Avoimesta tutkinto-opiskelijaksi

Hakuohjeet hakijapalveluista

Avoimen väylän hakua hoitaa Metropolian hakijapalvelut.

Katso ajantasaiset hakuohjeet ja yhteystiedot hakusivuilta.

Opintojen ahotointi eli hyväksiluku

Mikäli tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi Metropoliaan tai johonkin muuhun ammattikorkeakouluun, voi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetuille opinnoille hakea hyväksilukua. Hyväksiluku on aina vastaanottavan ammattikorkeakoulun päätettävissä oleva asia.

Avoimessa ei tehdä aiemmin suoritettujen opintojen suoraa hyväksilukua. Sitä tehdään vain tutkinto-opiskelijoille. Avoimessa hyväksiluetaan opintoja ainoastaan pedagogisina ratkaisuina, jolloin opiskelija osoittaa osaamisensa opettajan määrittämällä tavalla. Tällöin hyväksiluetut opinnot katsotaan Metropoliassa suoritetuiksi ja niistä maksetaan avoimen maksu. Hyväksiluvut avoimessa eivät siis oikeuta hinnanalennukseen.