-3. marraskuuta ja 14.-15. joulukuuta.

Oppisopimuskoulutusmalli on työnantajalle erinomainen tapa saada juuri omiin tarpeisiin koulutettua henkilöstöä. Erikoisammattitutkinnon suorittajat saavat osaamista edistävää koulutusta sekä työelämässä heti hyödynnettävää tietoa alan kehityksestä. Tutkinnon suorittaminen ja koulutus tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua oman alan muiden ammattilaisten kanssa. Oppisopimusmallin vuorovaikutuksellisuuden ansiosta tieto uudesta teknisestä osaamisesta siirtyy nopeasti alan työyhteisöihin.

Yhteystiedot

tavoitettavissa 14.8.2017 alkaen:

Heikki Häyhä, puh. 050 583 0030

Päivi Ukkonen

etunimi.sukunimi metropolia fi

 

 

Hakuaika on 1. - 15.9.2017

Ensimmäinen museomestarien tutkinto aloittaa marraskuussa 2017.