Opintopolku: Liiketoiminnan kehittäminen (YAMK)

Laajuus

30 op

Sisältö

Liiketoiminnan kehittäminen 30 opintopisteen avoimen YAMK opintopolku sisältää seuraavat liiketalouden YAMK tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (15 op)

Tulevaisuuden liiketoimintamallit L000CH74-3003, 5 op
Strateginen dialogi yrityksen menestystekijänä L000CH75-3004, 5 op
Osaamispääoman johtaminen L000CH77-3002, 5 op

KEVÄT 2018 (15 op)

Esimiehenä kehittyminen L000CH76-, 5 op
Työ- ja esimiesjuridiikka LZ1DAA13-, 5 op
Quality Management L000CH78-, 5 op

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta.

Opintopolun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Opiskelijalla on oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille klo 8 -16 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa 21.8.2017 ja päättyy 15.12.2017
  • Kevätlukukausi: alkaa 15.1.2018 ja päättyy 11.5.2018


Opinnot alkavat polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, johon on suositeltavaa osallistua (aika tarkentuu myöhemmin). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti.

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua.

Pääasiallinen opetuspaikka: Leiritie 1, Vantaa

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa

Hinta

450 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.


Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Mari Rupponen, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
040 152 40 17