Opintomoduuli: Liiketalous B, 30 op

Laajuus

30 op

Sisältö

Liiketalouden 30 opintopisteen avoimen moduuli B sisältää seuraavat liiketalouden tutkinto-ohjelman opintojaksot:

KEVÄT 2018 (30 op)

Liikejuridiikka, LX00BM20-3029, 5 op
Kansantalous, LX00BM22-3031, 5 op
Laskentatoimi, LX00BM30-3031, 5 op
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta, LX00BM16-3029, 5 op
Liike-elämän viestintä, LX00BM28-3031, 5 op
Tulevaisuuden työyhteisö, LX00BM26-3029, 5 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta.

Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään moduulin opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintomoduulin opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat välille 15.1.2018 - vk 19, 2018 ja sijoittuvat välille klo 8.00 -16.00. Suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot alkavat yhteisellä infotilaisuudella 8.1.2018 klo 16.00-17.00, tilassa B101 (Leiritie 1, Vantaa). Tämän jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti. Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua.

Pääasiallinen opetuspaikka: Leiritie 1, Vantaa

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintomoduuliin otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Hinta

450 e

Summa veloitetaan laskulla yhdessä erässä. Tutustu huolellisesti peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Mari Rupponen, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
040 152 4017

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Liiketalous