Opintomoduuli: Kiinteistöjohtamisen moduuli (kesto 2 vuotta)

Laajuus

60 op

Sisältö

Talotekniikan 60 opintopisteen moduuliopinto sisältää seuraavat
opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2016 (15p)
Isännöinti TX00CO88-3001, 15 op
Kiinteistötalous TX00BS88-3002, 5 op

KEVÄT 2017 (15 OP)
Toimitilajohtaminen TX00BS91-3002, 15 op

SYKSY 2017 (15 OP)
Tekninen isännöinti TX00BS90, 10 op
Kiinteistöjohtaminen TX00CO89, 15 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet moduulin opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Moduulin opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään moduulin opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Moduuliopinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat pääasiassa iltaan (klo 15.00 jälkeen) ja opetusta on noin 1-2 kertaa viikossa. Suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

  • Syyslukausi 29.8.2016 - 16.12.2016
  • Kevätlukukausi 16.1.2017-12.5.2017

Kiinteistöjohtamisen moduuliopinnoille tullaan järjestämään oma aloitustilaisuus viikolla 35. Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2017 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2016.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Maantie 6, Espoo

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Moduuliin otetaan 25 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Tutustu huolellisesti opintomoduulin peruutustehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintomoduulin opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Anna Hynninen, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.