Opintomoduuli: Konetekniikka

Laajuus

30 op

Sisältö

Konetekniikan 30 opintopisteen moduuliopinto sisältää seuraavat konetekniikan
tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2016 (30 op)
Johdantoprojekti, TX00BQ18, 5 op
Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi, TX00BU58, 5 op
Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt, TX00BU60, 5 op
Tuotteen suunnittelu ja valmistusmenetelmät, TX00BU67, 15 op


Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet moduulin opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Moduulin opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Moduuliopinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille 8.00-16.00 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

  • Syyslukausi alkaa 11.1.2016 ja päättyy 22.5.2016.

Opinnot alkavat 11.1.2016 yhteisellä perehdyttämispäivällä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Perehdyttämispäivä on pakollinen. Perehdyttämispäivän jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua.

Pääasiallinen opetuspaikka: Kalevankatu 40-42, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa.

Hinta

 450 €

Tutustu huolellisesti opintomoduulin peruutustehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

avoinamk metropolia fi
p. 040 152 4017

Opintomoduulin opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Timo Junell, tutkintovastaava
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.

 

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Tekniikka